logo |

ข้อมูลข่าวสาร

  หน้าแรก   >     เศรษฐกิจ    >     บทความ

  สกุลเงิน Forex ใดจะ 'ผันผวน' จากข่าวแรง / ตารางข่าว (6 พฤษภาคม 2564)

  บทคัดย่อ:สกุลเงิน Forex ใดจะ 'ผันผวน' จากข่าวแรง / ตารางข่าว (6 พฤษภาคม 2564)
  789.png

   CAD

   นายทิฟฟ์ แม็กเล็ม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนมิถุนายน 2020 – มิถุนายน 2027) จะกล่าวคำแถลงการณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางแคนาดาซึ่งควบคุมอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ดังนั้นเขาจึงมีอิทธิพลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดามากกว่าบุคคลอื่น ๆ นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคำพูดเหล่านี้อาจเป็นการพูดเป็นนัยที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินในอนาคต คำพูดแสดงความคิดเห็นของเขาอาจทำให้เกิดแนวโน้มระยะสั้น ๆ เชิงบวกหรือเชิงลบได้

   NZD

   หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างบ้าน (Building Consents) (นอกจากนี้ยังเรียกว่า ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน (Building Permits) จะเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของหนังสือยินยอมให้สร้างบ้านที่รัฐบาลได้ออกให้ หนังสือยินยอมให้สร้างบ้านนี้เป็นดัชนีสำคัญที่แสดงถึงอุปสงค์ในตลาดการเคหะ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์

   JPY

   การสำรวจครอบคลุมภาคเศรษฐกิจด้านการขนส่งและการสื่อสาร ตัวกลางทางการเงิน ภาคบริการทางธุรกิจ ภาคบริการส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์และไอที และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร คำตอบแบบสำรวจแต่ละคำตอบที่ได้รับจะนำมาถ่วงน้ำหนักตามขนาดของบริษัทสำหรับแบบสอบถามที่อ้างอิงถึงและการมีส่วนต่อผลลัพธ์ของภาคบริการทั้งหมดที่นำมาพิจารณาสำหรับภาคเศรษฐกิจรายย่อยที่บริษัทดังกล่าวจัดอยู่ในภาคส่วนนั้น ดังนั้นคำตอบที่ได้จากบริษัทขนาดใหญ่จึงมีผลกระทบต่อจำนวนดัชนีขั้นสุดท้ายมากกว่าคำตอบที่ได้จากบริษัทขนาดย่อม ผลลัพธ์จึงแสดงให้เห็นได้จากคำถามที่ได้ถามซึ่งแสดงให้เห็นค่า % ของผู้ตอบแบบสำรวจที่รายงานถึงการปรับปรุงดีขึ้น การเสื่อมสภาพลง หรือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตั้งแต่เดือนก่อนหน้านี้ จากค่า % เหล่านี้จะทำให้ได้ดัชนีค่าหนึ่งโดยที่ดัชนีในระดับ 50.0 จะแสดงสัญญาณบ่งบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตั้งแต่เดือนก่อนหน้านี้ ดัชนีระดับที่สูงกว่า 50.0 แสดงสัญญาณบ่งบอกว่ามีการเพิ่มสูงขึ้น (หรือ การปรับปรุงดีขึ้น) ดัชนีระดับต่ำกว่า 50.0 แสดงสัญญาณบ่งบอกว่ามีการลดลง (หรือ การเสื่อมถอย) ยิ่งมีการเบนออกจากระดับ 50.0 มากเท่าใด อัตราการเปลี่ยนแปลงที่แสดงยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

   NZD

   รายงานความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มการธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) นั้นจะวัดค่าสภาวะทางธุรกิจ ณ ปัจจุบันในนิวซีแลนด์ โดยรายงานความเชื่อมั่นทางธุรกิจนี้จะช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจะชี้แสดงว่ามีการลงทุนทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ระดับของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน.

   โดยข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจที่ได้จัดทำขึ้นในแต่ละเดือนโดยมีกิจการธุรกิจเข้าร่วมการสำรวจประมาณ 1,500 รายซึ่งได้ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจได้ให้คะแนนภาพรวมเศรษฐกิจในอีกหนึ่งปีข้างหน้า

   หากมีคะแนนเกิน 50% แสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ดี ในขณะที่คะแนนที่ต่ำกว่านั้นแสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่แย่

   EUR

   รายงานประจำเดือน'ของธนาคารกลางแห่งยุโรป (European Central Bank) (ECB) จะประกอบด้วยข้อมูลทางสถิติที่ผู้วางนโยบายของรัฐจะประเมินในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้รายงานนี้ยังมีการวิเคราะห์ที่ละเอียดเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันและในอนาคตจากมุมมองของ'ธนาคารกลาง

   GBP

   ดัชนี PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ที่เป็นดัชนีผสมนี้จะวัดค่ากิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในทั้งสองภาคธุรกิจ ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 จะบ่งชี้ถึงการขยายตัว ในขณะที่ค่าตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 จะบ่งชี้ถึงการหดตัว ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์

   GBP

   รายงาน'ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ (Services Purchasing Manager Index (PMI) จะชี้แสดงถึงระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 จะบ่งชี้ถึงการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 จะบ่งชี้ถึงการหดตัว นักเก็งกำไรจะติดตามรายงานการสำรวจนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยหน้าที่การทำงานแล้วนั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของบริษัทได้ก่อนซึ่งจะเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญต่อผลการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจโดยรวม

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

   GBP

   สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ได้ลงคะแนนเสียงเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

   USD

   รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) จะวัดค่าจำนวนของผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรกในระหว่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นหลากหลายแล้วแต่สัปดาห์นั้นๆ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

   USD

   รายงานดัชนีผลิตภาพแรงงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Productivity) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงที่คิดคำนวณทั้งปีในประสิทธิภาพของแรงงานในการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่รวมถึงอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ผลิตภาพและภาวะเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนั้นเกี่ยวข้องกันโดยตรง กล่าวคือ การลดลงในผลิตภาพ'ของแรงงานคนหนึ่งนั้นจะเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นในค่าแรงของแรงงาน

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

   USD

   รายงานต้นทุนแรงงานต่อหน่วย (Unit Labor Costs) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในรอบปีของค่าจ้างที่กิจการธุรกิจจ่ายให้กับแรงงานที่ไม่รวมถึงอุตสาหกรรมภาคการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อผู้บริโภค

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

  ข่าวล่าสุด

  Thai Baht

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้  :
  --
  กรุณาใส่จำนวนเงิน
  Thai Baht
  จำนวนเงินที่สามารถแลกได้
  -- United States Dollar
  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX