logo |

Sàn môi giới

Về WikiFX

  GKFX Prime

  5-10 năm
  Đăng ký tại Vương quốc Anh
  Nhà tạo lập thị trường MM
  MT4/5 chính thức

  Chấm điểm

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   /10.00

  Điều kiện giao dịch

  AA

  Thông tin giám sát quản lý

  Financial Conduct Authority

  Nhà tạo lập thị trường MM

  FCAĐăng ký phổ thông

  British Virgin Islands Financial Services Commission

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  FSCGiám sát quản lý từ xa

  Czech national bank

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  CNBCó giám sát quản lý

  Comisión Nacional del Mercado de valores

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  CNMVCó giám sát quản lý

  Tổng quan công ty

  • Tên đầy đủ của công ty:

   GKFX Prime Investment Group Limited
  • Tên Công ty viết tắt:

   GKFX Prime
  • Đăng ký tại quốc gia:

   GKFX PrimeVương quốc Anh
  • Tình trạng giám sát quản lý:

   Có giám sát quản lý
  • Hộp thư dịch vụ CSKH:

   supports_vn@gkfxprime.com
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng:

   1900636976

  WikiFX APP!

  Ứng dụng tra cứu giấy phép sàn môi giới toàn cầu!

  Quảng cáo

  EPC · Legal aid C

  Đã nộp tiền cọc bảo đảm Mỗi người dùng có thể hưởng mức bồi thường 5000 đô la Mỹ

  Giám định của WikiFX WikiFX Cloud Data WikiResearch
  • Khu vực hoạt động

  • WikiFX Khảo sát thực tế

  • Giám định MT4/5

  • Giám định website chính thức

  • Sơ đồ quan hệ

  • Doanh nghiệp giả mạo

  • Tóm tắt về công ty

  • Mốc thời gian

  • Điểm đánh giá WikiFX

  • Total Margin

  • Giao dịch active

  • New User

  • Stop Out Rate

  • Total Profit

  • Total Transaction

  • Spread Cost

  • Tiền nạp ròng

  • Tiền rút ròng

  Thời gian cập nhật 2021-01
  • Chỉ số

  • Chuyên gia phân tích thị trường

  • Chuyển tài liệu

  • Ra mắt thương hiệu

  • Nguồn tìm kiếm

  • Ngôn ngữ

  Thời gian cập nhật 2021-01
  Sàn môi giới
  Financial Conduct Authority

  Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh FCA)

  Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) là cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, nhưng hoạt động độc lập với chính phủ Vương quốc Anh và nhận tài trợ bằng cách tính phí các thành viên của ngành dịch vụ tài chính. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2012, Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2012 đã được hoàng gia phê duyệt và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2013. Dự luật đã thiết lập một khung pháp lý mới (FCA) cho các dịch vụ tài chính và rút lại Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA). FCA điều chỉnh các công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của thị trường tài chính Vương quốc Anh, tập trung vào quy định về hành vi của các công ty dịch vụ tài chính bán lẻ và bán buôn.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   GKFX Financial Services Limited

   Thời gian có hiệu lực :

   2010-02-15
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   support@gkfx.com

   Loại giấy phép:

   Dùng chung giấy phép GKFX
  • Website cơ quan được cấp phép :

   www.gkpro.com

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   Bevis Marks House 24 Bevis Marks London EC3A 7JB UNITED KINGDOM

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   44 2071861212
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   GKFX FCA监管信息20191105 Kiểm tra hồ sơ giấy phép GKFX FCA20200901更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép GKFX Financial Services Limited FCA监管信息截图20200612 Kiểm tra hồ sơ giấy phép GKFX_FCA交易商监管信息表_查询结果 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  British Virgin Islands Financial Services Commission

  British Virgin Islands Financial Services Commission (Quần đảo Virgin FSC)

  Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin (FSC) được thành lập theo Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính tháng 12 năm 2001 và là một cơ quan quản lý tài chính tự trị. Cơ quan này chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ ủy quyền và quản lý cho tất cả các doanh nghiệp và cá nhân dịch vụ tài chính trong và ngoài Quần đảo Virgin thuộc Anh, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ ủy thác, quản lý doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư, dịch vụ phá sản, đăng ký doanh nghiệp, đối tác hạn chế và sở hữu trí tuệ. Từ năm 2002, FSC đã đảm nhận các chức năng của bộ phận dịch vụ tài chính của chính phủ trước đây. Là một cơ quan quản lý dịch vụ tài chính, cơ quan này cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy sự hiểu biết của công chúng về hệ thống tài chính và các sản phẩm của nó, thiết lập phạm vi hoạt động điều tiết, giảm tội phạm tài chính và ngăn chặn hiện tượng lạm dụng thị trường.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   International Finance House Ltd.

   Thời gian có hiệu lực :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   捷凯维京监管页截图1 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 捷凯维京监管页截图2 Kiểm tra hồ sơ giấy phép GKFX Prime BVIFSC监管截图更新20200604 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 501320 牌照信息20190211 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Czech national bank

  Czech national bank (Cộng hòa Séc CNB)

  Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Séc (CNB) là ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát thị trường tài chính của Cộng hòa Séc, có trụ sở tại Prague và là thành viên của hệ thống Ngân hàng Trung ương châu Âu. CNB phát triển chính sách tiền tệ, phát hành tiền giấy và tiền xu, và quản lý việc giải quyết giữa hệ thống lưu thông và thanh toán của krona và ngân hàng. CNB cũng chịu trách nhiệm giám sát ngân hàng, thị trường vốn, bảo hiểm, quỹ hưu trí, công đoàn tín dụng, tổ chức tiền điện tử và giám sát ngành công nghiệp ngoại hối.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   GKFX Financial Services Limited

   Thời gian có hiệu lực :

   2010-07-14
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@gkfx.com

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   Bevis Marks House, 24 Bevis Marks , London, EC3A 7JB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   +44(0) 20 7 1861212
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   捷凯金融 CNB监管信息20191105 Kiểm tra hồ sơ giấy phép GKFX 牌照信息20190211 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Comisión Nacional del Mercado de valores

  Comisión Nacional del Mercado de valores (Tây Ban Nha CNMV)

  Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) là cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các hoạt động của thị trường chứng khoán Tây Ban Nha và những người tham gia. CNMV được thành lập theo Đạo luật Thị trường Chứng khoán số 24/1988, thể hiện sự cải cách triệt để của hệ thống tài chính Tây Ban Nha, kể từ đó, hệ thống CNMV đã được cập nhật để phù hợp với sự phát triển của thị trường tài chính, đồng thời thực hiện các biện pháp mới để bảo vệ các nhà đầu tư. Mục đích của CNMV là đảm bảo tính minh bạch và hình thành giá chính xác trên thị trường chứng khoán Tây Ban Nha.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   GKFX FINANCIAL SERVICES LTD

   Thời gian có hiệu lực :

   2010-07-19
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   Bevis Marks House, 24 Bevis Marks - EC3A 7JB LONDON (UK)

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   捷凯金融 CNMV监管信息20191105 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  GKFX Prime · Giám định MT4/5

  Kết quả giám định

   GKFX Prime · Giám định website chính thức

   Quốc gia/khu vực phổ biến

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     GKFX Prime· Sơ đồ quan hệ
     GKFX Prime · Doanh nghiệp giả mạo
     GKFX Prime · Chuyên gia phân tích thị trường

     Dữ liệu từ Trung tâm nghiên cứu WIKI Research    Cập nhật vào lúc 2021.01.17

     Nhắc nhở của WIkiFX

     Điểm đánh giá của sàn môi giới này tương đối thấp.

     Xin hãy lựa chọn cẩn thận! Tránh những tổn thất không đáng có

     Tiếp tục
     GKFX Prime · WikiFX Khảo sát thực tế×

     Nhắc nhở đặt biệt

     ×
     GKFX Prime

     1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền hợp pháp của sàn môi giới do Website cai quản  chính thức công bố.

     1.pngWikiFX sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của quý  khách cho bên thứ ba.

     1.pngĐể tránh việc người dùng bị lừa đảo bởi các trang web, địa chỉ giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, nội dung này không được cung cấp bởi APP.

     1.pngQuý khách sử dụng các đường dẫn được cung cấp bởi WikiFX để mở tài khoản tại các sàn môi giới, thuộc về hành vi cá nhân, vui lòng điều tra rõ rãng và cần có các biện pháp phòng tránh rủi ro trước khi thực hiện.

     根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定

     為確保您查看資訊及時性和準確性,我們將為您跳轉到相關的監管資訊頁面

     Alternate Text

     Nguồn dữ liệu WikiResearch 2021.01.17 Cập nhật

     数据样本不足

     Nguồn dữ liệu WikiResearch 2021.01.17 Cập nhật

     GKFX Prime · Chart
     Ngày

     Không đủ mẫu dữ liệu

     Rank by user activity which is calculated by the number of customers with trading operations of the broker within the stat period
     Data provided by EA Cloud Host
     富拓 · 外链汇总

     Không đủ mẫu dữ liệu,Duyệt tạm thời không được hỗ trợ

     Alternate Text

     Nguồn dữ liệu WikiResearch 2021.01.17 Cập nhật

     Cảnh báo rủi ro

     Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

     Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

     Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

     Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào