logo |

ข้อมูลข่าวสาร

  หน้าแรก   >     เศรษฐกิจ    >     บทความ

  Bitkub สอบ 3 เหรียญดัง ‘KUB-JFIN-SIX’ เหตุปั่นราคา

  บทคัดย่อ:Bitkub สอบ 3 เหรียญดัง ‘KUB-JFIN-SIX’ หลังถูกทุบราคาร่วงหนัก เบื้องต้นพบรายใหญ่ขายทำกำไร ย้ำหากมีพฤติกรรมดันราคา ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
  1.jpeg

   การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงและร่วงหล่นลงมาอย่างรวดเร็วของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีสัญชาติไทยทั้ง 3 เหรียญ คือ Bitkub Coin (KUB), JFIN Coin (JFIN) และ SIX Coin (SIX) ซึ่งคนในแวดวงการลงทุนต่างตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะมีผู้ที่พยายาม ‘ปั่น’ ราคาเหรียญขึ้นไปก่อนจะ ‘ทุบ’ ราคาลงมา ทำให้นักลงทุนที่กลัวตกรถ หรือ FOMO (Fear of Missing Out) ที่เข้าไปลงทุนในช่วงปลายขาขึ้น ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากการที่ราคาเหรียญถูกทุบลงมา

   ล่าสุด รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยืนยันกับทาง THE STANDARD แล้วว่า พฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล) เพราะกฎหมายนี้ได้นำเอาบทบัญญัติการกระทำอันไม่เป็นธรรมจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) มาใช้

   ทั้งนี้ ตัวกฎหมายดังกล่าวยังได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่ตรวจสอบการซื้อขายทำนองเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็น Front Line Regulator มีหน้าที่ให้คำเตือนกับผู้ซื้อขาย หากมีราคาผันผวนสูงตามระดับที่ศูนย์กำหนดใน Listing และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่ต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ ก.ล.ต.

   ทีมข่าว THE STANDARD ได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารของ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) เจ้าของแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายในทั้ง 3 เหรียญดังกล่าว

   โดยทีมผู้บริหารของ Bitkub ตอบคำถามของทีมข่าว THE STANDARD ว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกลไกการซื้อขายให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน Market Surveillance ทำหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมการซื้อขายที่อาจเข้าข่ายผิดปกติตลอด 24 ชั่วโมง เช่น พฤติกรรมการผลักดันราคา การส่งคำสั่งเพื่อสร้างราคาหรือปริมาณ การจับคู่ซื้อขายกันเอง (Wash Trade) เป็นต้น

  2.jpeg

   หากตรวจสอบพบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษผู้กระทำการตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนไปจนถึงการปิดบัญชีของผู้กระทำการ โดยหากพบพฤติกรรมที่มีเจตนาและสร้างความเสียหายที่มีนัยสำคัญ บริษัทก็อาจพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพิ่มเติมด้วย

   “บริษัทเป็น Exchange ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้นหากบริษัทตรวจสอบพบพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ ก็จะรายงานผลการตรวจสอบและการดำเนินการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ”

   นอกจากนี้ในกรณีการซื้อขายเป็นไปอย่างปกติ บริษัทก็ยังทำหน้าที่ติดตาม (Monitor) สภาวะตลาดและจัดทำสรุปผลการตรวจสอบประจำวันส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบด้วยเป็นประจำทุกวัน ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดที่กล่าว ประกอบกับการประสานงานและความร่วมมือกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ลงทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม

   ทีมผู้บริหาร Bitkub ระบุด้วยว่า บริษัทได้ตรวจสอบสาเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ราคาเหรียญของทั้ง 3 เหรียญปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ในเบื้องต้นพบว่า ช่วงเวลาดังกล่าวนักลงทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวการพัฒนาหรือโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นของเหรียญทั้ง 3 เหรียญ ตามที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่เหรียญทั้ง 3 เหรียญได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน จึงทำให้มีปริมาณความต้องการซื้อและมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

   อย่างไรก็ดี กรณีที่ราคาเหรียญทั้ง 3 เหรียญปรับตัวลงมาในเวลาใกล้เคียงกันนั้น จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า อาจจะมาจากการเทขายทำกำไรของผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบต่อไป ว่ามีผู้ลงทุนหรือกลุ่มผู้ลงทุนที่มีพฤติกรรมที่ส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจเข้าข่ายเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมหรือผิดปกติด้วยหรือไม่

   ผู้บริหารของ Bitkun ย้ำว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลและการแจ้งเตือนต่างๆ แก่ผู้ลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกิดความผันผวนของการซื้อขาย ดังนั้นบริษัทจึงพัฒนาระบบการแจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนทราบถึงความผันผวนดังกล่าว

   ทั้งนี้ สำหรับกรณีเหรียญทั้ง 3 เหรียญนั้น ก่อนที่ผู้ลงทุนจะส่งคำสั่งซื้อขายเหรียญ จะมีข้อความแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยงเมื่อราคาล่าสุดของสินทรัพย์มีความแตกต่างตั้งแต่ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า (ณ เวลา 23.59 น.) (สัญลักษณ์ P30) เพื่อให้ผู้ลงทุนพิจารณาถึงความเสี่ยงจากราคาที่มีความผันผวนก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย รวมถึงผู้ลงทุนจะต้องกดปุ่มยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวก่อนส่งคำสั่งซื้อหรือขาย

   นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีหน่วยงาน Market Surveillance คอยติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติด้วย

   “บริษัทในฐานะที่เป็น Exchange ตระหนักถึงความเสี่ยงของผู้ลงทุน และการกำกับดูแลให้สภาพการซื้อขายบนแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย บริษัทจึงมีทีม Market Surveilance ติดตามเฝ้าระวังเรื่องดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทำหน้าที่ติดตามพฤติกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ลงทุนหรือกลุ่มผู้ลงทุนแสวงหาผลประโยชน์หรือเอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่น รวมถึงพฤติกรรมการ Pump and Dump ด้วย โดยหากพบการกระทำดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษผู้กระทำการตามมาตรการที่บริษัทกำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับผู้ลงทุนและตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม”

   นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานและข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

  Screen

  อ่านเพิ่มเติม

  ข่าวล่าสุด

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้  :
  --
  กรุณาใส่จำนวนเงิน
  United States Dollar
  จำนวนเงินที่สามารถแลกได้
  -- United States Dollar
  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX