|

Sàn môi giới

  WikiFX là ai?

  CMCMarkets

  15-20 năm
  Singapore Cai quản
  Giấy phép ngoại hối bán lẻ
  Không phải phần mềm MT4/5

  Chấm điểm

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   /10

  Chỉ số giấy phép

  9.97

  Chỉ số kinh doanh

  9.84

  Chỉ số kiểm soát rủi ro

  4.89

  Chỉ số phần mềm

  8.97

  Chỉ số giám sát quản lý

  9.94

  Thông tin cơ bản

  Federal Financial Supervisory Authority

  Giấy phép ngoại hối bán lẻ

  BaFinCó giám sát quản lý

  Banque de France

  Giấy phép ngoại hối bán lẻ

  BDFCó giám sát quản lý

  Financial Markets Authority

  Nhà tạo lập thị trường

  FMACó giám sát quản lý

  Australia Securities & Investment Commission

  Nhà tạo lập thị trường

  ASICCó giám sát quản lý

  Financial Conduct Authority

  Nhà tạo lập thị trường

  FCACó giám sát quản lý

  Monetary Authority of Singapore

  Giấy phép ngoại hối bán lẻ

  MASCó giám sát quản lý

  WikiFX APP!

  Legit or Scam,One Click Away!!

  Cảnh báo rủi ro từ WikiFX

  Kiểm tra lần trước: 2019.10.14 Rủi ro: 1 Điều

  • Hồ sơ hiện có hiển lên, phần mềm nhà giao dịch này đang sử dụng không phải phần mềm MT4.

  Giám định của WikiFX

  • WikiFX khảo sát thực tế

  • Giám định MT4/5

  • Giám định website chính thức

  • Sơ đồ quan hệ

  • Doanh nghiệp giả mạo

  • Tóm tắt về công ty

  Giới thiệu tóm tắt về Công ty

  Tên đầy đủ của công ty :

  CMC MARKETS

  Tên Công ty viết tắt :

  CMCMarkets

  Đăng ký tại quốc gia :

  Nước Úc

  Tình trạng giám sát quản lý :

  Có giám sát quản lý

  Email dịch vụ chăm sóc khách hàng :

  support@cmcmarkets.com.au

  Liên hệ dịch vụ :

  1300 303 888
  Federal Financial Supervisory Authority

  Federal Financial Supervisory Authority (Nước Đức BaFin)

  Cơ quan giám sát tài chính liên bang (BaFin) là cơ quan giám sát tài chính của Đức và được Bộ Tài chính Liên bang Đức giám sát. Đây là một cơ quan liên bang độc lập có trụ sở tại Bon và Frankfurt. Cơ quan giám sát tài chính liên bang Đức giám sát 2.700 ngân hàng, 800 tổ chức dịch vụ tài chính và hơn 700 doanh nghiệp bảo hiểm. Cơ quan giám sát tài chính liên bang Đức được thành lập vào ngày 1 tháng 5 năm 2002. Đây là cơ quan quản lý tài chính toàn diện, điều tiết tất cả các thị trường tài chính ở Đức.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMCMarkets

   Mua sắm thất bại :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   133 HoundsdiTch EC3A 7BX London GroßbriTannien
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMC 德国外汇牌照截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Banque de France

  Banque de France (Nước Pháp BDF)

  Cục thận trọng Pháp kế thừa sự chấp nhận, phê duyệt và giám sát của các cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm gốc, chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ngân hàng, giám sát đặc biệt hai khía cạnh sau đây của các đối tượng pháp lý: bảo vệ người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm tài chính như quyền được biết, hình thành hợp đồng và thủ tục, cũng như giám sát các hiệp hội ngành như quyền đề xuất các quy tắc. Nền tảng liên quan đến hoạt động cho vay được giám sát bởi Cục Prudential chịu trách nhiệm về ngân hàng. Ngoài ra, nếu hai loại nền tảng liên quan đến dịch vụ thanh toán, phần này của doanh nghiệp thuộc về sự chấp thuận và giám sát của Cục thận trọng. Do đó, có sự khác biệt trong các yêu cầu quy định cần phải đáp ứng cho hai loại giấy phép. Các đạo luật được quy định riêng và các cơ quan có thẩm quyền được phép đưa ra các quy định về tiêu chuẩn thực hiện cụ thể.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMCMarkets

   Mua sắm thất bại :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   133 HoundsdiTch - EC3A 7BX
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMC 法国外汇牌照截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Markets Authority

  Financial Markets Authority (New Zealand FMA)

  Cơ quan thị trường tài chính New Zealand (FMA) và Ngân hàng dự trữ New Zealand (RBNZ), hình thành hệ thống điều tiết thị trường tài chính New Zealand. FMA được thành lập năm 2011 theo Đạo luật Cơ quan Thị trường Tài chính 2011. FMA thay thế Ủy ban Chứng khoán ban đầu và tiếp quản một số chức năng của Bộ Phát triển Kinh tế của Chính phủ New Zealand. Đặc biệt, FMA có thể giám sát ngân sách của chính phủ New Zealand và thực hiện một phần chức năng đăng ký công ty.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMCMarkets

   Mua sắm thất bại :

   2014/12/12
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   questions@fma.govt.nz

   Thời gian hết hiệu lực :

   2019/12/12
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   64 39622698
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   Level 25, 151 Queen STreeT, Auckland, 1010, New Zealand
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMC_FMA网站查询 Kiểm tra hồ sơ giấy phép CMC_FSCL网站查询 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Australia Securities & Investment Commission

  Australia Securities & Investment Commission (Nước Úc ASIC)

  ASIC là một cơ quan chính phủ độc lập, thực hiện các chức năng giám sát tài chính cho hệ thống tài chính, tổ chức tài chính và các học viện tài chính chuyên nghiệp trên khắp nước Úc. ASIC được thành lập năm 2001 theo Đạo luật Ủy ban Đầu tư Chứng khoán Úc do Quốc hội phê chuẩn.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMCMarkets

   Mua sắm thất bại :

   2004/2/24
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   61 351773988
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   'Tower 3 InTernaTional Towers' Level 20, 300 BaranGaroo Avenue, SYDNEY NSW 2000
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMC_FOS查询截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép cmc_238054.jpg Kiểm tra hồ sơ giấy phép CMCMarkets 牌照信息 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Conduct Authority

  Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh FCA)

  Vào ngày 1 tháng 4 năm 2013, FSA (Cơ quan dịch vụ tài chính) đã được thay thế bởi hai cơ quan quản lý song song là FCA (Cơ quan giám sát hành vi tài chính) và PRA (Cơ quan giám sát tài chính thận trọng).

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMCMarkets

   Mua sắm thất bại :

   2001/1/12
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   consumer.queries@fca.org.uk

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   44 2070661000
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   133 HoundsdiTch London EC3A 7BX UNITED KINGDOM
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMC_FCA交易商监管信息表_查询结果 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Monetary Authority of Singapore

  Monetary Authority of Singapore (Singapore MAS)

  Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) là Ngân hàng Trung ương Singapore. Nó được thành lập năm 1971 và được quản lý và quản lý chuyên nghiệp bởi các cơ quan chính phủ. Và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành dịch vụ tài chính. MAS cũng là một cơ quan quản lý toàn diện giám sát tất cả các tổ chức tài chính ở Singapore: ngân hàng, công ty bảo hiểm, trung gian thị trường vốn, cố vấn tài chính và sàn giao dịch chứng khoán. MAS hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính khác để biến Singapore thành một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, đảm bảo sức sống và khả năng cạnh tranh của ngành tài chính Singapore.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMCMarkets

   Mua sắm thất bại :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   656225-5577
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   9 RAFFLES PLACE #30-02 REPUBLIC PLAZA TOWER 1 048619
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   CMC 新加坡监管页截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  CMCMarkets · Giám định MT4/5

  Kết quả giám định

   CMCMarkets · Giám định website chính thức

   Quốc gia/khu vực truy cập phổ biến

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     CMCMarkets· Sơ đồ quan hệ
     CMCMarkets · Doanh nghiệp giả mạo
     CMCMarkets · Tóm tắt về công ty
     15-20 năm Singapore Cai quản Nước Úc Cai quản New Zealand Cai quản Nước Đức Cai quản Vương quốc Anh Cai quản Nước Pháp Cai quản Giấy phép ngoại hối bán lẻ Nhà tạo lập thị trường Không phải phần mềm MT4/5 Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ Nguy cơ rủi ro trung bình

     Hỗ trợ quý khách nhận được số liệu toàn diện hơn

     Xin quý khách vui lòng tải xuống WikiFX APP

     Nhắc nhở của WIkiFX

     Điểm đánh giá của sàn môi giới này tương đối thấp.

     Xin hãy lựa chọn cẩn thận! Tránh những tổn thất không đáng có

     Tiếp tục
     Bộ sưu tập ×
     Giải thưởng ×
     CMCMarkets · WikiFX khảo sát thực tế×

     Nhắc nhở đặt biệt

     ×

     1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền sàn hợp pháp do Website cai quản  công bố.

     1.pngWikiFX không tiết lộ bí mật của bạn cho bên thứ ba.

     1.pngĐể ngăn người dùng khỏi bị giả mạo bởi các trang web lừa đảo, URL giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, WikiFX không được cung cấp bởi ứng dụng này.

     1.pngKhách hàng mở tài khoản với đại lý thông qua kênh mở tài khoản do WikiFX cung cấp, đây là hành vi cá nhân. Vui lòng kiểm tra và kiểm soát rủi ro có liên quan trước khi mở tài khoản.

     1.pngHỗ trợ pháp luật: Văn phòng luật sư Tín Hòa An Thượng Hải

     Cảnh báo rủi ro

     Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các quốc gia như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thức, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, tuy nhiên chúng tôikhông cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

     Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

     Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

     Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

     ×

     Chọn quốc gia/khu vực