logo |

Nhà giao dịch

Cái gì là WikiFX?

GO MARKETS

200 Khám xét thực tế
15-20 năm
Nước Úc Cai quản
Giấy phép toàn diện (MM)
Phần mềm Label chính MT4/5

WikiFX chấm điểm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ 10.00

Mở tài khoản online Tải MT4 xuống Giám định MT4/5 Tình hình giao dịch

Thông tin cơ bản

WikiFX chấm điểm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ 10.00
 • 8.13Chỉ số giấy phép
 • 9.71Chỉ số nghiệp vụ
 • 9.70Chi số dự phòng rủi ro
 • 7.95Chỉ số phần mềm
 • 8.10Chỉ số cai quản
 • Australia Securities & Investment Commission

  ASIC Giấy phép toàn diện (MM)

  Đang cai quản

Tên đầy đủ của công ty : GO MARKETS PTY LTD

Tên gọi tắt Công ty : GO MARKETS

Đăng ký công ty tại nước : GO MARKETS

Tình trạng cai quản : Đang cai quản

E-mail dịch vụ : --

Số điện thoại dịch vụ : --

Giám định bằng WikiFX

 • WikiFX khám xét thực tế

 • Giám định MT4/5

 • Giám định Website nhà thẩm quyền

 • Gia phả quan hệ

 • Đóng giả

 • Minh họa doanh nghiệp

Thông tin cai quản

 • Đang cai quản
  Australia Securities & Investment Commission

  Nước/vùng cai quản: Nước Úc

  Số giấy phép cai quản:254963

  Loại hình giấy phép:Giấy phép toàn diện (MM)

  Thời gian cấp giấy phép2004/3/10

Australia Securities & Investment Commission

Australia Securities & Investment Commission (Nước Úc ASIC)

ASIC is an independent government institution that exercises financial supervision over the entire Australian financial system, financial institutions and professionals.ASIC was established in 2001 under the securities and investment commission act of Australia, which was approved by parliament.

 • Cơ quan sở hữu giấy phép :

  GO MARKETS

  Thời gian có hiệu lực :

  2004/3/10
 • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Thời gian hết hiệu lực :

  --
 • Trang Web của của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

  61 351773988
 • Địa chỉ của của cơ quan sở hữu giấy phép:

  Level 22, 600 Bourke Street, MELBOURNE VIC 3000
 • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

  GO MARKETS_FOS查询截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 254963 AFCA牌照信息 20190213更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép GO MARKETS_ASIC监管查询信息截图1 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
Giám định MT4/5

GO MARKETS - Giám định MT4/5

Kết quả giám định

  GO MARKETS · Giám định Website nhà thẩm quyền

  Chủ yếu thăm nước/khu vực

    No content

    No data

    Load failure

    Load failure

    GO MARKETS· Gia phả quan hệ
    GO MARKETS · Đóng giả
    GO MARKETS · Minh họa doanh nghiệp
    15-20 năm Nước Úc Cai quản Giấy phép toàn diện (MM) Phần mềm Label chính MT4/5 Nhà giao dịch khu vực

    Nhằm bạn có thể nhận được số liệu toàn diện hơn

    Bạn hãy tải APP của WikiFX

    WikiFX nhắc nhở bạn

    Điểm chấm nhà giao dịch quá thấp

    hãy chọn lựa cẩn thận! Tránh tổn thất không cần thiết

    Vẫn tiếp tục
    Album ×
    Danh dự ×
    WikiFX khám xét thực tế×