ค้นหานายหน้า
ภาษาไทย
Download

โบรกเกอร์

2021-01-30 20:43 เผยแพร่ใน ฮ่องกงจีน ฮ่องกงจีน

JFDไม่สามารถเข้าถึงการถอนได้

JFDผลกำไรไม่สามารถถอนออกได้และต้องถึง 80% ของจำนวนเงินที่เติมจึงจะถอนได้

ปัญหาการถอนเงิน

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำดั้งเดิม

JFD无法出金

JFD盈利无法出金,必须达到充值金额流水的百分之八十才能提现

เลือกประเทศหรือภูมิภาค
United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com