• U.S.A (English)

Sàn thật hay giả, tra là biết!

0123456789
0123456789
nước cai quản
Đã sưu tập
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
nhà giao dịch

Cái gì là WikiFX?

WikiFX, là một sàn dịch vụ bên thứ ba cung cấp sự tra cứu về tính chính quy, hợp quy, chân thật trong giao dịch ngoại hối. WikiFX cung cấp nhiều dịch vụ như tra cứu hồ sơ sàn giao dịch ngoại hối, tra cứu cai quản, giấy phép, lột trần rủi ro, đánh giá về tín dụng, giám định sàn, giám sát sàn, xử lý khiếu nại bảo hộ quyền lợi, tải Báo cáo tín dụng và kết nối các sàn để tra cứu v.v, trời ơi, đầy đủ các chức năng nhỉ. Biên soạn đã có cảm giác chọn món ăn theo thực đơn. Tóm lại, bạn muốn gì là có tại đây. Ngoài ra, WikiFX lấy công nghệ làm động lực, số liệu uy tín làm cơ sở, để đánh giá tổng hợp đối với giá trị giấy phép, trình độ cai quản, chất lượng phần mềm, khả năng tránh giảm rủi ro v.v.

Tình hình cụ thể>

Bảng xếp hạng

Xếp hàng của WikiFXMore>
Cửa hàng Flagship
FXCM
WikiFX chấm điểm9.80

15-20 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

Cửa hàng Flagship
OANDA
WikiFX chấm điểm9.80

15-20 năm | Nhật Bản Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

Cửa hàng Flagship
FOREX.com
WikiFX chấm điểm9.70

15-20 năm | Nhật Bản Cai quản | Giấy phép mua bán ngoại hối | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

Cửa hàng Flagship
Saxo
WikiFX chấm điểm9.70

15-20 năm | Nước Pháp Cai quản | Giấy phép mua bán ngoại hối | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Đang cai quản
CMCMarkets
WikiFX chấm điểm9.67

15-20 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Đang cai quản
IB
WikiFX chấm điểm9.54

15-20 năm | Hồng Kông Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Hồng KôngGiấy phép Futures& ngoại hối đã bị bỏ | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Cửa hàng Flagship
AVATRADE
WikiFX chấm điểm9.49

5-10 năm | Nam Phi Cai quản | Giấy phép mua bán ngoại hối | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

Đang cai quản
Rakuten
WikiFX chấm điểm9.47

10-15 năm | Nước Úc Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Xếp hạng thương hiệuMore>
Cửa hàng Flagship
EightCap
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Nước Úc Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

ASIC
Cửa hàng Flagship
GKFX Prime
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Giấy phép STP | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

FCA
Cửa hàng Flagship
FXTM
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Belize Cai quản | Giấy phép mua bán ngoại hối | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | BelizeGiấy phép mua bán ngoại hối đã bị bỏ | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

Cửa hàng Flagship
OANDA
Cửa hàng Flagship

15-20 năm | Nhật Bản Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

Cửa hàng Flagship
FXCM
Cửa hàng Flagship

15-20 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

Cửa hàng Flagship
Zhixuan
Cửa hàng Flagship

2-5 năm | Saint Vincent và Grenadines Cai quản | Đăng ký công thương | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

Cửa hàng Flagship
FOREX.com
Cửa hàng Flagship

15-20 năm | Nhật Bản Cai quản | Giấy phép mua bán ngoại hối | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

Cửa hàng Flagship
AVATRADE
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Nam Phi Cai quản | Giấy phép mua bán ngoại hối | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

Cửa hàng Flagship
Vantage FX
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Quần đảo Cayman Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nghiệp vụ toàn cầu | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

Cửa hàng Flagship
AUSFOREX
Cửa hàng Flagship

2-5 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Đại diện được EU ủy quyền (EEA) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Vương quốc AnhĐại diện được ủy quyền (AR) đã bị bỏ | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Cửa hàng Flagship
Longasia
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Hồng Kông Cai quản | Doanh nghiệp dịch vụ tài chính | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Cửa hàng Flagship
WeTrade
Cửa hàng Flagship

2-5 năm | Seychelles Cai quản | Giấy phép mua bán ngoại hối | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Cửa hàng Flagship
Saxo
Cửa hàng Flagship

15-20 năm | Nước Pháp Cai quản | Giấy phép mua bán ngoại hối | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Cửa hàng Flagship
ATFX
Cửa hàng Flagship

2-5 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Giấy phép STP | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

Cửa hàng Flagship
XM
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Seychelles Cai quản | Giấy phép STP | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nghiệp vụ toàn cầu | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

Cửa hàng Flagship
One Financial Markets
Cửa hàng Flagship

10-15 năm | Nam Phi Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Cửa hàng Flagship
GMI
Cửa hàng Flagship

2-5 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Giấy phép STP | Phần mềm Label chính MT4/5 | Chỉ thị trường Trung Quốc | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa

Cửa hàng Flagship
TradeMax
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Nước Úc Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

16
Cửa hàng Flagship
Mi.EcnFx
Cửa hàng Flagship

Trong vòng 1 năm | Nước Úc Cai quản | Đại diện được ủy quyền (AR) | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro vừa

17
Cửa hàng Flagship
Acetop
Cửa hàng Flagship

1-2 năm | Hồng Kông Cai quản | Giấy phép mua bán ngoại hối | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

18
Cửa hàng Flagship
CPTMarkets
Cửa hàng Flagship

2-5 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Giấy phép STP | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

19
Cửa hàng Flagship
easyMarkets
Cửa hàng Flagship

15-20 năm | Síp Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

20
Cửa hàng Flagship
ZFX
Cửa hàng Flagship

1-2 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Giấy phép STP | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

21
Cửa hàng Flagship
Rubix FX
Cửa hàng Flagship

10-15 năm | Nước Úc Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

22
Cửa hàng Flagship
Hantec
Cửa hàng Flagship

10-15 năm | Hồng Kông Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Nghi là Label trắng MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

23
Cửa hàng Flagship
admiralmarkets
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Nước Đức Cai quản | Giấy phép STP | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa

24
Cửa hàng Flagship
CDG
Cửa hàng Flagship

15-20 năm | Nước Úc Cai quản | Giấy phép đầu tư tư vấn | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa

25
Cửa hàng Flagship
Exness
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Đại diện được EU ủy quyền (EEA) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

26
Cửa hàng Flagship
VT Markets
Cửa hàng Flagship

1-2 năm | Nước Úc Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

27
Cửa hàng Flagship
DooPrime
Cửa hàng Flagship

1-2 năm | Hoa Kỳ Cai quản | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Hoa KỳGiấy phép tài chính phổ thông chưa ủy quyền | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa

28
Cửa hàng Flagship
Cardiff
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Nước Úc Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

29
Cửa hàng Flagship
FXDD
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Malta Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

30
Cửa hàng Flagship
TCC
Cửa hàng Flagship

1-2 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Đại diện được ủy quyền (AR) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

31
Cửa hàng Flagship
CJC Markets
Cửa hàng Flagship

Trong vòng 1 năm | New Zealand Cai quản | Giấy phép toàn diện (MM) | Nghi là Label trắng MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực

32
Cửa hàng Flagship
FORYOU
Cửa hàng Flagship

2-5 năm | Vanuatu Cai quản | Giấy phép tài chính phổ thông | Nghi là Label trắng MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

33
Cửa hàng Flagship
LION
Cửa hàng Flagship

2-5 năm | Hồng Kông Cai quản | Giấy phép giao dịch Futures | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

34
Cửa hàng Flagship
WistonFX
Cửa hàng Flagship

2-5 năm | Nước Úc Cai quản | Đại diện được ủy quyền (AR) | Phần mềm Label chính MT4/5 | Chỉ thị trường Trung Quốc | Nước ÚcĐại diện được ủy quyền (AR) đã bị xóa | Tiềm ẩn rủi ro vừa

35
Cửa hàng Flagship
BIBGOLD
Cửa hàng Flagship

1-2 năm | Hồng Kông Cai quản | Giấy phép loại AA | Label trắng MT4/5 | Chỉ thị trường Trung Quốc | Tiềm ẩn rủi ro vừa

36
Cửa hàng Flagship
INTERACTIVE
Cửa hàng Flagship

Trong vòng 1 năm | Vương quốc Anh Cai quản | Đại diện ủy thác (cá nhân AR) | Nghi là Label trắng MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa

37
Cửa hàng Flagship
MexGroup
Cửa hàng Flagship

5-10 năm | Nước Đức Cai quản | Giấy phép tài chính phổ thông | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

38
Cửa hàng Flagship
HYCM
Cửa hàng Flagship

15-20 năm | Quần đảo Cayman Cai quản | Giấy phép STP | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Nghi là kinh doanh vượt phạm vi giới hạn | Tiềm ẩn rủi ro vừa | Cai quản offshore

39
Cửa hàng Flagship
FXEYE_test
Cửa hàng Flagship

Trong vòng 1 năm | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

40
Xếp hàng của sàn đen More>
giấy phép giả
ACLFX
WikiFX chấm điểm0.00

Trong vòng 1 năm | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Giả mạo Síp cai quản | Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

Tạm không cai quản
XSocio Markets
WikiFX chấm điểm0.00

Trong vòng 1 năm | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Phần mềm Label chính MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

Tạm không cai quản
AUS GLOBAL
WikiFX chấm điểm0.00

Trong vòng 1 năm | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Nghi là Label trắng MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

Tạm không cai quản
MGX100ASIA
WikiFX chấm điểm0.00

Trong vòng 1 năm | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Phần mềm MT4/5 trộm bản quyền | Chỉ thị trường Trung Quốc | Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

Tạm không cai quản
Yunding
WikiFX chấm điểm0.00

Trong vòng 1 năm | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Nghi là Label trắng MT4/5 | Nhà giao dịch khu vực | Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

Tạm không cai quản
Bosctime
WikiFX chấm điểm0.00

Trong vòng 1 năm | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

Tạm không cai quản
AristionFX
WikiFX chấm điểm0.00

Trong vòng 1 năm | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

Tạm không cai quản
EFIX
WikiFX chấm điểm0.00

Trong vòng 1 năm | Giấy phép cai quản đáng nghi ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Khu vực triển khai nghiệp vụ đáng nghi ngờ | Tiềm ẩn rủi ro cực lớn

Nhằm bạn có thể nhận được số liệu toàn diện hơn

Bạn hãy tải APP của WikiFX
  • 享 Hưởng nhiều quyền lợi vượt trội hơn
  • Kiểm tra Tra Cai quản uy tín đầy đủ
  • 知 Biết Rủi ro tiềm ẩn sâu