|

Thông tin

  Trang đầu   >     Nguyên bản chính    >     Văn bản chính

  Top 10 Most Complained Forex Brokers in July, 2019

  Tóm lược:This week WikiFX released the top 10 most complained Forex brokers list in July for investors' reference.

   

   This week WikiFX released the top 10 most complained Forex brokers list in July for investors' reference.

  7月客诉榜-英.jpg

   Withdrawal failures and losses from copy-trading are still the most common issues among complaint cases in July. Notably the list was composed of low rated brokers without valid licenses and licensed brokers. WikiFX reminds investors to also pay attention to a broker's WOM(word of mouth) in addition to its compliance.

   The following are the main complaint issues this month:

   1. Withdrawal delayed or rejected

   2. Loss caused by broker's misleading trading signals

   3. Investor's data cleared or broker escaping

   4. Slippage caused by broker's malicious action

  7月客诉排行榜-横版.jpg

   FFS Group received heavy complaints with a WikiFX rating 2.09.

   GPAK hasn't valid regulatory status with a WikiFX rating 1.93.

   GMG Markets has valid regulatory status with a WikiFX rating 6.26.

   GCG AISA is an illegal broker with a WikiFX rating 1.63.

   Real Time Futures has valid regulatory status with a WikiFX rating 6.38.

   MIA is an illegal broker with a WikiFX rating 1.45.

   YDF has valid regulatory status with a WikiFX rating 5.71.

   HLJY has valid regulatory status with a WikiFX rating 5.37.

   Rusdav is an illegal broker with a WikiFX rating 2.46.

   Finotec has valid regulatory status with a WikiFX rating 6.63.

   According to the list, five brokers are rated below 3 and the rest all got ratings over 5. Investors are advised to stay away from the low rated brokers and be alert to the medium rated brokers before investment.

   Per the investigation, FFS Group which topped the list in July is rated at 2.09 on the WikiFX App. Its FSPR(New Zealand) financial service license has been revoked and the VFSC(Vanuatu) retail Forex brokerage license is in offshore regulation. The broker has recently been heavily complained by investors. And many investors are said to be taking legal actions to protect their rights, so please watch out for it.

  FFS

   FFS Group's interface on the WikiFX App

   GPAK ranked second on the list with a WikiFX rating 1.93. Without valid regulatory status at the moment, the broker bears serious risks. Therefore, investors should stay away from it.

  GPAK

   GPAK's interface on the WikiFX App

   GCG ASIA, rated at 1.64 only on the WikiFX App, is marked as “illegal” and investors should keep themselves from the broker.

  GCG

   GCG ASIA's interface on the WikiFX App

   MIA, with a WikiFX rating 1.45, is another illegal broker that investors should stay away from.

  MIA·米治-英.jpg

   MIA's interface on the WikiFX App

   Rusdav is rated at 2.46 on the WikiFX App and labeled as “illegal”. Please stay away from it.

  Rusdav·锐达

   Rusdav's interface on the WikiFX App

   For the five brokers in valid regulatory status, investors can find the details of brokers'regulatory information and related complaints on the WikiFX App.

   Conclusion

   The list in July consists of low rated brokers and regulated brokers with medium rating. Investors should stay away from the low rated brokers which have been labeled illegal on the WikiFX App and always check brokers' regulatory information in addition to their WOM(word of mouth) before making rational decisions based on overall consideration.

  Bài văn đề cập nhà giao dịch

  Chinese Yuan

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Tỷ giá hối đoái hiện tại  :
  --
  Nhập số tiền
  Chinese Yuan
  Số tiền có thể đổi
  -- United States Dollar
  Nhắc nhở về rủi ro

  Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các nước, như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và thực sự, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hàng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, nhưng không cam kết giữ được sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và OTC giao dịch ngoài sàn đều là sản phẩm đòn bẩy, có rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của bạn bị thiệt lỗ, hãy cẩn thận trong việc đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm tham khảo, không phải là đề nghị về mua bán. Sàn ngoại hối do khách tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàn, không dính dáng đến WikiFX, khách phải tự lo chịu hậu quả và trách nhiệm liên quan.

  ×

  Chọn nước/vùng