Búsqueda de brokers
Español

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

Download

Trader

2021-11-07 11:38 Publicado en Vietnam Vietnam

Fraude para pagar dinero para atraer a los clientes a agotarse

El personal deScope Markets piso son Phi Hai Linh en 0866.232.038 y Quynh Nhu 0374169005; 0846663224 me atrae a unirme a acciones. En el cual, Quynh Nhu, presentado por el intercambio como un experto, dirigió y leyó órdenes para que yo invirtiera en pares de divisas. Como siempre, me aseguró que estaba bien seguir las instrucciones de Nhu, y en solo una semana del 24 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021, quemé 86 millones de dong después de ver que no podía deshacerme de él. dinero inmediatamente me sacaron del grupo zalo

Fraude inducido

La siguiente es la recomendación original

Lừa nộp tiền dẫn dụ cho khách hàng cháy tài khian

Các nhân viên của sàn scope markets là Phí Hải Linh sđt 0866.232.038 và Quỳnh Như 0374169005; 0846663224 lôi kéo dẫn dụ tôi tham gia cổ phiếu. Trong đó Quỳnh Như do sàn giới thiệu là chuyên gia, đã dẫn dụ và đọc lệnh cho tôi đầu tư các cặp ngoại tê. Như luôn trấn an tôi không sao cứ theo hướng dẫn của Như, và chỉ trong một tuần từ ngày 24/09/2021 đến 01/10/2021 đã làm cháy mất của tôi 86 triệu đồng
Sau khi thấy tôi không có khả năng nạo tiền họ liền đẩy tôi ra khỏi group zalo