|

Berita

  Laman utama   >     Industri    >     Teks

  (달러/원 마감 종합)-당국 개입 경계감 약화되며 상승폭 확대..1220원선 상회, 6원↑

  Ikhtisar:© Reuters. (달러/원 마감 종합)-당국 개입 경계감 약화되며 상승폭 확대..1220원선 상회, 6원↑ 서울, 8월13일 (로이터) - 달러/원 환율은 13일 상승 마감했다
  ©

   © Reuters. (달러/원 마감 종합)-당국 개입 경계감 약화되며 상승폭 확대..1220원선 상회, 6원↑

   서울, 8월13일 (로이터) - 달러/원 환율은 13일 상승 마감했다.

   당국 개입 경계감에 1220원선 아래에서 제한적으로 움직이던 환율은 장 마감 직전 상승폭을 빠르게 늘려 전일비 6원 오른 1222.2원에 마감했다.

   장 초반 위험자산 회피 심리가 시장에 확산됐다. 미-중 무역갈등 우려가 강해지는 상황에서 홍콩 시위가 격화되고 아르헨티나 페소 가치가 폭락하면서 위험자산 선호심리가 한껏 위축됐다.

   아시아 통화가 약세를 보인 가운데 달러/원 환율은 소폭 상승해 장중 1220원선 아래에서 아슬아슬하게 움직였다.

   앞서 홍남기 경제부총리가 국제금융시장의 변동성이 커진 상황에서 환율이 특정한 방향으로 쏠릴 경우 정부가 언제든지 대응할 준비가 돼 있다고 강조한 만큼 환율은 당국 개입 경계감 속에서 제한적인 상승폭을 유지했다.

   이런 가운데 중국인민은행이 위안화 고시환율을 시장이 예상한 수준보다 낮게 고시하면서 위안화 추가 약세를 제한해 달러/원 환율도 큰 변동성을 보이지 않는 듯했다.

   하지만 장이 끝나기 직전 환율은 가파르게 상승했다. 당국 개입 경계감이 사그라지면서 역내외에서 추가 매수에 나섰기 때문이다.

   한 은행의 외환딜러는 “물량이 많지 않은 상황에서 장 후반 환율이 가파르게 올랐다”며 “달러/원 NDF 1개월물이 1223원선까지 올라간 만큼 내일 추가 상승도 열어두고 있다”고 말했다.

   다른 은행의 외환딜러는 “장 후반 역내외 쪽에서 비드 물량이 나왔다”면서 “위안화 변동성이 줄어든 만큼 내일 급등 장세로 이어지지는 않을 것으로 예상한다”고 말했다.

   중국인민은행 관리는 장 마감 후 “현재 위안화는 적절한 레벨에 있다”고 발언했다.

   코스피는 0.85% 하락했으며 외국인은 10거래일 연속 순매도해 2016년 1월 이후 최장 순매도 기간을 기록했다.

   ** 시가 1219.5, 고가 1222.2, 저가 1217.2, 종가 1222.2

   ** 거래량: 서울외국환중개 56.54억달러, 한국자금중개 5.27억달러

   ** 14일자 매매기준율: 1218.9

   ** 외국인 주식순매매: 유가증권시장 1747억원 순매도, 코스닥시장 703억원 순매도

   (박윤아 기자; 편집 유춘식 기자)

  Berita Panas

  South Korean Won

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Kadar pertukaran semasa  :
  --
  Sila masukkan amaun
  South Korean Won
  Amaun yang boleh tukar
  -- United States Dollar
  Amaran risiko

  Data yang digunakan oleh WikiFX adalah semua data rasmi yang diterbitkan oleh agensi pengawalseliaan seperti FCA, ASIC. Semua kandungan yang diterbitkan adalah berdasarkan prinsip keadilan, objektif dan kebenaran fakta. Ia tidak menerima sebarang komisyen daripada peniaga termasuk yuran perhubungan awam, pengiklanan, peringkat, pemadaman data, dll. WikiFX akan melakukan yang terbaik untuk mengekalkan konsistensi dan penyegerakan data kami dengan data yang diterbitkan oleh agensi pengawalseliaan, tetapi tidak berkomitmen untuk selalu konsisten dan disegerakkan dalam masa nyata.

  Memandangkan selok-belok industri Forex, tidak dikecualikan bahawa ada beberapa peniaga Forex individu mendapatkan lesen yang dikeluarkan oleh agensi pengawalseliaan melalui penipuan. Jika data yang diterbitkan oleh WikiFX tidak selaras dengan keadaan sebenar, sila maklumkan kepada kami melalui fungsi "Aduan" dan "Pembetulan kesilapan" WikiFX. Kami akan semak dengan segera dan mengumumkan keputusannya.

  Forex, logam berharga dan kontrak untuk perbedaan (CFD) adalah produk yang dileveraj, yang mempunyai risiko yang tinggi dan boleh mengakibatkan kerugian prinsipal pelaburan anda. Sila melabur secara rasional.

  Petua khas: Maklumat yang disediakan oleh WikiFX hanya untuk rujukan dan bukan merupakan nasihat pelaburan. Platform Forex dipilih oleh pelanggan sendiri. Risiko yang berkaitan dengan operasi platform tidak ada hubungannya dengan WikiFX. Pelanggan harus menanggung akibat dan tanggung jawab yang berkaitan dengannya sendiri.

  ×

  Pilih Negara/Daerah