|

Thông tin

  Trang đầu   >     Nguyên bản chính    >     Văn bản chính

  Top 20 Most Visited Forex Brokers in June, 2019

  Tóm lược:Everyday investors face endless information on the market that allows them to learn more about Forex brokers. Due to the reasons such as regulatory policies, public opinions and marketing efforts, the media exposure level of brokers varies greatly, leading to the difference between investors' interest and brokers' visit rate.

   

   Everyday investors face endless information on the market that allows them to learn more about Forex brokers. Due to the reasons such as regulatory policies, public opinions and marketing efforts, the media exposure level of brokers varies greatly, leading to the difference between investors' interest and brokers' visit rate.

   Rankings of many Australian brokers on the most visited brokers list dropped sharply in June after ASIC(Australian Securities and Investment Commission) applied new rules in late May which requires Australian brokers to end business in mainland China. Meanwhile, recent exposures of illegal brokers such as PTFX, GCG Asia and MIA have contributed to a sharp increase of their visit rates, and the three brokers are on the list. Notably, an increasing number of high rating brokers spent more money in advertising to promote themselves, which attracted more investors' attentions and increased these brokers' visit rate. Thus, their rankings on the list were rising. The following is the top 20 most visited Forex brokers list released by WikiFX in June, 2019.

  6月访问榜-英.jpg

   The illegal broker PTFX that topped the list for two consecutive months continues to draw investors' attentions. WikiFX' s field survey of PTFX in mid-June as well as many investors' complaints against the broker both contributed to its high visit rate. PTFX can be seen as a typical case of scam. Therefore, we hope that investors keep in following the report to learn how to avoid the same investment risks.

  PTFX·普顿-英.jpg

   PTFX' s interface on the WikiFX App

   The scandalous illegal broker GCG Asia dropped 2 places this month, as more investors choose to stay away from it especially after the broker was exposed. Another illegal broker MIA ranked No. 8 on the list due to its recent unscrupulous practices. Illegal brokers often catch more investors' attentions after being exposed by WikiFX. More investors who focus more on broker' s risk control during their investment came to visit GCG Asia to know the updates and avoid investment pitfalls. While, IC Markets, a low-rating broker heavily complained by investors, dropped 2 places this month.

  MIA·米治-英.jpg

   MIA' s interface on the WikiFX App

   Due to the implementation of ASIC' s new rules, Australian brokers experienced a major decline in their visit rates in June. The most affected broker OANDA dropped 16 places on the list compared with in May, while CMC Markets fell 3 places.

   On the other hand, high-rating brokers were doing great in June. FXCM and FOREX.com, with their high visit rates, ranked second and third respectively. FXTM ranked No.4 as its visit rate kept on climbing in June, thanks to strong marketing efforts that allowed the broker to top the ad-spending list 4 months in a row. As for other high-rating brokers, EightCap and XM moved up on the list while the rankings of AVATRADE and GKFX Prime slightly dropped. Among the 3 new brokers on the list, Emperor Financial and Vantage are also high-rating brokers.

  6月访问排行榜-横版.jpg

   Brokers' visit rates depend on various aspects. High-rating brokers are taking up larger proportion on the list, while low rating brokers exposed are visited by investors who wish to learn more and avoid the traps. WikiFX is glad to see such a trend as we always strive to create a safer investment environment for Forex investors. We also remind investors to access information from multiple reliable sources, draw valuable lessons from others' experience to stay away from scams and avoid potential risks in investment.

  Bài văn đề cập nhà giao dịch

  Chinese Yuan

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Tỷ giá hối đoái hiện tại  :
  --
  Nhập số tiền
  Chinese Yuan
  Số tiền có thể đổi
  -- United States Dollar
  Nhắc nhở về rủi ro

  Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các nước, như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và thực sự, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hàng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, nhưng không cam kết giữ được sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và OTC giao dịch ngoài sàn đều là sản phẩm đòn bẩy, có rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của bạn bị thiệt lỗ, hãy cẩn thận trong việc đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm tham khảo, không phải là đề nghị về mua bán. Sàn ngoại hối do khách tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàn, không dính dáng đến WikiFX, khách phải tự lo chịu hậu quả và trách nhiệm liên quan.

  ×

  Chọn nước/vùng