แพลตฟอร์มนี้เป็นจริงและเท็จ ลองตรวจสอบก็รู้!

กำกับดูแลโดยประเทศ
0123456789
0123456789
รวบรวมผู้ค้าแล้ว
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
ราย

WikiFX คืออะไร

WikiFX เป็นแพลตฟอร์มให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งให้บริการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย ความเป็นไปตามกฎระเบียบ และความเป็นจริงของแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนForex กล่าวคือWikiFX จะให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า เช่น การสอบถามข้อมูลแพลตฟอร์มการซื้อขายForex การสอบถามกำกับดูแล การสอบถามใบอนุญาต การเปิดเผยความเสี่ยง การประเมินเครดิตและการระบุแพลตฟอร์ม การกำกับดูแลแพลตฟอร์ม การร้องเรียนและป้องกันสิทธิ์ ดาวน์โหลดรายงานเครดิตและการสืบค้นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โอ้โฮ ไม่ได้คิดเลยว่ามีฟังก์ชันเยอะขนาดนี้ ทำให้รู้สึกเหมือนพูดเมนูอาหารเลย สรุปแล้วนะ คุณอยากได้อะไร ที่นี่มีหมด นอกจากนี้แล้ว WikiFX ยังทำการประเมินแพลตฟอร์มซื้อขายForex อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าใบอนุญาตและระดับการกำกับดูแล หรือคุณภาพซอฟต์แวร์ ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนความแข็งแกร่งของธุรกิจและอื่น ๆ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

รายละเอียด>

ดาวน์โหลด App

App Store Android Google Play

ลีดเดอร์บอร์ด

การจัดอันดับในประเทศMore>
กำกับดูแลโดยประเทศตน
FOREX.com
ประเมิน WikiFX9.73

15-20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ใบอนุญาตเต็ม (MM) | ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก | ผู้ค้าระดับพื้นที่ | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง | กำกับดูแลโดยต่างประเทศ

กำกับดูแลโดยประเทศตน
OANDA
ประเมิน WikiFX8.90

15-20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราขายปลีก | ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก | ผู้ค้าระดับพื้นที่ | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นสูง

กำกับดูแลโดยประเทศตน
JuNobel
ประเมิน WikiFX7.12

ภายใน 1 ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตเต็ม (MM) | สงสัยเป็นฉลากสีขาว MT4 / 5 | ผู้ค้าระดับพื้นที่

การจัดอันดับ WikiFXMore>
ระหว่างกำกับดูแล
FXCM
ประเมิน WikiFX9.80

15-20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ใบอนุญาตเต็ม (MM) | ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก | ผู้ค้าระดับพื้นที่

กำกับดูแลโดยประเทศตน
FOREX.com
ประเมิน WikiFX9.73

15-20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ใบอนุญาตเต็ม (MM) | ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก | ผู้ค้าระดับพื้นที่ | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง | กำกับดูแลโดยต่างประเทศ

ระหว่างกำกับดูแล
Saxo
ประเมิน WikiFX9.70

15-20 ปี | การกำกับดูแล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราขายปลีก | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง

ระหว่างกำกับดูแล
CMCMarkets
ประเมิน WikiFX9.66

15-20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ใบอนุญาตเต็ม (MM) | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง

ระหว่างกำกับดูแล
IB
ประเมิน WikiFX9.62

15-20 ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตทางการเงินสามัญ | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | ฮ่องกงจีน ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตรา&ฟิวเจอร์ส ถูกเพิกถอนแล้ว | สงสัยว่าประกอบกิจการเกินวัตถุประสงค์ | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง

ระหว่างกำกับดูแล
XM
ประเมิน WikiFX9.47

5-10 ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | ใบอนุญาตเต็ม (MM) | ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก | ธุรกิจทั่วโลก | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง | กำกับดูแลโดยต่างประเทศ

ระหว่างกำกับดูแล
Rakuten
ประเมิน WikiFX9.47

10-15 ปี | การกำกับดูแล ฮ่องกงจีน | ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราขายปลีก | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง

ระหว่างกำกับดูแล
AVATRADE
ประเมิน WikiFX9.46

5-10 ปี | การกำกับดูแล แอฟริกาใต้ | ใบอนุญาตเต็ม (MM) | ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก | ผู้ค้าระดับพื้นที่ | สงสัยว่าประกอบกิจการเกินวัตถุประสงค์ | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง | กำกับดูแลโดยต่างประเทศ

การจัดอันดับแพลตฟอร์มเถื่อน More>
ยังไม่มีการกำกับดูแล
S&P BROKER
ประเมิน WikiFX0.80

ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตกำกับดูแลเป็นที่น่าสงสัย | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นสูง

ยังไม่มีการกำกับดูแล
NIC Securities
ประเมิน WikiFX0.80

ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตกำกับดูแลเป็นที่น่าสงสัย | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นสูง

ยังไม่มีการกำกับดูแล
SAKE
ประเมิน WikiFX0.80

ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตกำกับดูแลเป็นที่น่าสงสัย | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นสูง

ยังไม่มีการกำกับดูแล
Ziraat FX
ประเมิน WikiFX0.80

ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตกำกับดูแลเป็นที่น่าสงสัย | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นสูง

ยังไม่มีการกำกับดูแล
Fort Trades
ประเมิน WikiFX0.80

ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตกำกับดูแลเป็นที่น่าสงสัย | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นสูง

ยังไม่มีการกำกับดูแล
Capital88
ประเมิน WikiFX0.80

ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตกำกับดูแลเป็นที่น่าสงสัย | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นสูง

ยังไม่มีการกำกับดูแล
AIB Capital
ประเมิน WikiFX0.80

ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตกำกับดูแลเป็นที่น่าสงสัย | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นสูง

ยังไม่มีการกำกับดูแล
Fxbox
ประเมิน WikiFX0.80

ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตกำกับดูแลเป็นที่น่าสงสัย | ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ MT4 / 5 | พื้นที่ดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าสงสัย | อันตรายจากความเสี่ยงขั้นสูง

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX
  • ได้ สิทธิและผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากกว่า
  • การตรวจสอบ ได้รับการกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือมากกว่า
  • รู้ถึง ความเสี่ยงที่ซ่อนเร้น