logo |

Sàn môi giới

Về WikiFX

  Có giám sát quản lý

  FXCM

  FXCM

  Nước Úc
  15-20 năm Đăng ký tại Nước Úc Nhà tạo lập thị trường(MM) MT4/5 chính thức
  Tố cáo ngay
  Điểm
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  10
  Chỉ số giấy phép 9.15
  Chỉ số kiểm soát rủi ro 9.91
  Chỉ số phần mềm 9.75
  Chỉ số kinh doanh 8.99
  Chỉ số giám sát quản lý 9.12
  Tên Công ty viết tắt

  FXCM

  Registered country

  FXCM Nước Úc

  Tên đầy đủ của công ty

  FXCM AUSTRALIA PTY LIMITED

  Địa chỉ công ty

  --

  Website

  https://www.fxcm.com/vn/

  Australia Securities & Investment Commission
  ASIC Có giám sát quản lý

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  Financial Conduct Authority
  FCA Có giám sát quản lý

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  Thông tin sàn môi giới

  Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng

  --

  Hộp thư dịch vụ CSKH

  infoasia@fxcm.com

  Giới thiệu doanh nghiệp Nhiều hơn
  Sửa đổi nội dung
  Đầu tư mô hình đa cấp
  Tố cáo ngay

  Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm

  Tải APP để xem thông tin chi tiết

  Download on the App Store
  Download on the Google Play
  Download on the Android
  EA VPS

  Không giới hạn bất kỳ tài khoản đại lý nào, hỗ trợ dịch vụ do WikiFX cung cấp

  Đơn lõi

  1G

  40G

  ₫ 22530.68/Tháng
  Lập tức kết nối

  Điều kiện giao dịch

  Đánh giá điều kiện giao dịch đến từ: 85,712 người dùng sử dụng dữ liệu giao dịch thực của WikiFX VPS

  AAA
  Tốc độ giao dịch trung bình(mili giây)
  Theo thứ tự thống kê, thời gian cần thiết để gửi lệnh giao dịch đến máy chủ để thực hiện. Giá trị càng nhỏ thì nhà đầu tư càng có lợi.
  400.6
  Tốc độ giao dịch nhanh nhất(mili giây)
  Theo thứ tự thống kê, thời gian ngắn nhất cần để gửi lệnh giao dịch đến máy chủ để thực hiện.
  78
  Tần suất ngắt kết nối trung bình(lần/ngày)
  Số lần ngắt kết nối tự động trung bình hàng ngày của phần mềm giao dịch. Giá trị càng nhỏ, máy chủ giao dịch càng ổn định.
  0
  Thời gian ngắt kết nối trung bình(mili giây)
  Thời gian trung bình từ khi ngắt kết nối phần mềm giao dịch đến khi kết nối tự động. Giá trị càng nhỏ thì kết nối lại càng nhanh.
  0
  Trượt giá trung bình
  -0.1
  Mức trượt giá tối đa
  12
  Chi phí trung bình giao dịch
  Tính tổng chi phí chênh lệch trung bình và chi phí xử lý được sử dụng cho 1 lot giao dịch tiền tệ chính. Giá trị càng nhỏ thì nhà đầu tư càng có lợi.
  EURUSD 13.33USD/lot
  XAUUSD 45.36USD/lot
  Phí qua đêm trung bình
  Tính chi phí trung bình qua đêm (phí qua đêm cho nhiều lệnh, phí qua đêm cho lệnh trống) được sử dụng cho 1 lot giao dịch tiền tệ chính. Chi phí thấp hơn cho nhà đầu tư
  EURUSD Mua: -2.99USD/lot Bán: 1.38USD/lot
  XAUUSD Mua: 0USD/lot Bán: 0USD/lot

  Dữ liệu giao dịch

  WikiResearch

  Kích hoạt ngay VPS
  • Total Margin
  • Giao dịch active
  • New User
  • Stop Out Rate
  • Total Profit
  • Total Transaction
  • Spread Cost
  • Tiền nạp ròng
  • Tiền rút ròng
  Tạm không có số liệu
  FXCM · Giám định MT4/5
  Kết quả giám định MT4/5 Chính thức
  Các sàn môi giới sử dụng MT4 / 5 tiêu chuẩn thông thường sẽ có các dịch vụ hệ thống âm thanh và hỗ trợ kỹ thuật theo dõi, thông thường, nghiệp vụ và kỹ thuật tương đối thành thục, khả năng kiểm soát rủi ro rất mạnh.
  FXCM-AUDDemo01
  MT4
  Tên server
  FXCM-AUDDemo01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-AUDReal01
  MT4
  Tên server
  FXCM-AUDReal01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-CADReal01
  MT4
  Tên server
  FXCM-CADReal01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-EURDemo01
  MT4
  Tên server
  FXCM-EURDemo01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-EURReal01
  MT4
  Tên server
  FXCM-EURReal01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-GBPDemo01
  MT4
  Tên server
  FXCM-GBPDemo01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-GBPReal01
  MT4
  Tên server
  FXCM-GBPReal01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-EURReal02
  MT4
  Tên server
  FXCM-EURReal02
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-JPYReal02
  MT4
  Tên server
  FXCM-JPYReal02
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDDemo01
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDDemo01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDDemo02
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDDemo02
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDReal01
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDReal01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDReal02
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDReal02
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDReal03
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDReal03
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDReal04
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDReal04
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDReal05
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDReal05
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDReal07
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDReal07
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDReal08
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDReal08
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM-USDReal09
  MT4
  Tên server
  FXCM-USDReal09
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  FXCM · Giám định website chính thức

  Quốc gia/khu vực phổ biến

  Mexico Cameroon Thụy Điển
  fxcm.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hoa Kỳ
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Mexico
  Tên miền website chính thức
  fxcm.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  0001-01-01
  IP máy chủ
  69.63.184.30
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fxcm-chinese.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Tây Ban Nha
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fxcm-chinese.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  0001-01-01
  IP máy chủ
  31.13.83.1
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fxcm-zh.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hoa Kỳ
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fxcm-zh.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  0001-01-01
  IP máy chủ
  151.101.192.208
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fuhuichinese.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Ireland
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fuhuichinese.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2019-01-09
  IP máy chủ
  31.13.72.17
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fuhuiglobal.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hoa Kỳ
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fuhuiglobal.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2017-11-21
  IP máy chủ
  108.160.170.33
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fuhuiapac.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Singapore
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fuhuiapac.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2018-12-20
  IP máy chủ
  151.101.8.208
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fxcmbullion.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hoa Kỳ
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fxcmbullion.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2011-12-29
  IP máy chủ
  151.101.128.208
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  markets-fxcm.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hong Kong
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  markets-fxcm.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  151.101.76.208
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fuhuiasia.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hoa Kỳ
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fuhuiasia.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  104.17.32.48
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fuhui-zh.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hong Kong
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fuhui-zh.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  151.101.76.208
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fuhui-chn.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hoa Kỳ
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fuhui-chn.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  204.8.242.38
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fuhuiyazhou.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Nhật Bản
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fuhuiyazhou.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  151.101.88.208
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  fuhuichn.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Vương quốc Anh
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  fuhuichn.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  93.174.234.12
  Tên website
  --
  Công ty
  --

  FXCM

  Miễn phí tham gia kế hoạch bồi thườngThông tin chi tiết

  Vui lòng tải ứng dụng WikiFX

  Quét mã để tải

  Tải xuống để xem thông tin hoàn chỉnh Miễn phí

  Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm

  ;
  Australia Securities & Investment Commission

  Australia Securities & Investment Commission (Nước Úc ASIC)

  Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) là một cơ quan độc lập của Chính phủ Úc. Nó được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1998, dựa trên các khuyến nghị của Điều tra Wallis, để giám sát các công ty Úc. Vai trò của ASIC là thực thi luật dịch vụ tài chính và điều chỉnh hành vi của công ty để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và chủ nợ của Úc. Thẩm quyền và phạm vi của ASIC được xác định theo Đạo luật Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc năm 2001.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   FXCM AUSTRALIA PTY. LIMITED

   Thời gian có hiệu lực :

   2007-05-15
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@fxcm.com

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   https://www.forextrading.com.au

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   FXCM AUSTRALIA PTY LTD, Level 13, 333-339 GeorGe STreeT SYDNEY NSW 2000

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   1800109751
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   FXCM AFCA投诉截图191213 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 福汇 AFCA牌照信息 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép FXCM_FOS查询信息 Kiểm tra hồ sơ giấy phép FXCM_309763.jpg Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Conduct Authority

  Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh FCA)

  Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) là cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, nhưng hoạt động độc lập với chính phủ Vương quốc Anh và nhận tài trợ bằng cách tính phí các thành viên của ngành dịch vụ tài chính. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2012, Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2012 đã được hoàng gia phê duyệt và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2013. Dự luật đã thiết lập một khung pháp lý mới (FCA) cho các dịch vụ tài chính và rút lại Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA). FCA điều chỉnh các công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của thị trường tài chính Vương quốc Anh, tập trung vào quy định về hành vi của các công ty dịch vụ tài chính bán lẻ và bán buôn.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Forex Capital Markets Limited

   Thời gian có hiệu lực :

   2003-05-27
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@fxcm.com

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   https://www.fxcm.com/uk/

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   20 GreshaM STreeT FourTh Floor London EC2 7JE UNITED KINGDOM

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   44 02073984050
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Forex Capital FCA监管截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép

  No content

  No data

  Load failure

  Load failure

  Nhắc nhở đặt biệt

  ×
  FXCM

  1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền hợp pháp của sàn môi giới do Website cai quản  chính thức công bố.

  1.pngWikiFX sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của quý  khách cho bên thứ ba.

  1.pngĐể tránh việc người dùng bị lừa đảo bởi các trang web, địa chỉ giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, nội dung này không được cung cấp bởi APP.

  1.pngQuý khách sử dụng các đường dẫn được cung cấp bởi WikiFX để mở tài khoản tại các sàn môi giới, thuộc về hành vi cá nhân, vui lòng điều tra rõ rãng và cần có các biện pháp phòng tránh rủi ro trước khi thực hiện.

  根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定

  為確保您查看資訊及時性和準確性,我們將為您跳轉到相關的監管資訊頁面

  WikiFX - Khiếu nại đầu tư mô hình đa cấp
  1  Về mô hình đầu tư đa cấp  >
  2  Đầu tư mô hình đa cấp   >
  3  Hoàn thành
  1. Khiếu nại mô hình đầu tư đa cấp là gì
  Cùng với sự phát triển thị trường đầu tư, ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng các mô hình siêu lợi nhuận nhằm thu hút khách hàng. WikiFX khuyến khích người dùng gửi phản hồi về những sàn giao dịch, những dự án đầu tư trái phép đang hoạt động trên thị trường.
  2. 10 dấu hiệu của mô hình đầu tư đa cấp
  Cam kết lợi nhuận cao Yêu cầu kêu gọi bạn bè người thân tham gia Ăn hoa hồng theo cấp Quảng cáo thông tin sai lệch 'Chuyên gia' hỗ trợ Phong tặng danh hiệu Đào tạo 'tẩy não' Mạo danh Mạo danh sàn giao dịch khác Các chương trình khuyến mại
  Khiếu nại ngay
  Khiếu nại broker
  FXCM
  * Điện thoại liên hệ
  0086
  *Nhập số điện thoại
  *Nguyên nhân

  *Nhập nguyên nhân khiếu nại
  Tải hình ảnh
  Xác nhận

  Gửi thành công

  Kiểm tra thông tin chi tiết tại 'Trung tâm người dùng-Bài đăng của tôi-Lừa đảo mô hình Ponzi'

  Xác nhận

  FXCM · Giới thiệu doanh nghiệp

   Thông tin cơ bản và Giấy phép

   FXCM là nhà cung cấp quốc tế hàng đầu về giao dịch ngoại hối trực tuyến, giao dịch CFD và các dịch vụ liên quan. Được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh, sứ mệnh của công ty là cung cấp cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới quyền truy cập vào các thị trường thanh khoản và lớn nhất thế giới bằng cách cung cấp các công cụ giao dịch sáng tạo, sử dụng các cố vấn giao dịch tài năng, đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt và cố gắng cung cấp kinh nghiệm giao dịch trực tuyến tốt nhất trên thị trường. Công ty hiện được cấp phép đầy đủ bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và được cấp phép đầy đủ bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh. FXCM hiện được quản lý bởi hai cơ quan quản lý toàn cầu của Tire-one - Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc và Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh.

   Công cụ giao dịch

   FXCM cung cấp cho các nhà đầu tư một loạt các công cụ có thể giao dịch, bao gồm các cặp tiền tệ, kim loại quý, hàng hóa, chỉ số chứng khoán toàn cầu, trái phiếu kho bạc, cũng như rổ ngoại hối, rổ cổ phiếu, CNH và các sản phẩm phổ biến khác.

   Đòn bẩy & Tài khoản

   Có hai loại tài khoản: Tài khoản thông thường và Tài khoản cao cấp. Các tài khoản thông thường có số tiền gửi tối thiểu là $ 50 và cho phép các nhà đầu tư giao dịch tới 39 cặp tiền tệ phổ biến và toàn bộ phạm vi CFD với đòn bẩy lên đến 1: 400. Tài khoản Premier được thiết kế cho các nhà đầu tư có khối lượng lớn và trước hết yêu cầu tài khoản FXCM hoặc tài khoản mới, tổng khối lượng giao dịch danh nghĩa USD là 10 triệu USD mỗi tháng tự nhiên. Tài khoản cung cấp cho nhà đầu tư một loạt lợi ích: hỗ trợ độc quyền, dịch vụ cao cấp và giải pháp giao dịch phù hợp.

    Spread và Commission

   Mức chênh lệch là 1,3 pips đối với EUR / USD, 2.3pips đối với EUR / GBP và 1.8pips đối với AUD / USD. Tài khoản Premier cung cấp cho các nhà đầu tư một ưu đãi hoàn tiền. Nếu khách hàng giao dịch cặp EUR / USD và đạt 300 triệu USD trong khối lượng danh nghĩa trong tháng (cho bước thứ năm), thì số tiền hoàn lại là 25 USD / triệu, với tổng số tiền hoàn lại là 7.500 USD. Khoản tiền hoàn lại cho các sản phẩm CFD chỉ số vốn chủ sở hữu dao động từ $ 1 đến $ 3 mỗi triệu USD.

   Nền tảng giao dịch

   FXCM đã tối ưu hóa hoàn toàn và nâng cấp nền tảng MT4 của mình để thực hiện lệnh của nhà giao dịch nhanh hơn và nhất quán hơn. Ưu điểm của MT4 là đặt mức cắt lỗ / cắt lỗ trước khi thực hiện, đặt mức cắt lỗ và cắt lỗ của lot 0,01 (vi mô) khi tạo giao dịch mới, giao dịch với kích thước lot chính xác hơn, tăng cường quản lý rủi ro bằng cách đóng một phần vị thế và kiểm soát khi nào nhà giao dịch muốn đóng một vị thế và nhà giao dịch muốn đóng bao nhiêu vị trí. Ngoài ra, FOREX cung cấp dịch vụ lưu trữ MT4 Virtual Private Server (VPS) miễn phí. VPS này có ba ưu điểm: EA sẽ tiếp tục hoạt động khi tắt máy tính; máy chủ dành riêng cho giao dịch EA và sẽ không vận hành các ứng dụng khác; và các nhà giao dịch có thể đăng nhập vào nền tảng của họ từ bất kỳ máy tính nào ngay cả khi họ chưa cài đặt MetaTrader 4.

   Chính sách nạp và rút tiền

   FXCM hoan nghênh một số phương thức thanh toán, bao gồm thanh toán qua ngân hàng trực tuyến, chuyển khoản ngân hàng và các thanh toán khác. Khoản tiền gửi đơn tối thiểu cho CUP là 100 USD và khoản tiền gửi tối thiểu cho thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng là 50 USD. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch có thể rút tiền miễn phí mỗi tháng một lần.

  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào