logo |

Nhà giao dịch

Cái gì là WikiFX?

AUSFOREX

Cửa hàng Flagship
2-5 năm
Hồng Kông Cai quản
Giấy phép mua bán ngoại hối
Phần mềm Label chính MT4/5

WikiFX chấm điểm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Album
Danh dự
Mở tài khoản online Tải MT4 xuống Giám định MT4/5 Tình hình giao dịch

Thông tin cơ bản

WikiFX chấm điểm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 6.78Chỉ số giấy phép
 • 6.15Chỉ số nghiệp vụ
 • 9.29Chi số dự phòng rủi ro
 • 8.95Chỉ số phần mềm
 • 6.75Chỉ số cai quản
 • Cyprus Securities and Exchange Commission

  CYSEC Giấy phép STP

  Đang cai quản
 • Financial Conduct Authority

  FCA Đại diện được EU ủy quyền (EEA)

  Đang cai quản
 • Securities and Futures Commission of Hongkong

  SFC Giấy phép mua bán ngoại hối

  Đang cai quản

Tên đầy đủ của công ty : AUS Capital (UK) Ltd

Tên gọi tắt Công ty : AUSFOREX

Đăng ký công ty tại nước : AUSFOREX

Tình trạng cai quản : Cửa hàng Flagship

E-mail dịch vụ : --

Số điện thoại dịch vụ : --

Quảng cáo

Giám định bằng WikiFX

 • WikiFX khám xét thực tế

 • Giám định MT4/5

 • Giám định Website nhà thẩm quyền

 • Gia phả quan hệ

 • Đóng giả

 • Minh họa doanh nghiệp

Thông tin cai quản

 • Đang cai quản
  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Nước/vùng cai quản: Síp

  Số giấy phép cai quản:350/17

  Loại hình giấy phép:Giấy phép STP

  Thời gian cấp giấy phép2017/12/11

 • Đang cai quản
  Financial Conduct Authority

  Nước/vùng cai quản: Vương quốc Anh

  Số giấy phép cai quản:803268

  Loại hình giấy phép:Đại diện được EU ủy quyền (EEA)

  Thời gian cấp giấy phép2018/3/8

 • Đang cai quản
  Securities and Futures Commission of Hongkong

  Nước/vùng cai quản: Hồng Kông

  Số giấy phép cai quản:BLU727

  Loại hình giấy phép:Giấy phép mua bán ngoại hối

  Thời gian cấp giấy phép2018/6/6

Cyprus Securities and Exchange Commission

Cyprus Securities and Exchange Commission (Síp CYSEC)

The Cyprus securities and exchange commission is an independent public watchdog.It oversees the investment services market and the trading of negotiable securities in the republic of Cyprus.The securities and exchange commission of Cyprus was established under the securities and exchange commission act of 2001.

 • Cơ quan sở hữu giấy phép :

  AUSFOREX

  Thời gian có hiệu lực :

  2017/12/11
 • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

  info@cysec.gov.cy

  Thời gian hết hiệu lực :

  --
 • Trang Web của của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

  357 22506600
 • Địa chỉ của của cơ quan sở hữu giấy phép:

 • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

  澳汇 塞浦路斯新监管页截图.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép 35017 牌照信息190129 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
Financial Conduct Authority

Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh FCA)

On April 1, 2013, the FSA was replaced by two parallel regulators, the FCA (financial conduct authority) and PRA (prudential financial authority).

 • Cơ quan sở hữu giấy phép :

  AUSFOREX

  Thời gian có hiệu lực :

  2018/3/8
 • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

  consumer.queries@fca.org.uk

  Thời gian hết hiệu lực :

  --
 • Trang Web của của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

  44 2070661000
 • Địa chỉ của của cơ quan sở hữu giấy phép:

 • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

  澳汇新监管页截图.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép
Securities and Futures Commission of Hongkong

Securities and Futures Commission of Hongkong (Hồng Kông SFC)

The securities and futures commission (SFC) was established in 1989 as an independent statutory body to oversee the operation of the securities and futures market in Hong Kong.The securities and futures ordinance and its subsidiary legislation give the SFC the power to investigate, correct and discipline.It operates independently of the government of the Hong Kong special administrative region and is funded mainly by transaction levy and licence fees.As the financial regulator of the international financial centre, the SFC has been committed to strengthening and safeguarding the integrity and soundness of Hong Kong's securities and futures markets, thus safeguarding the interests of investors and the industry.

 • Cơ quan sở hữu giấy phép :

  AUSFOREX

  Thời gian có hiệu lực :

  2018/6/6
 • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Thời gian hết hiệu lực :

  --
 • Trang Web của của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

  852 22311222
 • Địa chỉ của của cơ quan sở hữu giấy phép:

  香港上環德輔道中257號錦甡大廈5樓
 • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

  BLU727 牌照信息190129 Kiểm tra hồ sơ giấy phép BLU727 牌照地址190129 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
Giám định MT4/5

AUSFOREX - Giám định MT4/5

Kết quả giám định

  AUSFOREX · Giám định Website nhà thẩm quyền

  Chủ yếu thăm nước/khu vực

    No content

    No data

    Load failure

    Load failure

    AUSFOREX· Gia phả quan hệ
    AUSFOREX · Đóng giả
    AUSFOREX · Minh họa doanh nghiệp
    2-5 năm Hồng Kông Cai quản Vương quốc Anh Cai quản Síp Cai quản Giấy phép mua bán ngoại hối Giấy phép STP Đại diện được EU ủy quyền (EEA) Phần mềm Label chính MT4/5 Nhà giao dịch khu vực Vương quốc AnhĐại diện được ủy quyền (AR) đã bị bỏ Tiềm ẩn rủi ro vừa

    Nhằm bạn có thể nhận được số liệu toàn diện hơn

    Bạn hãy tải APP của WikiFX

    WikiFX nhắc nhở bạn

    Điểm chấm nhà giao dịch quá thấp

    hãy chọn lựa cẩn thận! Tránh tổn thất không cần thiết

    Vẫn tiếp tục
    Album ×
    Danh dự ×
    WikiFX khám xét thực tế×