logo |

Nhà giao dịch

Cái gì là WikiFX?

GW

Đã bỏ chạy
2-5 năm
Síp Cai quản
Giấy phép STP

WikiFX chấm điểm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ 10.00

Tải MT4 xuống Giám định MT4/5 Tình hình giao dịch

Thông tin cơ bản

WikiFX chấm điểm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ 10.00
 • 0.00Chỉ số giấy phép
 • 5.32Chỉ số nghiệp vụ
 • 0.00Chi số dự phòng rủi ro
 • 5.04Chỉ số phần mềm
 • 0.00Chỉ số cai quản
 • Cyprus Securities and Exchange Commission

  CYSEC Giấy phép STP

  Đang cai quản

Tên đầy đủ của công ty : Globia Wealth

Tên gọi tắt Công ty : GW

Đăng ký công ty tại nước : GW

Tình trạng cai quản : Đã bỏ chạy

E-mail dịch vụ : --

Số điện thoại dịch vụ : +357 22 28 38 58

Cảnh báo: WikiFX chấm điểm thấp, tránh xa!

Kiểm tra lần trước: 2019.06.24 Rủi ro : 2 Điều

 • Qua kiểm tra chứng minh nhà giao dịch này là nhà giao dịch trái phép, cai quản đã hết hiệu lực, và đã bị liệt kê vào danh sách Đã bỏ chạy WikiFX; hãy lưu ý tránh rủi ro!
 • 3 tháng gần đây, WikiFX đã nhận được 10khiếu nại từ người tiêu dùng đối với nhà giao dịch này, hãy lưu ý tránh rủi ro!

Giám định bằng WikiFX

 • WikiFX khám xét thực tế

 • Giám định MT4/5

 • Giám định Website nhà thẩm quyền

 • Gia phả quan hệ

 • Đóng giả

 • Minh họa doanh nghiệp

Thông tin cai quản

 • Đang cai quản
  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Nước/vùng cai quản: Síp

  Số giấy phép cai quản:318/17

  Loại hình giấy phép:Giấy phép STP

  Thời gian cấp giấy phép2017/2/21

Cyprus Securities and Exchange Commission

Cyprus Securities and Exchange Commission (Síp CYSEC)

The Cyprus securities and exchange commission is an independent public watchdog.It oversees the investment services market and the trading of negotiable securities in the republic of Cyprus.The securities and exchange commission of Cyprus was established under the securities and exchange commission act of 2001.

 • Cơ quan sở hữu giấy phép :

  GW

  Thời gian có hiệu lực :

  2017/2/21
 • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

  info@cysec.gov.cy

  Thời gian hết hiệu lực :

  --
 • Trang Web của của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

  357 22506600
 • Địa chỉ của của cơ quan sở hữu giấy phép:

 • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

  Globia Wealth Ltd.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép
Giám định MT4/5

GW - Giám định MT4/5

Kết quả giám định

  GW · Giám định Website nhà thẩm quyền

  Chủ yếu thăm nước/khu vực

    No content

    No data

    Load failure

    Load failure

    GW· Gia phả quan hệ
    GW · Đóng giả
    GW · Minh họa doanh nghiệp
    Đã bỏ chạy 2-5 năm Síp Cai quản Giấy phép STP Nghi là Label trắng MT4/5 Chỉ thị trường Trung Quốc Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

    Nhằm bạn có thể nhận được số liệu toàn diện hơn

    Bạn hãy tải APP của WikiFX

    WikiFX nhắc nhở bạn

    Điểm chấm nhà giao dịch quá thấp

    hãy chọn lựa cẩn thận! Tránh tổn thất không cần thiết

    Vẫn tiếp tục
    Album ×
    Danh dự ×
    WikiFX khám xét thực tế×
    Nhắc nhở về rủi ro

    Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các nước, như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và thực sự, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hàng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, nhưng không cam kết giữ được sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

    Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

    Ngoại hối, kim loại quý và OTC giao dịch ngoài sàn đều là sản phẩm đòn bẩy, có rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của bạn bị thiệt lỗ, hãy cẩn thận trong việc đầu tư.

    Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm tham khảo, không phải là đề nghị về mua bán. Sàn ngoại hối do khách tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàn, không dính dáng đến WikiFX, khách phải tự lo chịu hậu quả và trách nhiệm liên quan.

    ×

    Chọn nước/vùng