logo |

Sàn môi giới

  BlackBull

  2-5 năm
  Đăng ký tại New Zealand
  Nhà tạo lập thị trường(MM)
  MT4/5 Nhãn trắng

  Chấm điểm

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   /10.00

  Điều kiện giao dịch

  AA

  Thông tin giám sát quản lý

  Financial Markets Authority

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  FMACó giám sát quản lý

  The Seychelles Financial Services Authority

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  FSAGiám sát quản lý từ xa

  Financial Service Providers Register

  Doanh nghiệp dịch vụ tài chính

  FSPRKinh doanh vượt quyền hạn

  Tổng quan công ty

  • Tên đầy đủ của công ty:

   BlackBull Markets
  • Tên Công ty viết tắt:

   BlackBull
  • Đăng ký tại quốc gia:

   BlackBullNew Zealand
  • Tình trạng giám sát quản lý:

   Có giám sát quản lý
  • Hộp thư dịch vụ CSKH:

   support@blackbullmarkets.com
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng:

   (+64)95585142

  WikiFX APP!

  Ứng dụng tra cứu giấy phép sàn môi giới toàn cầu!

  WikiFX Cảnh báo rủi ro

  Lần kiểm tra trước: 2020.11.30 Rủi ro: 3 Điều khoản

  • Trong 3 tháng gần đây, WikiFX đã nhận được 6 khiếu nại từ người dùng đối với sàn môi giới này, xin lưu ý đề phỏng rủi ro!
  • New ZealandFSPR đang sở hữu (số cai quản:403326) giấy phép quy định Financial Service Providers Register, thuộc trạng thái kinh doanh vượt giới hạn, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • Tình trạng giảm sát quản lý Seychelles FSA với số quản lý SD045 thuộc về hình thức quản lý từ xa. Hãy lưu ý đề phòng rủi ro!

  Giám định của WikiFX

  • WikiFX Khảo sát thực tế

  • Giám định MT4/5

  • Giám định website chính thức

  • Sơ đồ quan hệ

  • Doanh nghiệp giả mạo

  • Chuyên gia phân tích thị trường

  • Mốc thời gian

  • BXH sức ảnh hưởng

  • Điểm đánh giá WikiFX

  Financial Markets Authority

  Financial Markets Authority (New Zealand FMA)

  Cơ quan thị trường tài chính New Zealand (FMA) là một cơ quan chính phủ thực thi chứng khoán, báo cáo tài chính và luật doanh nghiệp áp dụng cho các dịch vụ tài chính và thị trường chứng khoán. FMA cũng quy định các sàn giao dịch chứng khoán, cố vấn tài chính, môi giới, kiểm toán viên, ủy thác và nhà phát hành (bao gồm cả nhà phát hành và kế hoạch lương hưu của KiwiSaver). FMA và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cùng giám sát hệ thống thanh toán được chỉ định của New Zealand. FMA là thành viên của Ủy ban điều tiết tài chính New Zealand.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   BLACK BULL GROUP LIMITED

   Thời gian có hiệu lực :

   2020-08-12
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@blackbullmarkets.com

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   www.blackbullmarkets.com

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   Black Bull Group Limited Level 22, 120 Albert Street Auckland Central Auckland 1010

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   +64 9 5584388
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   BlackBull FMA监管截图2 Kiểm tra hồ sơ giấy phép BlackBull FMA监管截图1 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  The Seychelles Financial Services Authority

  The Seychelles Financial Services Authority (Seychelles FSA)

  Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) là một cơ quan tự trị cho các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles, được thành lập theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2013 để cung cấp giấy phép, quy định và thực thi các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles, thiết lập các yêu cầu tuân thủ, dịch vụ theo dõi và giám sát hoạt động kinh doanh. Các hoạt động được điều chỉnh bao gồm dịch vụ ủy thác, thị trường vốn và kế hoạch đầu tư tập thể, bảo hiểm và đánh bạc. FSA cũng chịu trách nhiệm đăng ký các công ty kinh doanh quốc tế, nền tảng, quan hệ đối tác hạn chế và tín thác quốc tế tại Seychelles.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   BBG Limited

   Thời gian có hiệu lực :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   support@blackbullmarkets.com

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   www.blackbullmarkets.com

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   JUC Building, Office No. F7B, Providence Zone 18, Mahe, Seychelles

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   BlackBull FSA监管截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Service Providers Register

  Financial Service Providers Register (New Zealand FSPR)

  Cơ quan đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính New Zealand (FSPR) được thành lập theo Đạo luật nhà cung cấp dịch vụ tài chính (Đăng ký và giải quyết tranh chấp) năm 2008 và là cơ quan đăng ký thông tin trực tuyến có cung cấp dịch vụ tìm kiếm cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính ở New Zealand. FSPR cho phép các nhà môi giới và khởi nghiệp OTC có được sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng mà không phải lo lắng về các rào cản pháp lý được thiết lập ở các quốc gia khác.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   BLACK BULL GROUP LIMITED

   Thời gian có hiệu lực :

   2014-10-12
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@blackbullmarke ts.com

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   Black Bull Group Limited Level 22, 120 Albert Street Auckland Central Auckland 1010

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   64095584388
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   BLACK BULL FSP牌照信息__20190918更新.jpg Kiểm tra hồ sơ giấy phép BLACK BULL FSPR FSP牌照信息__20190918更新.jpg Kiểm tra hồ sơ giấy phép BLACK BULL FSPR牌照信息__20190906更新.jpg Kiểm tra hồ sơ giấy phép 纽市 FSP牌照截图2 Kiểm tra hồ sơ giấy phép BLACK BULL FSCL牌照信息__20190906更新.jpg Kiểm tra hồ sơ giấy phép BLACK BULL 监管页截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  BlackBull · Giám định MT4/5

  Kết quả giám định

   BlackBull · Giám định website chính thức

   Quốc gia/khu vực phổ biến

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     BlackBull· Sơ đồ quan hệ
     BlackBull · Doanh nghiệp giả mạo
     BlackBull · Chuyên gia phân tích thị trường

     Dữ liệu từ Trung tâm nghiên cứu WIKI Research    Cập nhật vào lúc 2020.11.30

     Nhắc nhở của WIkiFX

     Điểm đánh giá của sàn môi giới này tương đối thấp.

     Xin hãy lựa chọn cẩn thận! Tránh những tổn thất không đáng có

     Tiếp tục
     BlackBull · WikiFX Khảo sát thực tế×

     Nhắc nhở đặt biệt

     ×
     BlackBull

     1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền hợp pháp của sàn môi giới do Website cai quản  chính thức công bố.

     1.pngWikiFX sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của quý  khách cho bên thứ ba.

     1.pngĐể tránh việc người dùng bị lừa đảo bởi các trang web, địa chỉ giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, nội dung này không được cung cấp bởi APP.

     1.pngQuý khách sử dụng các đường dẫn được cung cấp bởi WikiFX để mở tài khoản tại các sàn môi giới, thuộc về hành vi cá nhân, vui lòng điều tra rõ rãng và cần có các biện pháp phòng tránh rủi ro trước khi thực hiện.

     根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定

     為確保您查看資訊及時性和準確性,我們將為您跳轉到相關的監管資訊頁面

     Cảnh báo rủi ro

     Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

     Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

     Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

     Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào