ค้นหานายหน้า
ภาษาไทย
Download

นักวิเคราะห์

2023-03-14 15:19 เผยแพร่ใน ประเทศไทย ประเทศไทย

พบปัญหาการถอนเงิน

1. ค่าธรรมเนียมถอนเงิน 45% ของกำไร กำไร 21,000 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 7,000 2. โอนค่าธรรมเนียมแล้วไม่ได้ระบุบันทึกจำ ให้ทำรายการใหม่ (ไม่มีการแจ้งให้ระบุในตอนแรก) 3. พอโอนค่าธรรมเนียมใหม่แล้ว บอกมียอดสินทรัพย์ค้างจากเดือนที่แล้ว มีค่าปรับ 15,000 เทรด 28/2/2023 ถอน 28 ไม่ได้ จ่ายค่า ธรรมเนียมแล้วบอกทำผิด วันที่ 10 ทำรายการโอนค่าธรรมเนียมใหม่ บอกมียอดเหลือจากเดือนที่แล้ว ต้องจ่ายค่าปรับเพิ่ม

ปัญหาการถอนเงิน
เลือกประเทศหรือภูมิภาค
United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com