logo |

ข้อมูลข่าวสาร

  หน้าแรก   >     เศรษฐกิจ    >     บทความ

  อดีต รมต. นำทีมเรียกร้องแก้กฎหมาย Forex จบวงจรประชาชนถูกหลอกลวงซ้ำ ๆ

  บทคัดย่อ:สามารถ เจนชัยจิตวนิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเรียกร้องให้มีข้อกฎหมายออกมาจัดการอย่างจริงจัง ซึ่งหากเป็นไปได้จริง เหล่าโบรกเกอร์ Forex ไทย IB กองทุนเถื่อน อาจตกที่นั่งลำบาก
  1.png

   สามารถ เจนชัยจิตวนิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ระบุถึงปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวง Forex ซึ่งตนได้แสดงความคิดเห็นหลายครั้งว่าอัตราการหลอกลวงมีมากและขอเรียกร้องให้มีข้อกฎหมายออกมาจัดการอย่างจริงจัง ซึ่งหากเป็นไปได้จริง เหล่าโบรกเกอร์ Forex ไทย IB กองทุนเถื่อน อาจตกที่นั่งลำบาก

   อดีต รมต. กล่าวว่า ตรงนี้มีกฎหมายในการจัดกุมอย่างชัดเจนแต่ขาดเจ้าภาพในการทำ ในข้อกฎหมายพระราชกำหนดที่เป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนใน มาตรา.4 ก็ระบุไว้ชัดเจน ผมขอหยิบยกมาตรา 4 วางหลักไว้ว่า

   “ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่า ในการกู้ยืมเงินตนหรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงินในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายในอัตรานั้นได้ และในการนั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไป ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”

  2.png

   ผู้ใดไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดำเนินการ หรือให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดดำเนินการโฆษณา ประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนโดย (1) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ (2) เก็งกำไรหรืออาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย

   ผมเคยประชุมในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเคยสอบถามทางธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเคยอนุญาตให้เอกชนรายใดดำเนินการมั้ยเพราะการหลอก Forex มีเยอะมากปี62 ก็มีแชร์ “Forex-3D” คนเสียหายหลายหมื่นคนความเสียหายหลายพันล้านบาท ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยให้เอกชนหรือบุคคลใดซื้อขาย Forex ตนจึงอยากเสนอให้ทีการออกกฎหมายบังคับใช้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงซ้ำ ๆ ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้จริง ๆ จัง

   เพราะพอเกิดการหลอกลวงขึ้นมาไม่ว่าจะใช้กฎหมายฟอกเงิน หรือ ป.วิอาญา ป.วิแพ่ง ก็ไม่เคยนำทรัพย์สินมาคืนให้ผู้เสียหายได้ครบแถมบางคดีใช้เวลารอนานกว่า 30 ปี เพราะถึงแม้ว่าหน่วยงานปปงมีมาตรการยึดอายัดทรัพย์ก็ไม่สามารถคืนให้ผู้เสียหายได้ทันทีต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแพ่งพิจารณา ซึ่งก็มีกระบวนการอีก 3 ศาลแตกต่างจากการกระทำผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทอื่น เช่นการปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ถ้าตำรวจจับแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นคืนให้เจ้าทรัพย์ทันทีซึ่งนั่นคือความไม่ยุติธรรมเพราะเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 25วรรคท้ายระบุว่า“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”

  3.png

   “ผมจึงอยากฝากเรื่องนี้ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยถูกฉ้อโกง เหมือนสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่ ออก พรก.การกู้ยืมเงินปราบปรามแชร์แม่ฉม้อย เพื่อความมั่นคงของประเทศ และควรทำเป็นนโยบายเร่งด่วนเหมือนคำที่เคยให้ไว้ต่อที่ประชุมสภา อย่าทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นบิดเบี้ยวไปมากกว่านี้ ตนเพียงอยากเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนไปยังนายกรัฐมนตรี เพราะกฎหมาย พรบ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ที่ภาคประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นกฎหมายเข้าสภาแล้วแต่เนื่องจากเป็นร่างการเงินจึงต้องให้นายกฯลงนามรับรองแต่บัดนี้นายกฯเองก็ไม่ได้ลงนามรับรองจึงทำให้ร่างนี้ตกไป”

   หากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ นำไปสู่การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ Forex ในไทยอย่างจริงจัง เหล่าโบรกเกอร์สัญชาติไทย เหล่า IB และกองทุน Forex ไทย อาจถูกจับตามองมากขึ้นจากทางภาครัฐ รวมทั้งการหลอกลวงต่าง ๆ ที่อ้าง Forex มาบังหน้าก็อาจน้อยลง นำไปสู่การจบวงจรโกงซ้ำ ๆ ได้ซักที

  4.png

   หากประเด็นนี้มีการอัพเดตอย่างไร เราจะรีบนำข้อมูลมารายงานให้ทันเหตุการณ์เลย โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป WikiFX เพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้ทันที พร้อมไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของตลาด Forex ไม่ว่าจะเป็นบทความเทคนิคร้อยแปดพันเก้า บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาด แล้วยังมีปฏิทินข่าวให้อ่านแบบฟรี ๆ แถมยังสามารถตรวจสอบข้อมูลโบรกเกอร์ Forex ได้ทั่วโลกเลยนะ! มีรึยัง? ถ้าไม่มี โหลดเลย โหลดฟรี!

  1.jpg

   แนะนำฟีเจอร์ “จัดอันดับโบรกเกอร์” คุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex แนะนำอยู่หรือไม่ ถ้าใช้ให้ดาวน์โหลดแอพ WikiFX เพื่อตรวจสอบโบรกเกอร์หรือดูการจัดอันดับ โบรกเกอร์ Forex เพราะแอพ WikiFX ได้ตรวจสอบโบรกเกอร์และคัดสรรมาให้หมดแล้ว ว่าโบรกเกอร์ไหนดีหรือไม่ดี

  ข่าวล่าสุด

  Thai Baht

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้  :
  --
  กรุณาใส่จำนวนเงิน
  Thai Baht
  จำนวนเงินที่สามารถแลกได้
  -- United States Dollar
  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX