แพลตฟอร์มนี้เป็นจริงและเท็จ ลองตรวจสอบก็รู้!

กำกับดูแลโดยประเทศ
0123456789
0123456789
รวบรวมผู้ค้าแล้ว
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
ราย

  WikiFX คืออะไร

  WikiFX เป็นแพลตฟอร์มให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งให้บริการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย ความเป็นไปตามกฎระเบียบ และความเป็นจริงของแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนForex กล่าวคือWikiFX จะให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า เช่น การสอบถามข้อมูลแพลตฟอร์มการซื้อขายForex การสอบถามกำกับดูแล การสอบถามใบอนุญาต การเปิดเผยความเสี่ยง การประเมินเครดิตและการระบุแพลตฟอร์ม การกำกับดูแลแพลตฟอร์ม การร้องเรียนและป้องกันสิทธิ์ ดาวน์โหลดรายงานเครดิตและการสืบค้นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โอ้โฮ ไม่ได้คิดเลยว่ามีฟังก์ชันเยอะขนาดนี้ ทำให้รู้สึกเหมือนพูดเมนูอาหารเลย สรุปแล้วนะ คุณอยากได้อะไร ที่นี่มีหมด นอกจากนี้แล้ว WikiFX ยังทำการประเมินแพลตฟอร์มซื้อขายForex อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าใบอนุญาตและระดับการกำกับดูแล หรือคุณภาพซอฟต์แวร์ ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนความแข็งแกร่งของธุรกิจและอื่น ๆ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

  รายละเอียด>

  ดาวน์โหลด App

  App Store Android Google Play

  เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

  โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX
  • ได้ สิทธิและผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากกว่า
  • การตรวจสอบ ได้รับการกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือมากกว่า
  • รู้ถึง ความเสี่ยงที่ซ่อนเร้น
  Risk hints

  Foreign exchange daily eye data come from the official data of foreign exchange regulators in various countries, such as the UK FCA, Australia ASIC and so on. The contents of the announcements are also fair, objective and practical. No gray fees such as public relations fees, advertising fees, ranking fees and data cleaning fees are charged to the foreign exchange trading platform. Foreign Exchange Sky Eye will do its utmost to maintain consistency and synchronization of our data with authoritative data parties such as regulatory agencies, but will not undertake to keep consistency and synchronization with their real-time data.

  In view of the complexity of the foreign exchange industry, it is not excluded that individual foreign exchange dealers obtain legal registration by deception. If there is any discrepancy between the published data and the actual situation, please submit to us through the "complaint" and "error correction" functions of the foreign exchange Tian Eye. We will verify the data in time and publish the relevant results.

  Foreign exchange, precious metals and differential contracts (OTC OTC OTC) are leveraged products, there is a higher risk, may lead to loss of your investment principal, please invest rationally.

  In particular, the information listed in the foreign exchange eye is for reference only and does not constitute investment advice. The foreign exchange platform is chosen by the customers themselves. The risks brought by the operation of the platform have nothing to do with the foreign exchange horizon. The customers have to bear the relevant consequences and responsibilities.

  คำเตือนความเสี่ยง

  ข้อมูล WikiFX ต่างมาจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนForex ในประเทศต่างๆ เช่น British FCA Australian ASIC เป็นต้น ซึ่งข้อความที่ได้ประกาศนั้นมุ่งสู่ความยุติธรรมเที่ยงธรรมและแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสีเทาต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าทำความสะอาดข้อมูลและอื่น ๆ ทั้งนี้ WikiFX จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาให้ข้อมูลฝ่ายเราสอดคล้องและรซิงโครไนซ์กับข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่รับรองว่าจะสอดคล้องและซิงโครไนซ์กับหน่องงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์

  เนื่องจากอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนForex มีความซับซ้อน อาจมีผู้ค้าForex บางรายที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลโดยการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โปรดส่งให้เราผ่านทางฟังก์ชั่น "ร้องเรียน" และ "แก้ไข" ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันให้ทันเวลา และประกาศผลที่เกี่ยวข้อง

  Forex โลหะมีค่าและ CFD (การซื้อขาย OTC แบบ over-the-counter) เป็นผลิตภัณฑ์ leveraged มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินต้นลงทุนของคุณ โปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  ขอเตือนเป็นพิเศษ ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX นั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการลงทุนแพลตฟอร์ม Forex ให้ลูกค้าเลือกเอง ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก แพลตฟอร์มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX โดยลูกค้าต้องรับผิดต่อผลที่ตามมาและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

  ×

  เลือกประเทศ/ภูมิภาค