Financial Services Commission

1999 nămNhà nước quản lý

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) là cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Belize, đặc biệt là những công ty được cấp phép theo Chương 272 của Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính hoặc được đăng ký theo Đạo luật Công nghiệp Chứng khoán (SIA) 2021 để cung cấp dịch vụ. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) là một cơ quan luật định độc lập, tự tài trợ, cung cấp cách tiếp cận theo định hướng dịch vụ, liên tục, dựa trên rủi ro để quy định dựa trên tính toàn vẹn, trách nhiệm giải trình, khả năng thích ứng và độ tin cậy.

Công bố sàn giao dịch
Danger Chưa được cấp phép
Tóm tắt công bố
  • Mức độ công bố phù hợp Độ phù hợp tên sàn giao dịch
  • Thời gian công bố 2021-08-16
  • Lý do bị phạt không được cấp phép theo Đạo luật IFSC
Chi tiết công bố

THÔNG BÁO CẢNH BÁO

THÔNG BÁO CẢNH BÁO FX Trade Invest Pro Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế của Belize (“IFSC”) đưa ra cảnh báo về việc giao dịch với những người có tên, cho dù đây là cá nhân hay công ty, để cảnh báo cho công chúng và khu vực dịch vụ tài chính rằng, nơi người đó cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế các dịch vụ như được định nghĩa trong Phụ lục của Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế, Chương 272 của Luật Nội dung của Belize, Phiên bản sửa đổi năm 2011 ("Đạo luật IFSC"), từ địa chỉ được liệt kê bên dưới, họ có thể đang hoạt động vi phạm Đạo luật IFSC và các luật khác của Belize. Tổ chức được liệt kê dưới đây không được cấp phép theo Đạo luật IFSC để cung cấp, thực hiện, giao dịch hoặc tự coi mình là cung cấp, thực hiện hoặc giao dịch bất kỳ dịch vụ tài chính quốc tế nào như được nêu trong Phụ lục của Đạo luật IFSC tại hoặc từ bên trong Belize. Các thành viên của công chúng giao dịch kinh doanh với thực thể này tự chịu rủi ro. Tên của Cá nhân/Tổ chức Địa chỉ Thông tin khác FX Trade Invest Pro Manhattan, Thành phố New York, New York Tổ chức đang sử dụng và vận hành theo giấy phép gian lận Số: IFSC/91/914/NYC/29 Người quảng bá và/hoặc (các) chủ sở hữu của FX Do đó, Trade Invest Pro được hướng dẫn ngừng và không tham gia vào các hoạt động không được cấp phép nói trên, điều này cấu thành hành vi phạm tội theo Luật của Belize. Công chúng được mời liên hệ với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế với bất kỳ thông tin có sẵn nào khác. Tất cả những người liên quan được cảnh báo phải lưu ý và hết sức thận trọng. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế của Belize ngày 16 tháng 8 năm 2021
Xem bản gốc
Tài liệu liên quan
Thông báo khác

Danger

2021-07-23

Danger

2021-04-27

Danger

2020-10-15

Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm

Tải APP để xem thông tin chi tiết

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com