logo |

ข้อมูลข่าวสาร

  หน้าแรก   >     เศรษฐกิจ    >     บทความ

  ทรัพย์สินและเหตุการณ์อะไร ที่ส่งผลต่อราคาทองคำ?

  บทคัดย่อ:ทองคำก็มีความเสี่ยงจึงต้องทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางราคาทองคำ โดยหลัก ๆ แล้ว ควรพิจารณาปัจจัยในสัญญาณ ดังนี้
  Screen

   ทองคำก็มีความเสี่ยงจึงต้องทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางราคาทองคำ โดยหลัก ๆ แล้ว ควรพิจารณาปัจจัยในสัญญาณ ดังนี้

   สัญญาณระยะยาว

   นักลงทุนควรพิจารณาราคาทองคำย้อนหลังในอดีตไปประมาณ 7-10 ปี เพื่อเห็นภาพทิศทางราคาทองคำที่แม่นยำมากขึ้น ตัวอย่างเช่น สถิติราคาทองคำ 7 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงต้นปี 2564 พบว่าราคาทองคำ (Gold Spot) มีระดับต่ำสุดของแต่ละปีสูงขึ้นเรื่อย ๆ (ภาษาในตลาดทองคำเรียกว่า การยกฐานราคาในระดับต่ำสุดขึ้น) ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้นักวิเคราะห์ทองคำทั่วโลกประเมินว่าทิศทางราคาทองคำยังเป็นขาขึ้นในระยะยาวค่อนข้างชัดเจน

   โดยสภาทองคำโลก ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้ทิศทางราคาทองคำจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อไป นั่นคือ ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาผันผวนน้อย ขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอ ประกอบกับนักลงทุนยังคงมองว่าการลงทุนในสินทรัพย์อื่นยังคงมีความเสี่ยงสูง ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว จึงทำให้กระแสเงินลงทุนไหลเข้าสู่ตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการจากผู้บริโภคชาวจีนแลคำะอินเดีย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาทองคำทั้งสิ้น

  Screen

   สำหรับนักลงทุนที่กำลังตัดสินใจลงทุนหรือว่าถือทองคำอยู่แล้วและเน้นลงทุนระยะยาว ยังสามารถลงทุนและถือต่อไปได้ โดยพฤติกรรมการลงทุนทองคำในระยะยาวจะลงทุนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (มากกว่า 2 ไตรมาส) หรืออาจถือข้ามปี ซึ่งกลยุทธ์ในการลงทุน ก็คือ ทยอยซื้อในช่วงต้นปีหรือช่วงตรุษจีน จากนั้นให้ถือและรอจังหวะทยอยขายในช่วงปลายไตรมาส 3 หรือ ก่อนสิ้นปี นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักลงทุนทองคำที่ทยอยลงทุนไปเรื่อย ๆ และถือเป็นระยะเวลาหลายปีหรือสะสมเพื่อเป็นมรดก เพราะเชื่อว่าการถือทองคำเกิน 10 ปี จะมีแต่กำไร

   สัญญาณระยะสั้น

   นักลงทุนจะวิเคราะห์ราคาทองคำเป็นรายวันด้วยการพิจารณาราคาสินทรัพย์อื่น ๆ ประกอบ เพื่อดูทองคำกับสินทรัพย์อื่น ๆ ว่ามีความเคลื่อนไหวด้านราคาอย่างไร โดยจะพิจารณาใน 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลไปในทิศทางตรงข้ามกับราคาทองคำ และปัจจัยที่ส่งผลไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำ

   ตัวอย่าง ปัจจัยระยะสั้นที่ส่งผลไปในทิศทางตรงข้ามกับราคาทองคำ

   1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา หากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดหุ้นเป็นสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาจึงเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

  4.jpg

   2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล จะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและตลาดทุนของสหรัฐฯ หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปีปรับขึ้น ส่วนใหญ่ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งนักลงทุนประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเติบโตและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับลดลง เนื่องจากทองคำไม่มีผลตอบแทนอยู่ในรูปของดอกเบี้ย ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น การลงทุนในทองคำจึงถูกลดความน่าสนใจลง

   3. ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาทองคำโลก กล่าวคือ ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำคัญของโลก เช่น เงินยูโร เงินเยน หรือพิจารณาจาก US Dollar Index ก็ได้เช่นกัน ราคาทองคำโลกจะสูงขึ้น เพราะราคาทองคำซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง ทองคำจะมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นที่นักลงทุนถือไว้ จึงสร้างแรงซื้อเข้ามาดันให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

  2.jpg

   ตัวอย่าง ปัจจัยระยะสั้นที่ส่งผลไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำ

   1. สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงินยูโร เงินปอนด์ เงินหยวน โดยหากค่าเงินทั้งสามสกุลนี้ปรับขึ้น ราคาทองคำจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากสกุลเงินเหล่านี้จะไปกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

   2. ระดับราคาน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้เกิดเงินเฟ้อได้ในลักษณะของ Cost Push Inflation ดังนั้น หากราคาน้ำมันสูงขึ้น ราคาทองคำก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ น้ำมันและทองคำยังอยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะมีการปรับตัวขึ้นสอดคล้องกันในภาวะสงคราม หรือ มีความตึงเครียดระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น เวลาที่นักลงทุนในต่างประเทศซื้อขายน้ำมันก็จะซื้อขายทองคำด้วย

   ดังนั้น นักลงทุนที่ลงทุนทองคำในระยะสั้นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นรายวัน โดยเฉพาะการประกาศตัวเลขที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา รวมถึงความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เพื่อประเมินทิศทางราคาทองคำในช่วงเวลานั้น

   อาจมีคำถามหรือข้อสงสัยว่าทองคำ เหมาะกับการลงทุนในระยะสั้นหรือไม่ แต่ยังมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่นิยมลงทุน โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินเย็นและรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงก็จะเข้ามาซื้อและขายเมื่อเห็นว่าได้กำไร แต่หากซื้อแล้วตลาดไม่เป็นใจก็สามารถถือต่อไปได้

  2.jpg

   แนะนำฟีเจอร์ “ตารางค่าสเปรด” ถ้าคุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex ค่าสเปรดถูก ค่าสเปรดถูกหมายถึงจะทำให้ราคาต้นทุนในการเทรดแต่ละครั้งถูกลง คุณสามารถเข้ามาที่ WikiFX และกด “สเปรดชีท” คุณจะเจอกับตารางเปรียบเทียบค่าสเปรดจากโบรกเกอร์ Forex ทั่วโลก จะได้รู้ว่าสรุปแล้วค่าสเปรดโบรกเกอร์ใดที่ถูกมาก! ลองใช้ดู ดาวน์โหลดแอพ WikiFX เลย!

  ข่าวล่าสุด

  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX