logo |

Sàn môi giới

Về WikiFX

  IronFX

  5-10 năm
  Đăng ký tại Nước Úc
  Nhà tạo lập thị trường(MM)
  MT4/5 Nhãn trắng

  Chấm điểm

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   /10

  Chỉ số giấy phép

  0.0

  Chỉ số kinh doanh

  7.69

  Chỉ số kiểm soát rủi ro

  0.0

  Chỉ số phần mềm

  4.0

  Chỉ số giám sát quản lý

  0.0

  Thông tin giám sát quản lý

  Australia Securities & Investment Commission

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  ASICCó giám sát quản lý

  Financial Conduct Authority

  Sàn đẩy lệnh (STP)

  FCACó giám sát quản lý

  Financial Service Providers Register

  Doanh nghiệp dịch vụ tài chính

  FSPRĐã thu hồi

  Comisión Nacional del Mercado de valores

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  CNMVĐã thu hồi

  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  CYSECDoanh nghiệp giả mạo

  Tổng quan công ty

  • Tên đầy đủ của công ty:

   IronFX Global Limited
  • Tên Công ty viết tắt:

   IronFX
  • Đăng ký tại quốc gia:

   IronFXNước Úc
  • Tình trạng giám sát quản lý:

   Doanh nghiệp giả mạo
  • Hộp thư dịch vụ CSKH:

   support@ironfx.com
  • Số điện thoại dịch vụ chăm sóc khách hàng:

   +44(0) 203 282 7777

  WikiFX APP!

  Ứng dụng tra cứu giấy phép sàn môi giới toàn cầu!

  Cảnh báo: Điểm đánh giá thấp, xin hãy cảnh giác!

  Lần kiểm tra trước: 2020.07.13 Rủi ro: 4 Điều khoản

  • Giấy phép đăng ký SípCYSEC được công bố (số giấy phép 125/10) được xác nhận là giấy phép giả thông qua điều tra, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • New ZealandFSPR (số giấy phép:298966) Thông tin giám sát quản lý có dấu hiệu bất thường, tình trạng chính thức là Đã thu hồi, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • Tây Ban NhaCNMV (số giấy phép:3541) Thông tin giám sát quản lý có dấu hiệu bất thường, tình trạng chính thức là Đã thu hồi, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • New ZealandFSPR đang sở hữu (số cai quản:298966) giấy phép quy định Financial Service Providers Register, thuộc trạng thái kinh doanh vượt giới hạn, xin hãy lưu ý rủi ro!

  Giám định của WikiFX

  • WikiFX Khảo sát thực tế

  • Giám định MT4/5

  • Giám định website chính thức

  • Sơ đồ quan hệ

  • Doanh nghiệp giả mạo

  • Tóm tắt về công ty

  Australia Securities & Investment Commission

  Australia Securities & Investment Commission (Nước Úc ASIC)

  Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) là một cơ quan độc lập của Chính phủ Úc. Nó được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1998, dựa trên các khuyến nghị của Điều tra Wallis, để giám sát các công ty Úc. Vai trò của ASIC là thực thi luật dịch vụ tài chính và điều chỉnh hành vi của công ty để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và chủ nợ của Úc. Thẩm quyền và phạm vi của ASIC được xác định theo Đạo luật Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc năm 2001.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   NOTESCO PTY LTD

   Thời gian có hiệu lực :

   2012-04-10
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@ironfx.com

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   0035725027000,0035725027905
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   YUN MA, Level 17, 9-13 Castlereagh Street SYDNEY NSW 2000
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   FXGaints afca截图20190211 Kiểm tra hồ sơ giấy phép FXGaints ASIC截图20190211 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Conduct Authority

  Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh FCA)

  Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) là cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, nhưng hoạt động độc lập với chính phủ Vương quốc Anh và nhận tài trợ bằng cách tính phí các thành viên của ngành dịch vụ tài chính. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2012, Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2012 đã được hoàng gia phê duyệt và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2013. Dự luật đã thiết lập một khung pháp lý mới (FCA) cho các dịch vụ tài chính và rút lại Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA). FCA điều chỉnh các công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của thị trường tài chính Vương quốc Anh, tập trung vào quy định về hành vi của các công ty dịch vụ tài chính bán lẻ và bán buôn.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   NOTESCO UK LIMITED

   Thời gian có hiệu lực :

   2013-06-17
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@notesco.co.uk

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   http://www.ironfx.co.uk/

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   442075962724
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   12Th Floor, The BroadGaTe Tower 20 PriMrose STreeT London EC2A 2EW UNITED KINGDOM
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   8SAFE UK LIMITED FCA监管信息截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép IRONFX FCA牌照191212 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Ironfx-FCA牌照200519 Kiểm tra hồ sơ giấy phép NOTESCO FCA牌照更新20190111.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Service Providers Register

  Financial Service Providers Register (New Zealand FSPR)

  Cơ quan đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính New Zealand (FSPR) được thành lập theo Đạo luật nhà cung cấp dịch vụ tài chính (Đăng ký và giải quyết tranh chấp) năm 2008 và là cơ quan đăng ký thông tin trực tuyến có cung cấp dịch vụ tìm kiếm cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính ở New Zealand. FSPR cho phép các nhà môi giới và khởi nghiệp OTC có được sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng mà không phải lo lắng về các rào cản pháp lý được thiết lập ở các quốc gia khác.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   IRONFX GLOBAL NZ LIMITED

   Thời gian có hiệu lực :

   2013-07-21
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   2015-05-21
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   SuiTe 2737, Level 27 188 Quay STreeT Auckland
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   IRONFX GLOBAL NZ LIMITED_FSP监管网站信息查询 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Comisión Nacional del Mercado de valores

  Comisión Nacional del Mercado de valores (Tây Ban Nha CNMV)

  Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) là cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các hoạt động của thị trường chứng khoán Tây Ban Nha và những người tham gia. CNMV được thành lập theo Đạo luật Thị trường Chứng khoán số 24/1988, thể hiện sự cải cách triệt để của hệ thống tài chính Tây Ban Nha, kể từ đó, hệ thống CNMV đã được cập nhật để phù hợp với sự phát triển của thị trường tài chính, đồng thời thực hiện các biện pháp mới để bảo vệ các nhà đầu tư. Mục đích của CNMV là đảm bảo tính minh bạch và hình thành giá chính xác trên thị trường chứng khoán Tây Ban Nha.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   IRONFX GLOBAL UK LIMITED

   Thời gian có hiệu lực :

   2013-08-22
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   24-25 Bevis Marks, 2nd Floor - EC3A 7JB LONDON (UK)
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   公司类型.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép 铁汇-西班牙牌照200519 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Cyprus Securities and Exchange Commission (Síp CYSEC)

  Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) là một pháp nhân công được thành lập theo mục 5 của Đạo luật Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (Thành lập và Trách nhiệm) năm 2001. CySEC là một cơ quan quản lý công cộng độc lập giám sát thị trường dịch vụ đầu tư, giao dịch chứng khoán có thể thương lượng tại Cộng hòa Síp, quản lý tài sản và đầu tư tập thể. đồng thời cũng giám sát các công ty cung cấp dịch vụ hành chính không được quy định bởi ICPAC và Hiệp hội luật sư Síp.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Notesco Financial Services Limited

   Thời gian có hiệu lực :

   2010-11-16
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@ironfx.com

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   www.ironfx.tv,www.fxlift.eu,www.ironfx.eu

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   35725027000
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   2, IapeTou STreeT, AGios AThanasios, CY-4101 LiMassol
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   IronFX Global Cysec牌照信息__20190725更新.jpg Kiểm tra hồ sơ giấy phép IronFX Global Limited_CySEC监管网站查询信息 Kiểm tra hồ sơ giấy phép IronFX Global Limited CYSEC牌照信息__20190619更新.jpg Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  IronFX · Giám định MT4/5

  Kết quả giám định

   IronFX · Giám định website chính thức

   Quốc gia/khu vực phổ biến

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     IronFX· Sơ đồ quan hệ
     IronFX · Doanh nghiệp giả mạo
     IronFX · Tóm tắt về công ty
     5-10 năm Đăng ký tại Nước Úc Đăng ký tại Vương quốc Anh Đăng ký tại New Zealand Đăng ký tại Tây Ban Nha Nhà tạo lập thị trường(MM) Sàn đẩy lệnh (STP) MT4/5 Nhãn trắng Nhà môi giới khu vực Giả mạo ủy ban giám sát quản lý Síp New ZealandDoanh nghiệp dịch vụ tài chính đã bị thu hồi Tây Ban NhaGiấy phép kinh doanh ngoại hối đã bị thu hồi Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn Nguy cơ rủi ro cao

     Nhắc nhở của WIkiFX

     Điểm đánh giá của sàn môi giới này tương đối thấp.

     Xin hãy lựa chọn cẩn thận! Tránh những tổn thất không đáng có

     Tiếp tục
     IronFX · WikiFX Khảo sát thực tế×

     Nhắc nhở đặt biệt

     ×
     IronFX

     1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền hợp pháp của sàn môi giới do Website cai quản  chính thức công bố.

     1.pngWikiFX sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của quý  khách cho bên thứ ba.

     1.pngĐể tránh việc người dùng bị lừa đảo bởi các trang web, địa chỉ giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, nội dung này không được cung cấp bởi APP.

     1.pngQuý khách sử dụng các đường dẫn được cung cấp bởi WikiFX để mở tài khoản tại các sàn môi giới, thuộc về hành vi cá nhân, vui lòng điều tra rõ rãng và cần có các biện pháp phòng tránh rủi ro trước khi thực hiện.

     Cảnh báo rủi ro

     Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

     Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

     Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

     Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

     ×

     Lựa chọn quốc gia

     ×

     Lựa chọn quốc gia