logo |

ข้อมูลข่าวสาร

  หน้าแรก   >     เศรษฐกิจ    >     บทความ

  เปิดโผ 10 คดีปั่นหุ้นถูกปรับสูงสุด พบผู้บริหารเอี่ยวเพียบ

  บทคัดย่อ:บทความนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะตลาดหุ้นหรือ Forex ก็มักจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเสมอ โบรกเกอร์ Forex เทรดเดอร์มักจะต้องตรวจสอบอยู่เสมอ โดยเฉพาะใบอนุญาตโบรกเกอร์ บทความนี้ขอแนะนำแอพพลิเคชัน WikiFX เพื่อตรวจสอบโบรกเกอร์ ดาวน์โหลดได้แล้ว ฟรี!
  1.jpg

   กระแสการสั่งลงโทษกรณีปั่นหุ้นถูกกระพือขึ้นมาอีกครั้ง ตั้งแต่ปลายปีก่อนที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งปรับ “อมร มีมะโน” และพวก 40 ราย รวม 1,727.38 ล้านบาท ฐานปั่นหุ้น AJD จนมาล่าสุด ที่ “หมอปราเสริฐ” และพวกถูกสั่งปรับร่วม 500 ล้านบาท

   บทความนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะตลาดหุ้นหรือ Forex ก็มักจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเสมอ โบรกเกอร์ Forex เทรดเดอร์มักจะต้องตรวจสอบอยู่เสมอ โดยเฉพาะใบอนุญาตโบรกเกอร์ บทความนี้ขอแนะนำแอพพลิเคชัน WikiFX เพื่อตรวจสอบโบรกเกอร์ ดาวน์โหลดได้แล้ว ฟรี!

  messageImage_1603873165399.jpg

   สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย สำรวจข้อมูลจาก ก.ล.ต. เพื่อจัดอันดับ 10 คดีปั่นหุ้นที่ถูกสั่งปรับสูงสุด โดยพบว่ามีผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนี้

   อันดับ 1. ปรับปั่นหุ้น AJD มูลค่า 1,727.38 ล้านบาท

   

   ถือว่าเป็นที่สุดของการปั่นหุ้น ทั้งมูลค่า และ จำนวนผู้ร่วมขบวนการ โดยเกิดขึ้นกับหุ้น บมจ.คราวน์เทคแอดวานซ์ (AJD) ช่วงระหว่างวันที่ 16 ..-8 ..57 จากราคาหุ้น 2.60 บาทพุ่งไปถึง 15 บาทหรือเพิ่มขึ้น 477%

   

   นำทีมปั่นโดย 2 ผู้บริหารของบริษัท คือ อมรมีมะโนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพิภัทร์ปฏิเวทภิญโญกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งหน้าที่กันเป็น 2 กลุ่ม รวมผู้สมรู้ร่วมคิด 40 ราย ช่วยกันสร้างราคาดังกล่าว สุดท้ายโดย ก.ล.ต. สั่งลงโทษทางแพ่งให้ชำระค่าปรับรวม 1,727.38 ล้านบาท และสั่งให้ อมรมีมะโน”, “พิภัทร์ปฏิเวทภิญโญและณษิกามีมโนนันท์พ้นสภาพการเป็นผู้บริหาร

   อันดับ 2.ปรับ 25 รายปั่น 6 หุ้นมูลค่า 890 ล้านบาท

   กรณีนี้มีผู้เกี่ยวข้อง 25 ราย โดยเป็นกลุ่มเดียวกันร่วมกันปั่นหุ้น 6 บริษัท

   คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด... จึงขอให้อัยการดำเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพ่งให้ทั้ง 25 รายชำระค่าปรับสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด 890 ล้านบาท

   อันดับ 3.ปรับ 500 ล้านบาทหมอปราเสริฐและพวกปั่นหุ้น BA

   ลำดับที่ 3 เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ 18 ม.ค. 62 ที่ผ่านมานี้เอง โดย ก.ล.ต.สั่งลงโทษทางแพ่ง 3 ราย ได้แก่ “ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”, “ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ” และ “นฤมล ใจหนักแน่น” กรณีปั่นหุ้น บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) ให้ชำระค่าปรับรวม 499.45 ล้านบาท

   โดยทั้ง 3 รายร่วมกันสร้างราคาหุ้น BA ระหว่างวันที่ 13 ..58 - 12 ..59 จากราคาหุ้น 20.50 บาทขึ้นไปเป็น 25 บาทหรือเพิ่มขึ้น 22% โดยมีราคาสูงสุดที่ 25.50 บาท

   

   ทั้ง 3 รายถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทันทีโดยปราเสริฐปราสาททองโอสถดำรงตำแหน่งกรรมการ, ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) รวมทั้งเป็นกรรมการ BA ด้วยส่วนปรมาภรณ์ปราสาททองโอสถปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ BDMS ขณะที่นฤมลใจหนักแน่นมีตำแหน่งเป็นเลขานุการสำนักประธานคณะผู้บริหาร (เทียบเท่ารองผู้อำนวยการใหญ่)

   อันดับ 4.ปรับ 9 รายปั่นหุ้น UMI รวม 447.26 ล้านบาท

   ลำดับที่ 4 เกิดจาการปั่นหุ้น บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) ช่วงวันที่ 9 ..-28 ..56 จากราคาหุ้น 7.75 บาทขึ้นไปถึง 38.75 บาทเพิ่มขึ้น 400%

   ทั้งนี้ แฉล้มเสมสฤษดิ์ขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) คันทรี่กรุ๊ปซึ่งเป็นแกนนำในการปั่นหุ้นครั้งนี้ถูกเพิกถอนให้ใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนรวมถึงเป็นบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน 10 ปี

   อันดับ 5.ปรับ 172 ล้านบาทสิทธิชัยและพวก 24 รายปั่นหุ้น MILL

   ลำดับที่ 5 เป็นกรณีผู้บริหารปั่นหุ้นบริษัทตัวเองอีกแล้ว โดย สิทธิชัยลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ “ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์” เป็นแกนนำในการปั่นหุ้นครั้งนี้ ซึ่งผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 22 คน ช่วงเวลาดำเนินการเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มี..-3 มิ..57 โดยราคาหุ้นจาก 1.17 บาทขึ้นไปที่ 1.51 บาทสูงสุด 1.62 บาท

   ทั้งนี้ “สิทธิชัยลีสวัสดิ์ตระกูลและธนิกาตั้งพูนผลวิวัฒน์ถูกปรับรายละ 81.98 ล้านบาท

   นอกจากนี้สิทธิชัยลีสวัสดิ์ตระกูลถูกสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารบจ. เป็นเวลา 3 ปี

   

  2.jpg

   อันดับ 6. ปรับ 120 ล้านบาท 7 รายปั่นหุ้น ABC

   ลำดับที่ 6 ปั่นหุ้น บมจ.แอสเซทไบร์ท (ABC) หรือ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต (DIGI) ช่วงวันที่ 22 ..-30 มิ..57 โดยปั่นจากราคา 2.38 บาทขึ้นไปถึง 7.80 บาทหรือเพิ่มขึ้น 228% ซึ่งมีผู้ร่วมขบวนการทั้งสิ้น 7 ราย

   ทั้งนี้ 1 ใน 7 ผู้ร่วมปั่นหุ้นเป็นผู้บริหารคือปรเมษฐ์รังรองธานินทร์และโดนสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารบจ. เวลา 3 ปี

   อันดับ 7.ปรับประสงค์สุวิวัฒน์ธนชัย” 81 ล้านบาทปั่นหุ้น UNIQ

   อันดับ 7 มีผู้ถูกลงโทษเพียงรายเดียวคือ “ประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย” ปั่นหุ้น บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) ถูกปรับ 81 ล้านบาท วิธีการปั่นของรายนี้คือการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลต่างประเทศ 14 บัญชีที่ตนเองเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับประโยชน์ ซื้อขายหุ้น UNIQ ระหว่างวันที่ 20 ..52 - 7 เม..53 ลักษณะผลักดันราคาและจับคู่ซื้อขายกันเองระหว่างบัญชีดันราคาจาก 2.24 บาทขึ้นไปถึง 8.70 บาทหรือเพิ่มขึ้น 288%

   อันดับ 8.ปรับ 57.69 ล้านบาท 5 รายปั่นหุ้น TWZ

   ต่อกันที่กรณีปั่นหุ้น บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) ช่วงวันที่ 13 ..48 - 8 ..49 ดันราคาหุ้นจาก 0.30 บาทขึ้นไป 0.98 บาทเพิ่มขึ้น 227%

   อันดับ 9.ปรับ 5 รายปั่นหุ้น RICH มูลค่า 52.33 ล้านบาท

   อันดับ 9 เป็นกรณีปั่นหุ้น บมจ.ริช เอเชีย สตีล (RICH) จำนวน 5 ราย นำทีมโดย กลุ่มลีสวัสดิ์ตระกูลมูลค่าการปรับรวม 52.33 ล้านบาทโดยสร้างราคาหุ้นระหว่างวันที่ 10 ..-31 ..50 จากราคาหุ้น 0.88 ขึ้นไปถึง 3.05 บาทเพิ่มขึ้น 247%

   อันดับ 10.ปรับ 7 รายปั่น ASCON มูลค่ารวม 50.63 ล้านบาท

   อันดับ 10 เป็นการปั่นหุ้น บมจ.แอสคอนคอนสตรัคชั่น (ASCON) ช่วงระหว่างวันที่ 9 ..49 - 25 ..50 โดยมีผู้ถูกสั่งปรับรวมทั้งสิ้น 7 ราย มูลค่ารวม 50.63 ล้านบาท

   * ด้านภากรปีตธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่าตลาดหลักทรัพย์มีการเฝ้าดูการซื้่อขายที่ผิดปกติของหุ้นแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยหากพบความผิดปกติจะส่งเรื่องให้...ตรวจสอบต่อไป

   

   เคยตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ของคุณบ้างไหม บางทีใบอนุญาตโบรกเกอร์ของคุณอาจจะเพิ่งถูกถอดไปก็เป็นได้ และโบรกเกอร์ของคุณกลายเป็นโบรกเกอร์เถื่อน เมื่อโบรกเกอร์ล้มละลายหรือโกงเงินคุณจะไม่ได้รับเงินชดเชยใดใดเลย ตรวจสอบตอนนี้เลยโดยโหลดแอพ WikiFX มาตรวจสอบ!

  Screen

  ข่าวล่าสุด

  Thai Baht

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้  :
  --
  กรุณาใส่จำนวนเงิน
  Thai Baht
  จำนวนเงินที่สามารถแลกได้
  -- United States Dollar
  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX