|

Thông tin

  Trang chủ   >     Sáng tạo nguyên bản    >     Văn bản chính

  WikiFX - Investors' Shield Against Forex Market Risks

  Lời nói đầu:The Forex market is the world's largest financial market, which also attracts the largest number of investors.
  英.jpg

   The Forex market is the world's largest financial market, which also attracts the largest number of investors. While the development of international economy and financial instruments in recent years contributes to a thriving Forex market, the investment environment has also become more complex. Investors often encounter different investment risks, for instance, many illegal brokers absconded with investors' money; some brokers operated in overrun business; even some brokers used cloned licenses. Thus, choosing a reliable broker is a crucial step in investment, which directly affects investors' profits. Facing such a Forex market in which good brokers and bad ones mixed together, WikiFX offers investors strong support through its powerful data base when they select the brokers.

  1.jpg

   As a third-party service platform for searching the legality, compliance and authenticity of Forex brokers, WikiFX aims to provide users a wide range of services including the search of Forex broker's profile, regulation and license, risk exposure, credit assessment, platform evaluation and monitoring, complaint and safeguard, credit report download and related platform search.

   Through the WikiFX App, a broker's quality is directly reflected in the WikiFX rating which takes into account the broker's license value, business capacity, risk management, trading software technology and regulatory status. The rating is a key indicator of the broker's credibility.

  wiki评分英文.jpg

   Field survey is another important feature of WikiFX. Upon investors' request, WikiFX team will visit a broker and report its location, office environment and actual situation to offer investors better knowledge of the broker. With WikiFX's newly launched VR field survey report, investors can view brokers in detail through VR technology and gain a more comprehensive impression of broker.

  3.jpg

   Growing with the Forex industry and investors, WikiFX noticed that many investors' unsuccessful trades and unwise choice of brokers result from knowledge and information deficiency - a large number of Forex investors lack the basic knowledge for the industry, while easily become overwhelmed by misleading and useless information on the market. To help investors avoid risks and trade Forex more efficiently, WikiFX launched its offline exhibition brand Wiki Expo - a professional platform for brokers, investors and other Forex professionals to share knowledge and establish business connections. WikiFX invites prestigious professionals of the industry to share their Forex expertise such as trading strategies, international market trend and interpretation of financial policies with investors, which enables them to benefit from Forex investment by the Wiki Expo.

  4.jpg

   WikiFX understands the crucial role that effective and reliable information channels play in successful investment. By offering the latest industrial news, particularly regulatory information updates, WikiFX enables investors to keep in pace with the latest Forex trend.

   The high profits of Forex is always accompanied with great risks. Therefore, investors should constantly practice trading techniques and learn trading systems, in addition to sorting out the real information in a complex market environment. By collecting objective data, making comprehensive assessments and providing authentic and valuable information, WikiFX is creating a “shield” that continues to protect investors against illegal brokers and other risks on the Forex market.

  Tin hot

  Chinese Yuan

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Tỷ giá tức thời  :
  --
  Vui lòng nhập số tiền
  Chinese Yuan
  Số tiền có thể đổi
  -- United States Dollar
  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

  ×

  Lựa chọn quốc gia