|

Sàn môi giới

  WikiFX là ai?

  IB

  15-20 năm
  Nước Úc Cai quản
  Nhà tạo lập thị trường
  Không phải phần mềm MT4/5

  Chấm điểm

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   /10

  Chỉ số giấy phép

  9.99

  Chỉ số kinh doanh

  9.80

  Chỉ số kiểm soát rủi ro

  4.89

  Chỉ số phần mềm

  8.99

  Chỉ số giám sát quản lý

  9.96

  Thông tin cơ bản

  Australia Securities & Investment Commission

  Nhà tạo lập thị trường

  ASICCó giám sát quản lý

  Financial Conduct Authority

  Nhà tạo lập thị trường

  FCACó giám sát quản lý

  Securities and Futures Commission of Hongkong

  Giấy phép ngoại hối và hợp đồng tương lai

  SFCCó giám sát quản lý

  Financial Services Agency

  Giấy phép ngoại hối bán lẻ

  FSACó giám sát quản lý

  Australia Securities & Investment Commission

  Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông

  ASICKinh doanh vượt quyền hạn

  National Futures Association

  Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông

  NFAKinh doanh vượt quyền hạn

  WikiFX APP!

  Legit or Scam, One Click Away!!

  Cảnh báo rủi ro từ WikiFX

  Kiểm tra lần trước: 2019.09.17 Rủi ro: 4 Điều

  • Hồng KôngSFC (số giấy phép:AEX264) Thông tin giám sát quản lý có dấu hiệu bất thường, tình trạng chính thức là Đã thu hồi, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • Hồ sơ hiện có hiển lên, phần mềm nhà giao dịch này đang sử dụng không phải phần mềm MT4.
  • Hoa KỳNFA đang sở hữu (số cai quản:0258600) NFA-UNFX giấy phép quy định, thuộc trạng thái kinh doanh vượt giới hạn, lưu ý đề phòng rủi ro!
  • Nước ÚcASIC đang sở hữu (số cai quản:245574) NF-Licence giấy phép quy định, thuộc trạng thái kinh doanh vượt giới hạn, lưu ý đề phòng rủi ro!

  Giám định của WikiFX

  • WikiFX khảo sát thực tế

  • Giám định MT4/5

  • Giám định website chính thức

  • Sơ đồ quan hệ

  • Doanh nghiệp giả mạo

  • Tóm tắt về công ty

  Giới thiệu tóm tắt về Công ty

  Tên đầy đủ của công ty :

  Interactive Brokers

  Tên Công ty viết tắt :

  IB

  Đăng ký tại quốc gia :

  Hồng Kông

  Tình trạng giám sát quản lý :

  Có giám sát quản lý

  Email dịch vụ chăm sóc khách hàng :

  --

  Liên hệ dịch vụ :

  +91-22-61289888
  Australia Securities & Investment Commission

  Australia Securities & Investment Commission (Nước Úc ASIC)

  ASIC là một cơ quan chính phủ độc lập, thực hiện các chức năng giám sát tài chính cho hệ thống tài chính, tổ chức tài chính và các học viện tài chính chuyên nghiệp trên khắp nước Úc. ASIC được thành lập năm 2001 theo Đạo luật Ủy ban Đầu tư Chứng khoán Úc do Quốc hội phê chuẩn.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   IB

   Mua sắm thất bại :

   2016/7/28
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   61 351773988
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   'Grosvenor Place' Level 40, 225 GeorGe STreeT, SYDNEY NSW 2000
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   INTERACTIVE BROKERS AFCA Kiểm tra hồ sơ giấy phép INTERACTIVE BROKERS ASIC Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Conduct Authority

  Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh FCA)

  Vào ngày 1 tháng 4 năm 2013, FSA (Cơ quan dịch vụ tài chính) đã được thay thế bởi hai cơ quan quản lý song song là FCA (Cơ quan giám sát hành vi tài chính) và PRA (Cơ quan giám sát tài chính thận trọng).

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   IB

   Mua sắm thất bại :

   2002/2/6
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   consumer.queries@fca.org.uk

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   44 2070661000
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   Heron Tower Level 20 110 BishopsGaTe London EC2N 4AY UNITED KINGDOM
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Interactive Brokers_(FCA监管)信息表_2017年8月2日 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Interactive Brokers_(FCA监管)信息表_2017年8月2日 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Securities and Futures Commission of Hongkong

  Securities and Futures Commission of Hongkong (Hồng Kông SFC)

  Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) được thành lập vào năm 1989 như một cơ quan pháp lý độc lập để giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán và tương lai tại Hồng Kông. Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai và pháp luật công ty con cung cấp cho SFC quyền điều tra, sửa chữa và kỷ luật. Hội đồng này hoạt động độc lập với Chính phủ của Đặc khu hành chính Hồng Kông và được tài trợ chủ yếu bằng thuế giao dịch và phí giấy phép. Là cơ quan quản lý tài chính của trung tâm tài chính quốc tế, SFC đã cam kết tăng cường và duy trì tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán và tương lai của Hồng Kông, từ đó bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và ngành.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   IB

   Mua sắm thất bại :

   2004/1/7
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   852 22311222
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   香港金鐘道88號太古廣場1512室
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   ADI249 牌照信息 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép ADI249 牌照地址 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép AEX264 牌照信息 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép AEX264 牌照地址 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Services Agency

  Financial Services Agency (Nhật Bản FSA)

  Việc thành lập Phòng Dịch vụ Tài chính nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính Nhật Bản, đồng thời bảo vệ lợi ích của người gửi tiền, chủ chính sách, chứng khoán và các nhà đầu tư khác, cũng như thúc đẩy thuận lợi tài chính. Phòng Dịch vụ Tài chính là cơ quan giám sát chính đối với hoạt động kinh doanh ký quỹ ngoại hối. Giám sát tài chính của Nhật Bản thực hiện giám sát hỗn hợp, là giám sát độc quyền của các tổ chức ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và phi tài chính của Bộ Dịch vụ Tài chính. Sự giám sát của các tổ chức kinh doanh ký quỹ ngoại hối chủ yếu bao gồm kiểm tra thường xuyên (giữa năm hoặc cuối năm, v.v.), kiểm tra tức thời và báo cáo giao dịch được cung cấp bởi các đại lý vào cuối mỗi tháng.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   IB

   Mua sắm thất bại :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   equestion@fsa.go.jp

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   810335066000
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館4階
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   4010001100892 牌照信息 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Australia Securities & Investment Commission

  Australia Securities & Investment Commission (Nước Úc ASIC)

  ASIC là một cơ quan chính phủ độc lập, thực hiện các chức năng giám sát tài chính cho hệ thống tài chính, tổ chức tài chính và các học viện tài chính chuyên nghiệp trên khắp nước Úc. ASIC được thành lập năm 2001 theo Đạo luật Ủy ban Đầu tư Chứng khoán Úc do Quốc hội phê chuẩn.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   IB

   Mua sắm thất bại :

   2004/2/25
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   61 351773988
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

   BRADFORD JACOBOWITZ 2nd Floor 1 Pickwick Plaza, Greenwich ConnecTicuT 06830 UniTed STaTes
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   盈透证券_ASIC监管信息截图1 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 245574 ASIC牌照信息 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 盈透证券_FOS截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 245574 AFCA牌照信息 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  National Futures Association

  National Futures Association (Hoa Kỳ NFA)

  Hiệp hội giao dịch tương lai quốc gia (NFA) là một cơ quan quản lý độc lập phi thương mại giám sát ngành công nghiệp phái sinh Hoa Kỳ. Đây là một tổ chức thành viên có lợi nhuận bao gồm giao dịch tương lai, ngoại hối bán lẻ và các công cụ phái sinh khác. Trong hơn ba thập kỷ qua, NFA đã duy trì đạo đức của thị trường đầu tư và giao dịch tương lai, thống nhất hài hòa, bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của các thành viên.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   IB

   Mua sắm thất bại :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   information@nfa.futures.org.

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   001 3127811300
  • Địa chỉ của cơ quan sở hữu giấy phép:

  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   盈透证券_NFA查询信息 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  IB · Giám định MT4/5

  Kết quả giám định

   IB · Giám định website chính thức

   Quốc gia/khu vực truy cập phổ biến

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     IB· Sơ đồ quan hệ
     IB · Doanh nghiệp giả mạo
     IB · Tóm tắt về công ty
     15-20 năm Nước Úc Cai quản Nhật Bản Cai quản Vương quốc Anh Cai quản Hồng Kông Cai quản Hoa Kỳ Cai quản Nhà tạo lập thị trường Giấy phép ngoại hối và hợp đồng tương lai Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông Giấy phép ngoại hối bán lẻ Không phải phần mềm MT4/5 Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ Hồng KôngGiấy phép ngoại hối và hợp đồng tương lai đã bị thu hồi Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn Nguy cơ rủi ro trung bình

     Hỗ trợ quý khách nhận được số liệu toàn diện hơn

     Xin quý khách vui lòng tải xuống WikiFX APP

     Nhắc nhở của WIkiFX

     Điểm đánh giá của sàn môi giới này tương đối thấp.

     Xin hãy lựa chọn cẩn thận! Tránh những tổn thất không đáng có

     Tiếp tục
     Bộ sưu tập ×
     Giải thưởng ×
     IB · WikiFX khảo sát thực tế×

     Nhắc nhở đặt biệt

     ×

     1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền sàn hợp pháp do Website cai quản  công bố.

     1.pngWikiFX không tiết lộ bí mật của bạn cho bên thứ ba.

     1.pngĐể ngăn người dùng khỏi bị giả mạo bởi các trang web lừa đảo, URL giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, WikiFX không được cung cấp bởi ứng dụng này.

     1.pngKhách hàng mở tài khoản với đại lý thông qua kênh mở tài khoản do WikiFX cung cấp, đây là hành vi cá nhân. Vui lòng kiểm tra và kiểm soát rủi ro có liên quan trước khi mở tài khoản.

     1.pngHỗ trợ pháp luật: Văn phòng luật sư Tín Hòa An Thượng Hải

     Cảnh báo rủi ro

     Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các quốc gia như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thức, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, tuy nhiên chúng tôikhông cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

     Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

     Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

     Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

     ×

     Chọn quốc gia/khu vực