|

Sàn môi giới

  WikiFX là ai?

  Binary

  2-5 năm
  Quần đảo Virgin Cai quản
  Giấy phép ngoại hối bán lẻ
  Không phải phần mềm MT4/5

  Chấm điểm

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   /10

  Chỉ số giấy phép

  6.04

  Chỉ số kinh doanh

  5.54

  Chỉ số kiểm soát rủi ro

  4.80

  Chỉ số phần mềm

  5.44

  Chỉ số giám sát quản lý

  6.01

  Thông tin cơ bản

  Labuan Financial Services Authority

  Sàn đẩy lệnh

  LFSACó giám sát quản lý

  Financial Services Agency

  Giấy phép ngoại hối bán lẻ

  FSANghi ngờ giả mạo

  British Virgin Islands Financial Services Commission

  Giấy phép ngoại hối bán lẻ

  FSCGiám sát quản lý từ xa

  Vanuatu Financial Services Commission

  Giấy phép ngoại hối bán lẻ

  VFSCGiám sát quản lý từ xa

  WikiFX APP!

  Legit or Scam, One Click Away!!

  Cảnh báo rủi ro từ WikiFX

  Kiểm tra lần trước: 2019.09.21 Rủi ro: 5 Điều

  • Hồ sơ hiện có hiển lên, phần mềm nhà giao dịch này đang sử dụng không phải phần mềm MT4.
  • Ủy ban quản lý Nhật BảnFSA (số giấy phép quản lý: 9010401115222) sàn môi giới này tuyên bố sở hữu bị nghi ngờ là giả mạo, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • Cai quản Vanuatu VFSC với mã số cai quản Chưa công bố thuộc về hình thức cai quản từ xa. Hãy lưu ý đề phòng rủi ro!
  • Cai quản Quần đảo Virgin FSC với mã số cai quản Chưa công bố thuộc về hình thức cai quản từ xa. Hãy lưu ý đề phòng rủi ro!
  • Cơ sở dữ liệu cho thấy sàn giao dịch này tại Hoa Kỳ không thuộc cơ quan cai quản có hiệu lực nào, hãy đề phòng rủi ro!

  Giám định của WikiFX

  • WikiFX khảo sát thực tế

  • Giám định MT4/5

  • Giám định website chính thức

  • Sơ đồ quan hệ

  • Doanh nghiệp giả mạo

  • Tóm tắt về công ty

  Giới thiệu tóm tắt về Công ty

  Tên đầy đủ của công ty :

  Binary

  Tên Công ty viết tắt :

  Binary

  Đăng ký tại quốc gia :

  Vương quốc Anh

  Tình trạng giám sát quản lý :

  Có giám sát quản lý

  Email dịch vụ chăm sóc khách hàng :

  support@binary.com

  Liên hệ dịch vụ :

  08000119847
  Labuan Financial Services Authority

  Labuan Financial Services Authority (Malaysia LFSA)

  Cơ quan dịch vụ tài chính Labuan Malaysia (LFSA) được thành lập vào ngày 15 tháng 2 năm 1996 dựa trên Đạo luật Cơ quan dịch vụ Tài chính Labuan năm 1996. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm phát triển là quản lý Labuan IBFC tại Malaysia.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Binary

   Mua sắm thất bại :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   communication@labuanfsa.gov.my

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   6087591200
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   LoT No.F16, FirsT Floor, ParaGon Labuan, 87000 Labuan F.T
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Binary 纳闽牌照信息--20190610 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Services Agency

  Financial Services Agency (Nhật Bản FSA)

  Việc thành lập Phòng Dịch vụ Tài chính nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính Nhật Bản, đồng thời bảo vệ lợi ích của người gửi tiền, chủ chính sách, chứng khoán và các nhà đầu tư khác, cũng như thúc đẩy thuận lợi tài chính. Phòng Dịch vụ Tài chính là cơ quan giám sát chính đối với hoạt động kinh doanh ký quỹ ngoại hối. Giám sát tài chính của Nhật Bản thực hiện giám sát hỗn hợp, là giám sát độc quyền của các tổ chức ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và phi tài chính của Bộ Dịch vụ Tài chính. Sự giám sát của các tổ chức kinh doanh ký quỹ ngoại hối chủ yếu bao gồm kiểm tra thường xuyên (giữa năm hoặc cuối năm, v.v.), kiểm tra tức thời và báo cáo giao dịch được cung cấp bởi các đại lý vào cuối mỗi tháng.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Binary

   Mua sắm thất bại :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   equestion@fsa.go.jp

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   810335066000
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   1-9-16 Hiroo,Shibuya-ku,Tokyo
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Binary FSA监管截图更新20190724.jpg Kiểm tra hồ sơ giấy phép Binary 日本外汇监管号截图.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  British Virgin Islands Financial Services Commission

  British Virgin Islands Financial Services Commission (Quần đảo Virgin FSC)

  Ủy ban dịch vụ tài chính được thành lập theo Đạo luật tháng 12 năm 2001, là cơ quan quản lý tài chính độc lập duy nhất trong khu vực. Cơ quan này chịu trách nhiệm cung cấp ủy quyền và giấy phép cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia ngành dịch vụ tài chính, đồng thời giám sát các hoạt động dịch vụ tài chính được quy định để bảo vệ cộng đồng khỏi các cá nhân hoặc công ty cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm đăng ký nhãn hiệu của tất cả các công ty trong khu vực cũng như quan hệ đối tác hạn chế. Chức năng chính là giám sát tất cả các dịch vụ tài chính trong BVIhoặc kết hợp trong BVI. Những dịch vụ này bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh ủy thác, quản lý doanh nghiệp, kinh doanh quỹ tương hỗ, đăng ký công ty, quan hệ đối tác hạn chế và sở hữu trí tuệ.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Binary

   Mua sắm thất bại :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   webmaster@bvifsc.vg

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   0012844941324
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   BINARY 维京群岛外汇监管页截图2.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép BINARY 维京群岛外汇监管页截图1.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Vanuatu Financial Services Commission

  Vanuatu Financial Services Commission (Vanuatu VFSC)

  VFSC được thành lập vào tháng 12 năm 1993 theo Điều 35 Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu. Trước đây, VFSC chỉ là cung cấp dịch vụ đăng ký thông tin cho các công ty và bộ phận phá sản chính thức của Bộ Tài chính. Cơ cấu phòng ban được chia thành bộ phận dịch vụ doanh nghiệp, bộ phận phá sản, bộ phận thực thi pháp luật và bộ phận xem xét và đăng ký. Bốn bộ phận báo cáo trực tiếp với Chủ tịch và Phó chủ tịch.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Binary

   Mua sắm thất bại :

   2017/2/28
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   registrar@vfsc.vu.

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   4008737110
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Binary 瓦努阿图监管页截图.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Binary · Giám định MT4/5

  Kết quả giám định

   Binary · Giám định website chính thức

   Quốc gia/khu vực truy cập phổ biến

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     Binary· Sơ đồ quan hệ
     Binary · Doanh nghiệp giả mạo
     Binary · Tóm tắt về công ty
     2-5 năm Quần đảo Virgin Cai quản Vanuatu Cai quản Malaysia Cai quản Giấy phép ngoại hối bán lẻ Sàn đẩy lệnh Không phải phần mềm MT4/5 Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ Nguy cơ rủi ro trung bình Giám sát quản lý từ xa

     Hỗ trợ quý khách nhận được số liệu toàn diện hơn

     Xin quý khách vui lòng tải xuống WikiFX APP

     Nhắc nhở của WIkiFX

     Điểm đánh giá của sàn môi giới này tương đối thấp.

     Xin hãy lựa chọn cẩn thận! Tránh những tổn thất không đáng có

     Bộ sưu tập ×
     Giải thưởng ×
     Binary · WikiFX khảo sát thực tế×

     Nhắc nhở đặt biệt

     ×

     1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền sàn hợp pháp do Website cai quản  công bố.

     1.pngWikiFX không tiết lộ bí mật của bạn cho bên thứ ba.

     1.pngĐể ngăn người dùng khỏi bị giả mạo bởi các trang web lừa đảo, URL giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, WikiFX không được cung cấp bởi ứng dụng này.

     1.pngKhách hàng mở tài khoản với đại lý thông qua kênh mở tài khoản do WikiFX cung cấp, đây là hành vi cá nhân. Vui lòng kiểm tra và kiểm soát rủi ro có liên quan trước khi mở tài khoản.

     1.pngHỗ trợ pháp luật: Văn phòng luật sư Tín Hòa An Thượng Hải

     Cảnh báo rủi ro

     Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các quốc gia như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thức, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, tuy nhiên chúng tôikhông cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

     Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

     Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

     Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

     ×

     Chọn quốc gia/khu vực