|

โบรกเกอร์

  WikiFX คืออะไร

  ข้อมูลการกำกับดูแล

  Australia Securities & Investment Commission

  โบร์กเกอร์ Market Maker

  ASICอยู่ในการกำกับดูแล

  Cyprus Securities and Exchange Commission

  โบร์กเกอร์ Market Maker

  CYSECอยู่ในการกำกับดูแล

  WikiFX APP!

  แอพที่รวมข้อมูลโบรกเกอร์ทั่วโลกไว้ที่เดียว!

  WikiFX มีการประเมิน

  • ออกสำรวจกับ WikiFX

  • การยืนยันตัวตนของ MT4/5

  • การระบุตัวตนของเว็บไซต์

  • ความสัมพันธ์ในเครือข่าย

  • บริษัทที่ปลอมแปลงบริษัทรายนี้

  • ภาพรวมบริษัท

  ข้อมูลบริษัท

  ชื่อเต็มของบริษัท :

  EASYMARKETS PTY LTD

  ชื่อย่อบริษัท :

  easyMarkets

  ประเทศที่จดทะเบียนของบริษัท :

  ประเทศไซปรัส

  สถานะในการกำกับดูแล :

  อยู่ในการกำกับดูแล

  อีเมลฝ่ายบริการลูกค้า :

  support@easymarkets.com

  เบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการ :

  +61 2 9299 9466
  Australia Securities & Investment Commission

  Australia Securities & Investment Commission (ออสเตรเลีย ASIC)

  ASIC เป็นหน่วยงานรัฐบาลอิสระและทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการเงินสำหรับระบบการเงินสถาบันการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย ASIC ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของออสเตรเลียซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐสภา

  • โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   easyMarkets

   วันที่มีผล :

   2004/3/26
  • อีเมลของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   --

   วันครบกำหนด :

   --
  • เว็บไซต์ของบริษัทที่ถือใบอนุญาต :

   --

   หมายเลขโทรศัพท์ของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   61 351773988
  • ที่อยู่ของโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต:

   EASY FOREX PTY LTD, SuiTe 703, 65 York STreeT SYDNEY NSW 2000
  • หลักฐานเอกสารของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   EM_FOS查询截图 ตรวจดูดูใบอนุญาตและไฟล์ 易信 AFCA牌照信息 20190213更新 ตรวจดูดูใบอนุญาตและไฟล์ EM_ASIC监管信息截图1 ตรวจดูดูใบอนุญาตและไฟล์
  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Cyprus Securities and Exchange Commission (ประเทศไซปรัส CYSEC)

  Cyprus Securities and Exchange Commision เป็นองค์กรอิสระที่คอยกำกับดูแล มีหน้าที่คอยควบคุมการให้บริการการซื้อขายในตลาด รวมไปถึงการโอนทรัพย์สินและตราสารต่างๆใน สาธารณะรัฐ Cypus องค์กรได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2544 พระราชบัญญติของตราสารทุนและการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน

  • โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   easyMarkets

   วันที่มีผล :

   2007/5/29
  • อีเมลของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   info@cysec.gov.cy

   วันครบกำหนด :

   --
  • เว็บไซต์ของบริษัทที่ถือใบอนุญาต :

   --

   หมายเลขโทรศัพท์ของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   357 22506600
  • ที่อยู่ของโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต:

   Griva DiGeni 1 Ave, Kriel CourT, OFFice 303, CY-3035 LiMassol / P.O. Box 53742,CY-3317 LiMassol
  • หลักฐานเอกสารของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   易信 cysec牌照信息 20190213更新 ตรวจดูดูใบอนุญาตและไฟล์
  easyMarkets · การยืนยันตัวตนของ MT4/5

  ผลการประเมิน

   easyMarkets · การระบุตัวตนของเว็บไซต์

   ประเทศหรือเมืองที่ได้มีการไปเยือนโดยหลักๆ

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     easyMarkets· ความสัมพันธ์ในเครือข่าย
     easyMarkets · บริษัทที่ปลอมแปลงบริษัทรายนี้
     easyMarkets · ภาพรวมบริษัท
     15-20ปี การกำกับดูแล ประเทศไซปรัส การกำกับดูแล ออสเตรเลีย โบร์กเกอร์ Market Maker MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

     เพื่อให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

     โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX

     WikiFX ขอเตือนคุณ

     คะแนนของโบรกเกอร์ท่านนี้ค่อนข้างต่ำ

     โปรดเลือกอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการลงทุน

     ดำเนินการต่อไป
     อัลบั้ม ×
     เกียรติ ×
     easyMarkets · ออกสำรวจกับ WikiFX×

     คำเตือนพิเศษ

     ×

     1.pngWikiFX ให้ URL ทางกฎหมายของแพลตฟอร์มที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์กฎระเบียบเท่านั้น

     1.pngWikiFX ไม่มีการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของคุณต่อบุคคลที่สาม

     1.pngเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานถูกหลอกลวงจากเว็บไซต์ Phishing หรือลิ้งค์ URL ที่มีการปลอมแปลงขึ้น หรือจากเว็บไซต์ที่ถูกแฮค  WikiFX จะไม่มีการให้ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นนี้

     1.pngสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ทางการ WikiFX ซึ่งถือเป็นความประสงค์ของท่านลูกค้า ทั้งนี้อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น โปรดใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบโบรกเกอร์และใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจ

     ระวังความเสี่ยง

     ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

     ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

     Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

     หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX

     ×

     กรุณาเลือกประเทศ/เมือง