Broker Search
English
Download

Trader

2021-02-13 01:09 Released in Vietnam Vietnam

lcm诈骗LCM

LCM让工作人员使用伪造的文件欺骗客户,欺骗客户提取奖,最终无法提取。他们提供的错误资讯意见,欺骗客户,让他们的投资打水漂。我用了2k付咨询费,投资赔掉了5k。我的Zalo:0974117835。

Scam

The following is the original recommendation

Lcm lừa đảo

Sàn lcm để nhân viên sử dụng giấy tờ giả để lừa khách hàng, lừa khách hàng cho rút bonus( cuối cùng k dc rút).lừa khuyến mãi 50$ + bao lời trong 3 ngày đầu nhưng không trả lại tiền cho khách hàng, tư vấn sai dẫn tới khách hàng mất tiền, lừa khách hàng cháy đền tk, đến khi cháy bỏ trốn, làm việc mãi cuối cùng trả 2k(tk cháy 5k)tư vấn sai, lừa mã cp khách hàng đánh cháy tk.

Select Country/District
 • Hong Kong

  hk.wikifx.com

 • Taiwan

  tw.wikifx.com

 • United States

  us.wikifx.com

 • South Korea

  kr.wikifx.com

 • United Kingdom

  uk.wikifx.com

 • Japan

  jp.wikifx.com

 • Indonesia

  id.wikifx.com

 • Vietnam

  vn.wikifx.com

 • Australia

  au.wikifx.com

 • Singapore

  sg.wikifx.com

 • Thailand

  th.wikifx.com

 • Cyprus

  cy.wikifx.com

 • Germany

  de.wikifx.com

 • Russia

  ru.wikifx.com

 • Philippines

  ph.wikifx.com

 • New Zealand

  nz.wikifx.com

 • Ukraine

  ua.wikifx.com

 • India

  in.wikifx.com

 • France

  fr.wikifx.com

 • Spain

  es.wikifx.com

 • Portugal

  pt.wikifx.com

 • Malaysia

  my.wikifx.com

 • Nigeria

  ng.wikifx.com

 • Cambodia

  kh.wikifx.com

 • Italy

  it.wikifx.com

 • South Africa

  za.wikifx.com

 • Turkey

  tr.wikifx.com

 • Netherlands

  nl.wikifx.com

 • United Arab Emirates

  ae.wikifx.com

 • Colombia

  co.wikifx.com

 • Argentina

  ar.wikifx.com

 • Belarus

  by.wikifx.com

 • Ecuador

  ec.wikifx.com

 • Egypt

  eg.wikifx.com

 • Kazakhstan

  kz.wikifx.com

 • Morocco

  ma.wikifx.com

 • Mexico

  mx.wikifx.com

 • Peru

  pe.wikifx.com

 • Pakistan

  pk.wikifx.com

 • Tunisia

  tn.wikifx.com

 • Venezuela

  ve.wikifx.com

United States
※ The content of this website abides with local laws and regulations.
You are visiting the WikiFX website. WikiFX Internet and its mobile products are an enterprise information searching tool for global users. When using WikiFX products, users should consciously abide by the relevant laws and regulations of the country and region where they are located.
consumer hotline:006531290538
Official Email:support@wikifx.com;
Mobile Phone Number:234 706 777 7762;61 449895363
Telegram:+60 103342306
Whatsapp:+852-6613 1970;+44-7517747077
License or other information error corrections, please send the information to:qawikifx@gmail.com
Cooperation:fxeyevip@gmail.com