logo |

Sàn môi giới

Về WikiFX

  Zhongrong

  15-20 năm
  |
  Đăng ký tại Hong Kong
  |
  Giao dịch CFDs
  |
  Không phải phần mềm MT4/5

  Chấm điểm

  0123456789
  .
  0123456789
  0123456789

   /10

  Điểm đánh giá WikiFX của broker này giảm do nhận nhiều khiếu nại từ khách hàng Điểm đánh giá WikiFX của broker này giảm do nhận nhiều khiếu nại từ khách hàng Điểm đánh giá WikiFX của broker này giảm do nhận nhiều khiếu nại từ khách hàng

  Chỉ số giấy phép

  8.19

  Chỉ số kinh doanh

  8.95

  Chỉ số kiểm soát rủi ro

  7.27

  Chỉ số phần mềm

  7.37

  Chỉ số giám sát quản lý

  8.16

  Thông tin giám sát quản lý

  Securities and Futures Commission of Hong Kong

  Giao dịch CFDs

  SFC Có giám sát quản lý

  Securities and Futures Commission of Hong Kong

  Giao dịch chứng khoán

  SFC Kinh doanh vượt quyền hạn

  Securities and Futures Commission of Hong Kong

  Cung cấp các dịch cụ quản lý tài sản

  SFC Kinh doanh vượt quyền hạn

  Securities and Futures Commission of Hong Kong

  Tư vấn giao dịch CFDs

  SFC Kinh doanh vượt quyền hạn

  Tổng quan công ty

  • Tên đầy đủ của công ty:

   中融国际控股有限公司
  • Tên Công ty viết tắt:

   Zhongrong
  • Nơi đăng ký:

   ZhongrongHong Kong
  • Tình trạng giám sát quản lý:

   Có giám sát quản lý
  • Hộp thư dịch vụ CSKH:

   cs@zrgjgroup.com.hk
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng:

   852-3908-3033
  • Giới thiệu doanh nghiệp

   --
  Đầu tư mô hình đa cấp

  WikiFX APP!

  Ứng dụng tra cứu giấy phép sàn môi giới toàn cầu!

  WikiFX Cảnh báo rủi ro

  Lần kiểm tra trước: 2021.09.26 Rủi ro: 5 Điều khoản

  • Hồng KôngSFC đang sở hữu (số cai quản:BFG513) giấy phép quy định SFC-Dealing in securities, thuộc trạng thái kinh doanh vượt giới hạn, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • Hồng KôngSFC đang sở hữu (số cai quản:BGX952) giấy phép quy định SFC-Asset management, thuộc trạng thái kinh doanh vượt giới hạn, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • Hồng KôngSFC đang sở hữu (số cai quản:BAX593) giấy phép quy định SFC-Advising on futures contracts, thuộc trạng thái kinh doanh vượt giới hạn, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • Theo dữ liệu hiện tại, phần mềm sàn môi giới này đang sử dụng không phải phần mềm MT4.
  • Trong 3 tháng gần đây, WikiFX đã nhận được 5 khiếu nại từ người dùng đối với sàn môi giới này, xin lưu ý đề phòng rủi ro!

  Giám định của WikiFX

  • Khu vực hoạt động

  • WikiFX Khảo sát thực tế

  • Giám định MT4/5

  • Giám định website chính thức

  • Sơ đồ quan hệ

  • Doanh nghiệp giả mạo

  • Tóm tắt về công ty

  • Mốc thời gian

  • Điểm

  Tố cáo

  Securities and Futures Commission of Hong Kong

  Securities and Futures Commission of Hong Kong (Hong Kong SFC)

  Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) được thành lập vào năm 1989 như một cơ quan pháp lý độc lập để giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán và tương lai tại Hồng Kông. Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai và pháp luật công ty con cung cấp cho SFC quyền điều tra, sửa chữa và kỷ luật. SFC hoạt động độc lập với Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và được tài trợ chủ yếu bằng thuế giao dịch và phí giấy phép. Là cơ quan quản lý tài chính của trung tâm tài chính quốc tế, SFC đã cam kết tăng cường và duy trì tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán và tương lai của Hồng Kông, từ đó bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và của ngành.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   International Futures Co., Limited 中融國際期貨有限公司

   Thời gian có hiệu lực :

   2003-10-30
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   cs@zrgjgroup.com.hk

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   http://www.zrgjgroup.com.hk/

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   香港尖沙咀海港城港威大廈第6座19樓01-02 & 14室*

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   AAW438 牌照地址 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Zhongrong -AAW438牌照201202 Kiểm tra hồ sơ giấy phép AAW438 牌照信息 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Securities and Futures Commission of Hong Kong

  Securities and Futures Commission of Hong Kong (Hong Kong SFC)

  Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) được thành lập vào năm 1989 như một cơ quan pháp lý độc lập để giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán và tương lai tại Hồng Kông. Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai và pháp luật công ty con cung cấp cho SFC quyền điều tra, sửa chữa và kỷ luật. SFC hoạt động độc lập với Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và được tài trợ chủ yếu bằng thuế giao dịch và phí giấy phép. Là cơ quan quản lý tài chính của trung tâm tài chính quốc tế, SFC đã cam kết tăng cường và duy trì tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán và tương lai của Hồng Kông, từ đó bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và của ngành.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Zhongrong International Securities Company Limited 中融國際証券有限公司

   Thời gian có hiệu lực :

   2015-08-12
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   cs@zrgjgroup.com.hk

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   http://www.zrgjgroup.com.hk

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   香港尖沙咀海港城港威大廈第6座19樓01-02 & 14室*

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   BFG513 牌照地址 Kiểm tra hồ sơ giấy phép BFG513 牌照信息 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Zhongrong-BFG513牌照201202 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Securities and Futures Commission of Hong Kong

  Securities and Futures Commission of Hong Kong (Hong Kong SFC)

  Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) được thành lập vào năm 1989 như một cơ quan pháp lý độc lập để giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán và tương lai tại Hồng Kông. Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai và pháp luật công ty con cung cấp cho SFC quyền điều tra, sửa chữa và kỷ luật. SFC hoạt động độc lập với Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và được tài trợ chủ yếu bằng thuế giao dịch và phí giấy phép. Là cơ quan quản lý tài chính của trung tâm tài chính quốc tế, SFC đã cam kết tăng cường và duy trì tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán và tương lai của Hồng Kông, từ đó bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và của ngành.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Zhongrong International Asset Management Company Limited 中融國際資產管理有限公司

   Thời gian có hiệu lực :

   2016-04-11
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   amanda.ling@zrgjgroup.com.hk

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   http://www.zrgjgroup.com.hk

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   Suites 1901-2&14, 19/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Zhongrong SFC牌照BGX952-191212 Kiểm tra hồ sơ giấy phép BGX952 牌照信息 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 中融國際 SFC监管2020.11.18 Kiểm tra hồ sơ giấy phép BGX952 牌照地址 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Securities and Futures Commission of Hong Kong

  Securities and Futures Commission of Hong Kong (Hong Kong SFC)

  Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) được thành lập vào năm 1989 như một cơ quan pháp lý độc lập để giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán và tương lai tại Hồng Kông. Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai và pháp luật công ty con cung cấp cho SFC quyền điều tra, sửa chữa và kỷ luật. SFC hoạt động độc lập với Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và được tài trợ chủ yếu bằng thuế giao dịch và phí giấy phép. Là cơ quan quản lý tài chính của trung tâm tài chính quốc tế, SFC đã cam kết tăng cường và duy trì tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán và tương lai của Hồng Kông, từ đó bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và của ngành.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Zhongrong International Investment Consulting Company Limited 中融國際投資咨詢有限公司

   Thời gian có hiệu lực :

   2013-05-08
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   cs@zrgjgroup.com.hk

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   http://www.zrgjgroup.com.hk

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   香港尖沙咀海港城港威大廈第6座19樓01-02 & 14室*

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   BAX593 牌照信息 Kiểm tra hồ sơ giấy phép BAX593 牌照地址 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Zhongrong-BAX593牌照201202 Kiểm tra hồ sơ giấy phép

  Zhongrong · Giám định MT4/5

  Kết quả giám định

   Zhongrong · Giám định website chính thức

   Quốc gia/khu vực phổ biến

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     Zhongrong· Sơ đồ quan hệ

     Zhongrong · Doanh nghiệp giả mạo

     Zhongrong · Chuyên gia phân tích thị trường

     Dữ liệu từ Trung tâm nghiên cứu WIKI Research    Cập nhật vào lúc 2021.09.26

     Nhắc nhở của WIkiFX

     Điểm đánh giá của sàn môi giới này tương đối thấp.

     Xin hãy lựa chọn cẩn thận! Tránh những tổn thất không đáng có

     Tiếp tục
     Zhongrong · WikiFX Khảo sát thực tế×

     ×
     Zhongrong

     根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定

     為確保您查看資訊及時性和準確性,我們將為您跳轉到相關的監管資訊頁面

     Alternate Text

     Nguồn dữ liệu WikiResearch 2021.09.26 Cập nhật

     数据样本不足

     Nguồn dữ liệu WikiResearch 2021.09.26 Cập nhật

     Zhongrong · Chart
     Ngày

     Không đủ mẫu dữ liệu

     Rank by user activity which is calculated by the number of customers with trading operations of the broker within the stat period
     Dữ liệu cung cấp bởi WikiFX Data

     Không đủ mẫu dữ liệu,Duyệt tạm thời không được hỗ trợ

     Alternate Text

     Nguồn dữ liệu WikiResearch 2021.09.26 Cập nhật

     WikiFX - Khiếu nại đầu tư mô hình đa cấp
     1  Về mô hình đầu tư đa cấp  >
     2  Đầu tư mô hình đa cấp   >
     3  Hoàn thành
     1. Khiếu nại mô hình đầu tư đa cấp là gì
     Cùng với sự phát triển thị trường đầu tư, ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng các mô hình siêu lợi nhuận nhằm thu hút khách hàng. WikiFX khuyến khích người dùng gửi phản hồi về những sàn giao dịch, những dự án đầu tư trái phép đang hoạt động trên thị trường.
     2. 10 dấu hiệu của mô hình đầu tư đa cấp
     Cam kết lợi nhuận cao Yêu cầu kêu gọi bạn bè người thân tham gia Ăn hoa hồng theo cấp Quảng cáo thông tin sai lệch 'Chuyên gia' hỗ trợ Phong tặng danh hiệu Đào tạo 'tẩy não' Mạo danh Mạo danh sàn giao dịch khác Các chương trình khuyến mại
     Khiếu nại ngay
     Khiếu nại broker
     Zhongrong
     * Điện thoại liên hệ
     0086
     *Nhập số điện thoại
     *Nguyên nhân

     *Nhập nguyên nhân khiếu nại
     Tải hình ảnh
     Xác nhận

     Gửi thành công

     Kiểm tra thông tin chi tiết tại 'Trung tâm người dùng-Bài đăng của tôi-Lừa đảo mô hình Ponzi'

     Xác nhận
     Zhongrong · Giới thiệu doanh nghiệp
     --
     Cảnh báo rủi ro

     Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

     Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

     Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

     Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào