logo |

Nhà giao dịch

Cái gì là WikiFX?

HYCM

200 Cửa hàng Flagship Khám xét thực tế
15-20 năm
Quần đảo Cayman Cai quản
Giấy phép toàn diện (MM)
Phần mềm Label chính MT4/5

WikiFX chấm điểm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Album
Danh dự
Mở tài khoản online Tải MT4 xuống Giám định MT4/5 Tình hình giao dịch

Thông tin cơ bản

WikiFX chấm điểm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 8.30Chỉ số giấy phép
 • 9.79Chỉ số nghiệp vụ
 • 9.11Chi số dự phòng rủi ro
 • 7.95Chỉ số phần mềm
 • 8.27Chỉ số cai quản
 • Cyprus Securities and Exchange Commission

  CYSEC Giấy phép STP

  Đang cai quản
 • Financial Conduct Authority

  FCA Giấy phép toàn diện (MM)

  Đang cai quản
 • Cayman Islands Monetary Authority

  CIMA Giấy phép tài chính phổ thông

  Nhận thực bằng văn bản

Tên đầy đủ của công ty : HYCM HENYEP MARKETS

Tên gọi tắt Công ty : HYCM

Đăng ký công ty tại nước : HYCM

Tình trạng cai quản : Cửa hàng Flagship

E-mail dịch vụ : --

Số điện thoại dịch vụ : --

Giám định bằng WikiFX

 • WikiFX khám xét thực tế

 • Giám định MT4/5

 • Giám định Website nhà thẩm quyền

 • Gia phả quan hệ

 • Đóng giả

 • Minh họa doanh nghiệp

Thông tin cai quản

 • Đang cai quản
  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Nước/vùng cai quản: Síp

  Số giấy phép cai quản:259/14

  Loại hình giấy phép:Giấy phép STP

  Thời gian cấp giấy phép2014/11/26

 • Đang cai quản
  Financial Conduct Authority

  Nước/vùng cai quản: Vương quốc Anh

  Số giấy phép cai quản:186171

  Loại hình giấy phép:Giấy phép toàn diện (MM)

  Thời gian cấp giấy phép2001/12/1

 • Nhận thực bằng văn bản
  Cayman Islands Monetary Authority

  Nước/vùng cai quản: Quần đảo Cayman

  Số giấy phép cai quản:1442313

  Loại hình giấy phép:Giấy phép tài chính phổ thông

  Thời gian cấp giấy phép2018/5/17

Cyprus Securities and Exchange Commission

Cyprus Securities and Exchange Commission (Síp CYSEC)

The Cyprus securities and exchange commission is an independent public watchdog.It oversees the investment services market and the trading of negotiable securities in the republic of Cyprus.The securities and exchange commission of Cyprus was established under the securities and exchange commission act of 2001.

 • Cơ quan sở hữu giấy phép :

  HYCM

  Thời gian có hiệu lực :

  2014/11/26
 • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

  info@cysec.gov.cy

  Thời gian hết hiệu lực :

  --
 • Trang Web của của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

  357 22506600
 • Địa chỉ của của cơ quan sở hữu giấy phép:

 • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

  25914 牌照信息20190211 Kiểm tra hồ sơ giấy phép HYCM _Europe_ Ltd_CySEC监管网站查询信息 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
Financial Conduct Authority

Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh FCA)

On April 1, 2013, the FSA was replaced by two parallel regulators, the FCA (financial conduct authority) and PRA (prudential financial authority).

 • Cơ quan sở hữu giấy phép :

  HYCM

  Thời gian có hiệu lực :

  2001/12/1
 • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

  consumer.queries@fca.org.uk

  Thời gian hết hiệu lực :

  --
 • Trang Web của của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

  44 2070661000
 • Địa chỉ của của cơ quan sở hữu giấy phép:

 • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

  186171 牌照信息20190211 Kiểm tra hồ sơ giấy phép HENYEP_FCA交易商监管信息表_查询结果 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
Cayman Islands Monetary Authority

Cayman Islands Monetary Authority (Quần đảo Cayman CIMA)

About CIMA CIMA is a corporate body established in accordance with the financial law on 1 January 1997.Cayman started by maintaining its reputation as the international financial center of the cayman islands, making full use of the highly skilled talent in the team and the latest technology to implement efficient supervision and maintain the stability of the currency, including the prudent management of the currency.

 • Cơ quan sở hữu giấy phép :

  HYCM

  Thời gian có hiệu lực :

  2018/5/17
 • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

  contactinvestments@cimoney.com.ky

  Thời gian hết hiệu lực :

  --
 • Trang Web của của cơ quan sở hữu giấy phép :

  --

  Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

  345 2441679
 • Địa chỉ của của cơ quan sở hữu giấy phép:

 • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

  HYCM CIMA监管截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
Giám định MT4/5

HYCM - Giám định MT4/5

Kết quả giám định

  HYCM · Giám định Website nhà thẩm quyền

  Chủ yếu thăm nước/khu vực

    No content

    No data

    Load failure

    Load failure

    HYCM· Gia phả quan hệ
    HYCM · Đóng giả
    HYCM · Minh họa doanh nghiệp
    15-20 năm Quần đảo Cayman Cai quản Síp Cai quản Vương quốc Anh Cai quản Giấy phép toàn diện (MM) Giấy phép tài chính phổ thông Giấy phép STP Phần mềm Label chính MT4/5 Nhà giao dịch khu vực Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn Tiềm ẩn rủi ro vừa

    Nhằm bạn có thể nhận được số liệu toàn diện hơn

    Bạn hãy tải APP của WikiFX

    WikiFX nhắc nhở bạn

    Điểm chấm nhà giao dịch quá thấp

    hãy chọn lựa cẩn thận! Tránh tổn thất không cần thiết

    Vẫn tiếp tục
    Album ×
    Danh dự ×
    WikiFX khám xét thực tế×