|

Thông tin

  Trang đầu   >     Nguyên bản chính    >     Văn bản chính

  Investor from Taiwan Got his Money with the Help of WikiFX

  Tóm lược:On June 20th, WikiFX exposed TSKFX for blocking the withdrawal of Mr. Huang, an investor from Taiwan. Four days later on the 24th, Mr. Huang gave the feedback that he had received the US $12,000(equivalence of NT $371,298).
  微信封面英.jpg

   On June 20th, WikiFX exposed TSKFX for blocking the withdrawal of Mr. Huang, an investor from Taiwan. Four days later on the 24th, Mr. Huang gave the feedback that he had received the US $12,000(equivalence of NT $371,298).

   Mr. Huang's successful refund from TSKFX is a great encouragement for WikiFX as the first case of complaint from Taiwan investor was solved under WikiFXs help. From the moment that Mr. Huang sought our help from across the Taiwan Strait until he managed to get the money back after the broker was exposed, WikiFX offered strong support and was glad the incident has been resolved satisfactorily. We appreciate the trust that investors place in WikiFX when they are in trouble and need help, and we pledge to live up to that trust by trying our best to help every investor to protect his/her right in investment.

   Meanwhile, investors subject to unreasonable requests of illegal brokers are welcomed to report them to WikiFX with sufficient evidence, as exposures of illegal brokers not only help to protect your own rights, but also warn other investors against the pitfalls.

   We hope that by forming a virtuous circle of mutual-trust with investors, WikiFXs influence will continue to grow, which allows us to create even greater pressure on illegal brokers through exposures and increase the chance of successful refund for investors.

   We also hope such a virtuous circle, together with the joint efforts of WikiFX and investors, will contribute to a better and safer environment for Forex investment.

  Chinese Yuan

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Tỷ giá hối đoái hiện tại  :
  --
  Nhập số tiền
  Chinese Yuan
  Số tiền có thể đổi
  -- United States Dollar
  Nhắc nhở về rủi ro

  Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các nước, như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và thực sự, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hàng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, nhưng không cam kết giữ được sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và OTC giao dịch ngoài sàn đều là sản phẩm đòn bẩy, có rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của bạn bị thiệt lỗ, hãy cẩn thận trong việc đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm tham khảo, không phải là đề nghị về mua bán. Sàn ngoại hối do khách tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàn, không dính dáng đến WikiFX, khách phải tự lo chịu hậu quả và trách nhiệm liên quan.

  ×

  Chọn nước/vùng