|

ผู้ค้า

  WikiFX คืออะไร

  PROFIT

  ร้านเรือธง การรับประกัน

  ภายใน 1 ปี | การกำกับดูแล นิวซีแลนด์ | ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราขายปลีก | สงสัยเป็นฉลากสีขาว MT4 / 5

  อัลบั้มรูป
  เกียรติยศ

  ประเมิน WikiFX

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  /10.00

  • 6.68 ดัชนีใบอนุญาต
  • 3.48 ดัชนีธุรกิจ
  • 9.11 ดัชนีควบคุมความเสี่ยง
  • 6.16 ดัชนีซอฟต์แวร์
  • 6.65 ดัชนีการกำกับดูแล

  ประเมิน WikiFX : 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10.00

  • Financial Service Providers Register

   FSPR บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน

   หนังสือรับรอง
  • Vanuatu Financial Services Commission

   VFSC ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราขายปลีก

   กำกับดูแลโดยต่างประเทศ

  ชื่อเต็มของบริษัท : 普罗汇集团

  ชื่อย่อ : PROFIT

  บริษัทจดทะเบียน ณ ประเทศ : PROFIT

  สถานะการกำกับดูแล : ร้านเรือธง

  อีเมลฝ่ายบริการลูกค้า : info@35fx.com

  โทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้า : 0064-99136052

  EPC · 安心保障A

  วางหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาแล้ว

  จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ5000 เงินดอลลาร์สหรัฐ

  ประเมินโดย WikiFX

  • การสำรวจภาคสนามของ WikiFX

  • การประเมิน MT4 / 5

  • ประเมินโดยเว็บไซต์

  • ลำดับวงศ์ตระกูลความสัมพันธ์

  • ปลอมแปลงเขา

  • ภาพวาดขององค์กร

  ข้อมูลการกำกับดูแล

  • หนังสือรับรอง
   Financial Service Providers Register

   ประเทศ / ภูมิภาค: นิวซีแลนด์

   หมายเลขใบรับรองการกำกับดูแล:633610

   ประเภทใบอนุญาต:บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน

   เวลาที่ออก:2018/10/17

   ดูเพิ่มเติม

  • กำกับดูแลโดยต่างประเทศ
   Vanuatu Financial Services Commission

   ประเทศ / ภูมิภาค: วานูอาตู

   หมายเลขใบรับรองการกำกับดูแล:40452

   ประเภทใบอนุญาต:ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราขายปลีก

   เวลาที่ออก:2018/12/4

   ดูเพิ่มเติม

  Financial Service Providers Register

  Financial Service Providers Register (นิวซีแลนด์ FSPR)

  FSP is a searchable online registry of individuals, businesses and institutions providing financial services in New Zealand.

  Vanuatu Financial Services Commission

  Vanuatu Financial Services Commission (วานูอาตู VFSC)

  VFSC was established in December 1993 in accordance with section 35 of the vanuatu financial services committee act of 1993. Previously, VFSC was only the official bankruptcy division of the company registration information and ministry of finance.Department structure: it is divided into enterprise service department, bankruptcy department, law enforcement department and examination and registration department.

  • หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต : PROFIT

   วันที่มีผล : 2018/12/4

  • อีเมล : registrar@vfsc.vu.

   วันหมดอายุ : --

  • เว็บไซต์ : --

   หมาเลขโทรศัพท์ : 4008737110

  • ที่อยู่ :

  • เอกสารรับรองของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต : 普罗汇 VFSC监管截图 ดูไฟล์ใบรับรอง

  การประเมิน MT4 / 5

  PROFIT - การประเมิน MT4 / 5

  ผลการประเมิน

   PROFIT · ประเมินโดยเว็บไซต์

   ประเทศที่เข้าถึงเป็นหลัก

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     PROFIT· ลำดับวงศ์ตระกูลความสัมพันธ์
     PROFIT · ปลอมแปลงเขา
     PROFIT · ภาพวาดขององค์กร
     ภายใน 1 ปี การกำกับดูแล นิวซีแลนด์ การกำกับดูแล วานูอาตู ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราขายปลีก บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน สงสัยเป็นฉลากสีขาว MT4 / 5 ผู้ค้าระดับพื้นที่ สงสัยว่าประกอบกิจการเกินวัตถุประสงค์ อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง กำกับดูแลโดยต่างประเทศ

     เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

     โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX

     WikiFX ขอเตือนคุณ

     ผู้ค้ารายนี้มีคะแนนต่ำ

     โปรดเลือกอย่างระมัดระวัง โปรดหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

     ยังคงดำเนินต่อไป
     อัลบั้มรูป ×
     เกียรติยศ ×
     การสำรวจภาคสนามของ WikiFX×
     คำเตือนความเสี่ยง

     ข้อมูล WikiFX ต่างมาจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนForex ในประเทศต่างๆ เช่น British FCA Australian ASIC เป็นต้น ซึ่งข้อความที่ได้ประกาศนั้นมุ่งสู่ความยุติธรรมเที่ยงธรรมและแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสีเทาต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าทำความสะอาดข้อมูลและอื่น ๆ ทั้งนี้ WikiFX จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาให้ข้อมูลฝ่ายเราสอดคล้องและรซิงโครไนซ์กับข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่รับรองว่าจะสอดคล้องและซิงโครไนซ์กับหน่องงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์

     เนื่องจากอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนForex มีความซับซ้อน อาจมีผู้ค้าForex บางรายที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลโดยการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โปรดส่งให้เราผ่านทางฟังก์ชั่น "ร้องเรียน" และ "แก้ไข" ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันให้ทันเวลา และประกาศผลที่เกี่ยวข้อง

     Forex โลหะมีค่าและ CFD (การซื้อขาย OTC แบบ over-the-counter) เป็นผลิตภัณฑ์ leveraged มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินต้นลงทุนของคุณ โปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

     ขอเตือนเป็นพิเศษ ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX นั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการลงทุนแพลตฟอร์ม Forex ให้ลูกค้าเลือกเอง ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก แพลตฟอร์มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX โดยลูกค้าต้องรับผิดต่อผลที่ตามมาและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

     ×

     เลือกประเทศ/ภูมิภาค