Toàn bộ cơ quan cai quản
CR
Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông chịu trách nhiệm kết hợp các công ty địa phương với trách nhiệm hữu hạn và vô hạn và đăng ký các công ty không thuộc Hồng Kông; cơ quan này chịu trách nhiệm thực hiện các sắc lệnh khác nhau (chủ yếu là Pháp lệnh công ty) để đăng ký các tài liệu cần thiết được cung cấp; cung cấp dịch vụ để công chúng kiểm tra và lấy thông tin có trong sổ đăng ký theo luật định của Cơ quan đăng ký, thông tin mới nhất của các công ty đã đăng ký và đăng ký với Cơ quan đăng ký và hồ sơ hình ảnh của các tài liệu đã đăng ký; hủy bỏ việc không hoạt động nhưng đã thanh toán đăng ký công ty thanh toán nợ; và đảm bảo rằng công ty và các cán bộ của công ty tuân thủ các quy định liên quan và thực hiện trách nhiệm của mình. Tầm nhìn của chúng tôi là được thế giới công nhận là cơ quan đăng ký công ty ưu việt, cung cấp dịch vụ chất lượng cho cộng đồng và củng cố vị trí của Hồng Kông như một trong những nơi thân thiện với doanh nghiệp nhất trên thế giới.

Tạm không có số liệu

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com