|

ผู้ค้า

  WikiFX คืออะไร

  WistonFX

  ร้านเรือธง

  2-5 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ตัวแทนได้รับอนุญาต (AR) | ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก

  อัลบั้มรูป
  เกียรติยศ

  ประเมิน WikiFX

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  /10.00

  • 3.00 ดัชนีใบอนุญาต
  • 6.40 ดัชนีธุรกิจ
  • 9.29 ดัชนีควบคุมความเสี่ยง
  • 6.30 ดัชนีซอฟต์แวร์
  • 2.97 ดัชนีการกำกับดูแล

  ประเมิน WikiFX : 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10.00

  • Australia Securities & Investment Commission

   ASIC ตัวแทนได้รับอนุญาต (AR)

   ระหว่างกำกับดูแล

  ชื่อเต็มของบริษัท : WistonFX

  ชื่อย่อ : WistonFX

  บริษัทจดทะเบียน ณ ประเทศ : WistonFX

  สถานะการกำกับดูแล : ร้านเรือธง

  อีเมลฝ่ายบริการลูกค้า : --

  โทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้า : --

  ประเมินโดย WikiFX

  • การสำรวจภาคสนามของ WikiFX

  • การประเมิน MT4 / 5

  • ประเมินโดยเว็บไซต์

  • ลำดับวงศ์ตระกูลความสัมพันธ์

  • ปลอมแปลงเขา

  • ภาพวาดขององค์กร

  ข้อมูลการกำกับดูแล

  • ระหว่างกำกับดูแล
   Australia Securities & Investment Commission

   ประเทศ / ภูมิภาค: ออสเตรเลีย

   หมายเลขใบรับรองการกำกับดูแล:001274685

   ประเภทใบอนุญาต:ตัวแทนได้รับอนุญาต (AR)

   เวลาที่ออก:2015/3/2

   ดูเพิ่มเติม

  Australia Securities & Investment Commission

  Australia Securities & Investment Commission (ออสเตรเลีย ASIC)

  ASIC is an independent government institution that exercises financial supervision over the entire Australian financial system, financial institutions and professionals.ASIC was established in 2001 under the securities and investment commission act of Australia, which was approved by parliament.

  • หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต : WistonFX

   วันที่มีผล : 2015/3/2

  • อีเมล : --

   วันหมดอายุ : --

  • เว็บไซต์ : --

   หมาเลขโทรศัพท์ : 61 351773988

  • ที่อยู่ : 16 1 Collins ST Melbourne VIC 3000

  • เอกสารรับรองของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต : WistonFX ASIC牌照 ดูไฟล์ใบรับรอง

  การประเมิน MT4 / 5

  WistonFX - การประเมิน MT4 / 5

  ผลการประเมิน

   WistonFX · ประเมินโดยเว็บไซต์

   ประเทศที่เข้าถึงเป็นหลัก

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     WistonFX· ลำดับวงศ์ตระกูลความสัมพันธ์
     WistonFX · ปลอมแปลงเขา
     WistonFX · ภาพวาดขององค์กร
     2-5 ปี การกำกับดูแล ออสเตรเลีย ตัวแทนได้รับอนุญาต (AR) ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก ทำตลาดจีนเท่านั้น อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง

     เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

     โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX

     WikiFX ขอเตือนคุณ

     ผู้ค้ารายนี้มีคะแนนต่ำ

     โปรดเลือกอย่างระมัดระวัง โปรดหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

     ยังคงดำเนินต่อไป
     อัลบั้มรูป ×
     เกียรติยศ ×
     การสำรวจภาคสนามของ WikiFX×
     คำเตือนความเสี่ยง

     ข้อมูล WikiFX ต่างมาจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนForex ในประเทศต่างๆ เช่น British FCA Australian ASIC เป็นต้น ซึ่งข้อความที่ได้ประกาศนั้นมุ่งสู่ความยุติธรรมเที่ยงธรรมและแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสีเทาต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าทำความสะอาดข้อมูลและอื่น ๆ ทั้งนี้ WikiFX จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาให้ข้อมูลฝ่ายเราสอดคล้องและรซิงโครไนซ์กับข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่รับรองว่าจะสอดคล้องและซิงโครไนซ์กับหน่องงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์

     เนื่องจากอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนForex มีความซับซ้อน อาจมีผู้ค้าForex บางรายที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลโดยการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โปรดส่งให้เราผ่านทางฟังก์ชั่น "ร้องเรียน" และ "แก้ไข" ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันให้ทันเวลา และประกาศผลที่เกี่ยวข้อง

     Forex โลหะมีค่าและ CFD (การซื้อขาย OTC แบบ over-the-counter) เป็นผลิตภัณฑ์ leveraged มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินต้นลงทุนของคุณ โปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

     ขอเตือนเป็นพิเศษ ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX นั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการลงทุนแพลตฟอร์ม Forex ให้ลูกค้าเลือกเอง ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก แพลตฟอร์มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX โดยลูกค้าต้องรับผิดต่อผลที่ตามมาและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

     ×

     เลือกประเทศ/ภูมิภาค