logo |

Thông tin

  Trang chủ   >     Ngành nghề    >     Văn bản chính

  시스템반도체 업계 "맞춤형 지원 절실"… 박영선 "법규 개정‧대폭 지원" 약속

  Lời nói đầu:© Reuters. [서울=뉴스핌] 박진숙 기자 = "시스템반도체는 설계자가 모든 회로 설계하고 제작해야 해 최소 2~3년 걸리고, 비용도 10억 정도 듭니다. 정부 지원금이 있
  ©

   © Reuters.

   [서울=뉴스핌] 박진숙 기자 = “시스템반도체는 설계자가 모든 회로 설계하고 제작해야 해 최소 2~3년 걸리고, 비용도 10억 정도 듭니다. 정부 지원금이 있긴 하지만, 1~2억 정도고 성과도 빨리 내야 해 어려움이 있습니다. 시스템반도체 현실에 맞는 맞춤형 지원이 필요합니다.”

   22일 서울 중구 포스트타워에서 열린 ‘제1회 중소벤처기업 미래포럼’에서 송봉섭 큐버모티브 이사는 팹리스(반도체 제조 공정 중 하드웨어 소자의 설계와 판매만을 전문으로 하는 회사) 업체의 성장을 위해 정부의 지원 방향을 바꿔야 한다고 강조했다.

  [서울=뉴스핌] 이한결 기자 = 박영선 중소벤처기업부 장관이 22일 오후 서울 중구 포스트타워에서 열린 ‘제1회 중소벤처기업 미래포럼’에서 관계자들과 함께 무대에 착석해 있다. 2019.08.22 alwaysame@newspim.com

   이날 포럼에 참석한 기업들은 시스템반도체 분야 업체들이 인력 부족과 사업 아이템의 경쟁력 약화, 자금과 기술 부족 등 열악한 상황을 언급했다.

   김산 캔버스바이오 이사는 “시스템반도체 가격 경쟁력이 대만에 밀렸는데, 대만은 업체들이 가격 경쟁력을 확보할 때까지 정부가 전폭적인 지원을 아끼지 않았다”며, “반도체 생태계를 다시 구축할 때까지 정부에서 뒷받침해줘야 한다”고 말했다

   정보선 엠데이터싱크 이사는 “중국은 국산 도메인 부품 사용을 의무화하고 있다”며 “한국은 그 정도까지는 아니라도 중기부에서 중소기업 반도체 사용을 일정 부분 강제화한다면, 국내 시장을 기반으로 경쟁력을 확보할 수 있다”고 강조했다.

   박영선 중소벤처기업부(중기부) 장관은 “내년부터 중소기업에 대한 지원을 1년·1억원 중심 체계에서 벗어나 역량에 따라 3년 이상, 최대 20억원으로 확대했다”며 “시스템반도체 분야는 특히 장기화하고 혜택받을 수 있도록 신경 쓰겠다”고 말했다.

  [서울=뉴스핌] 이한결 기자 = 박영선 중소벤처기업부 장관이 22일 오후 서울 중구 포스트타워에서 열린 ‘제1회 중소벤처기업 미래포럼’에서 인사말을 하고 있다. 2019.08.22 alwaysame@newspim.com

   중소기업 반도체 사용의 일정 부분 강제화 건의에 대해 박영선 장관은 “대기업은 중소기업 부품을 50% 의무화해야 하는데 대부분 수입산이 많다”며 “관련 시행령이 곧 개정되는데, 대기업이 멘토 업체로 중소기업 부품을 사는 것을 10% 의무로 해서 효과에 따라 추후 비중 확대도 고려하고 있다”고 언급했다.

   정부 지원 업체를 선정할 때, 시스템반도체의 경우 현재 기업 규모나 빠른 사업화 가능성보다는 잠재력 위주로 평가해서 선정하는 것이 바람직하다는 의견이 대체적이었다.

   박영선 장관은 “내년 중기부에서 R&D 예산을 어떻게 효율적으로 배분할 것인지 관심 두고 있는데 정확히 배분해야 대한민국 미래가 달려있기 때문”이라며 “시스템반도체의 경우 선진국과 비교하면 조금 늦은 감이 있지만, 시작이 반이라고 정부가 집중적으로 지원해 신생기업이 탄생하도록 하겠다”고 마무리했다.

   justice@newspim.com

  United Arab Emirates Dirham

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Tỷ giá tức thời  :
  --
  Vui lòng nhập số tiền
  United Arab Emirates Dirham
  Số tiền có thể đổi
  -- United States Dollar
  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

  ×

  Lựa chọn quốc gia

  ×

  Lựa chọn quốc gia