|

Thông tin

  Trang chủ   >     Ngành nghề    >     Văn bản chính

  Institut - Mehr offene Stellen trotz Konjunkturflaute

  Tóm lược:Trotz Konjunkturflaute ist die Zahl der offenen Stellen in Deutschland im zweiten Quartal gestiegen. Bundesweit gab es rund 1,39 Millionen Jobangebote, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Betriebsumfrage des Insti

   Berlin (Reuters) - Trotz Konjunkturflaute ist die Zahl der offenen Stellen in Deutschland im zweiten Quartal gestiegen.

   Bundesweit gab es rund 1,39 Millionen Jobangebote, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Betriebsumfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. Das waren 9000 mehr als im Vorquartal und 175.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. “Der steigende Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten geht einher mit einer weiterhin hohen Personalnachfrage”, erläuterte IAB-Forscher Alexander Kubis. “Die Dringlichkeit hat jedoch etwas nachgelassen.” So sei der Anteil der erst später zu besetzenden Stellen gegenüber dem Vorquartal um 2,1 Punkte auf nun 25,7 Prozent gestiegen.

   Im Verarbeitenden Gewerbe fiel die Zahl der offenen Stellen gegen den Trend auf 151.000, ein Minus von rund 12.000 zum Vorquartal. Auch bei den unternehmensnahen Dienstleistern gab es einen Rückgang, und zwar von 15.000 auf knapp 367.000. “In anderen Branchen setzt sich die starke Personalnachfrage fort”, erklärte das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. “So bewegt sich die Zahl der offenen Stellen im Baugewerbe mit 143.000 Stellen auf Rekordniveau.” Bei den “Sonstigen Dienstleistern” sei mit rund 367.000 offenen Stellen der zweithöchste Wert seit 1992 registriert worden.

   Die deutsche Wirtschaft steckt derzeit wegen der schwächeren Weltkonjunktur und Handelskonflikten in einer Delle. Sie dürfte im zweiten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft sein, sagen von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen voraus. Im ersten Quartal hatte es noch zu einem Plus von 0,4 Prozent gereicht. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Mittwoch eine erste Schätzung zum Abschneiden im Frühjahr.

  Tin nóng

  United Arab Emirates Dirham

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Tỷ giá hối đoái tức thời  :
  --
  Nhập số tiền
  United Arab Emirates Dirham
  Số tiền có thể đổi
  -- United States Dollar
  Nhắc nhở về rủi ro

  Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các quốc gia như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thức, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, tuy nhiên chúng tôikhông cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

  ×

  Chọn quốc gia/khu vực